Nyheder RSS Feed


 koordinator af kunstfond

Center for Kultur og Udvikling søger koordinator af kunstfond

 
 Tid er vigtigere end penge

Hvad er en rimelig arbejdstid? Og hvad vil man gøre for at holde arbejdstiden nede. Det lover DR Fiktion at svare på i denne uge.

 
 Helligdagsbetaling

Husk at indsende kopi af lønseddel eller skattekort til FAF

 
 Orienteringsmøde om DR Fiktion

FAF fraråder medlemmerne at arbejde under de nye forringede vilkår i DR Fiktion.

 
 FAF siger nej til DR Fiktion

DR Fiktion ønsker at producere mere fiktion inden for deres økonomiske ramme, og gennemfører derfor forringelser af løn og ansættelsesf...

 

koordinator af kunstfond

koordinator af kunstfond

Center for Kultur og Udvikling søger koordinator af kunstfond


Center for Kultur og Udvikling er en selvejende institution under Kulturministeriet, der
arbejder for at styrke og udbrede kendskabet til udviklingslandenes kunst og kultur. Centrets
kerneopgaver er at integrere og promovere kunst og kultur i de danske udviklingsaktiviteter,
at støtte kulturudveksling mellem Danmark og udviklingslande og at præsentere danskerne for de seneste kulturelle udtryk og samtidskunst fra udviklingslandene. En væsentlig del af
arbejdet består også i at formidle viden om udviklingslandenes kultur gennem samtidskunst,
der udfordrer gængse opfattelser og skaber indsigt og refleksion.

Jobbet:
Koordinatoren vil med reference til CKUs centerleder have ansvar for faglig vurdering og
behandling af ansøgninger til fonden samt de tilknyttede administrative og rådgivende
opgaver. Fonden støtter årligt 60-70 projekter med i alt ca. 3,5 mio.kr.
I stillingen indgår desuden den løbende betjening af Centrets bestyrelse.


Side 1 Side 2 Side 3 Side 4