FAF fylder 50 år

FAF 50 år den 1. maj 2020

FAF kan desværre ikke fejres på sædvanlig vis, så i stedet for laver FAF en live stream fredag den 1. maj kl. 13-14, hvor vi svarer på spørgsmål omkring COVID-19. Vi melder mere ud om det på FAF´s Facebook side.

Fejringen af FAF´s fødselsdag vil også ske gennem en kampagne, som meldes ud på FAF´s Facebook side.

 

Hvornår starter vi op?

Ja, det er når statsministeren ophæver karantænen for vores branche. Derfor er det kun enkelte reklamefilmsproduktioner med under 10 ansatte og nogle få tv-selskaber, der har sat noget i produktion. Karantænen vedr. størrelsen på forsamlinger og afstandskravet er de kritiske punkter for audiovisuelle produktioner.

FAF har været i konstant dialog med Producentforeningen siden karantænen begyndte. Vi håber, at vi sammen kan finde en formel for, hvordan der kan startes op på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. FAFs konklusion er, at vi skal kende opstartsbetingelserne før der kan meldes noget ud.

FAF har i den nuværende genåbningsfase udarbejdet udkast til overordnede retningslinjer i forhold til COVID-19 sammen med Producentforeningen. Det har været udfordrende, fordi der konstant kommer nye udmeldinger fra regeringen uden at det giver branchen mulighed for at starte op. Der har også været intense forhandlinger om betingelserne ved genopstart af de produktioner, som blev stoppet i forbindelse med karantænen.

FAF´s konklusion er, at når producenterne har valgt at ligge stille på alle større produktioner, så må FAF afventer det tidspunkt, hvor det er muligt at genstarte produktionerne. Det er selvfølgelig først og fremmest sundhedsmæssigt der skal være klare regler, men risikoen for yderligere tab til producenterne har også en stor betydning for genopstartstidspunktet.

Indtil FAF indgår en aftale med Producentforeningen, anbefales alle som påbegynder arbejde at orientere sig i de norske retningslinjer for audiovisuelle produktioner.

https://rushprint.no/2020/04/bransjen-med-retningslinjer-for-sikker-produksjon/

 

Hjælpepakkerne –  den midlertidige kunststøtteordning åbnes i dag den 27.4.2020.

Oversigt over hjælpepakkerne, der alle er forlænget med en måned til den 8. juli 2020 (doc)

 

Den midlertidige kunststøtteordning som gælder fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020 kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

 

For at søge puljen skal du:

Se mere her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/

 

Arbejdsmiljøet på spilområdet.

FAF arbejder bl.a. sammen med Prosa om at forbedre arbejdsmiljøet i spilbranchen. Se interviewet med Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, hvor han bl.a. siger til DR vedr. fagforeninger som FAF: ”Der er ikke aftalt noget nyt møde. Men når vi er ovre den værste del af coronakrisen, så er de velkomne til at ringe til mig.”

FAF holder derfor kontakten varm til Producentforeningen. Se hele artiklen her:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gaming/overarbejde-lav-loen-og-usikre-forhold-nu-svarer-spilboss-paa-kritikken

Archives by Month

Archives by Subject

Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Der er kommet en række hjælpepakker fra staten, som kan være svære at finde rundt i. Her kommer et overblik over dem, med henvisning til, hvor du kan få mere hjælp til at søge støtte.

Bemærk, at du kan kun modtage støtte som enten selvstændig, freelancer, ledig eller studerende.

Selvstændige med CVR nummer

Kan du ikke som selvstændig med CVR nummer finde svar på dine spørgsmål på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

Freelancere med B-indkomst

Har du været aflønnet med B-indkomst, så kan du få hjælp til tabt omsætning på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

Ledige:

Medlemmer af en a-kasse som har optjent dagpengeret

Ledige uden dagpengeret

Du er henvist til at søge kontanthjælp hos din kommune. https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-30-eller-derover

Elever og studerende på ungdomsuddannelser:

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen

Den midlertidige aftale FAF har indgået med Producentforeningen om hjemsendelser (afskedigelser) gælder frem til den 17.4.2020 for alle som arbejder under FAF´s overenskomster, ligegyldigt om du modtager løn eller har en enkeltmandsvirksomhed.

Aftalen gælder for dem som arbejder under FAF´s Fiktionsoverenskomst og kort- og dokumentarfilms overenskomsten og TV-overenskomst.

Organisationsaftalen gælder for alle medlemmer af Producentforeningen. På TV-området er der producentmedlemmer som er associeret medlemmer og som dermed er frit stillet til om de vil følge TV-overenskomsten. FAF vil nu mene, at den aftale vi har indgået, gælder for alle Producentforeningens medlemsvirksomheder, uanset medlemskabstype.

 

FAF hjælper dig med efteruddannelse – også under Corona krisen

Corona krisen forhindrer afholdelsen af kurser, hvor medlemmerne er samlet. Derfor opfordres du til at tage et online kursus https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/ eller at søge om midler til efteruddannelse https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×