Nyheder RSS Feed


 Bodilnomineringerne 2012 er på plads

Den 65. Bodiluddeling finder i år sted lørdag den 3. marts kl. 20.00 i Bremen.

 
 Filmarbejdere bliver ikke trukket i dagpenge

FTF-A er klar i mælet: Man bliver ikke trukket i dagpenge, når man arbejder efter spillefilmsoverenskomstens 39 timers norm.

 
 Midlertidig lønregulering på vej

Producentforeningen og FAF har aftalt at regulere lønningerne med 3 % og komme i gang med forhandlingerne om spillefilmsoverenskomsten.

 
 FAF i dagens Jyllandspost

Zeitgeist hængt ud i dagens avis.

 
 Filmarbejdere trætte af 2009-løn på spillefilm

FAF tager hul på forhandlinger med Producentforeningen.

 

Midlertidig lønregulering på vej

Midlertidig lønregulering på vej

Producentforeningen og FAF har aftalt at regulere lønningerne med 3 % og komme i gang med forhandlingerne om spillefilmsoverenskomsten.13.02.12

Aftalen mellem FAF og Producentforeningen betyder, at lønnen skal reguleres med 3 % i en midlertidig periode fra 1. marts – 1. november, samtidig bliver bemandingsreglen suspenderet.

”Vi regner helt klart med, at aftalen bliver til noget, men producenterne skal først lige have godkendt den i deres bagland,” siger Peter Roos næstformand i FAF.

Når Producentforeningen får godkendt aftalen – hvilket forventes at ske den 27. februar – får filmarbejderne en lønregulering på kontrakter, der indgås efter den 1. marts og frem til 1. november.

”I den periode bliver bemandingsreglen suspenderet, men det er vigtigt at understrege, at det kun er en midlertidig suspension,” siger Peter Roos og henviser til aftalen med Producentforeningen, hvor der står, at man i forhandlingsperioden skal undersøge fordele og ulemper ved bemandingsreglen.


Side 1 Side 2