FAF medlemsinformation

Krænkelser i film- og mediebranchen

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere er der IGEN sat fokus på problemet med krænkelser.

FAF har selv haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden, siden MeToo bølgen startede.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF og uden for åbningstid til akut telefonen 20974494.

Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp.

FAF betaler psykologhjælpen for medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder

når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem

individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle,

såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF havde den 11.9.2020 et evalueringsmøde med Producentforeningen om vores dispensationsaftale, hvis holdet

hjemsendes grundet COVID-19. Heldigvis har aftalen ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført

rigtig mange produktioner. Producentforeningen er interesseret i at forlænge aftalen efter den udløber den 31.11.2020.

FAF er interesseret i at få klare regler omkring COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret.

FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

FAF og Producentforeningen gik ikke ind i nogen videre drøftelser om forlængelse af COVID-19 aftalen, men aftalte at tales ved

inden dens udløb den 30.11.2020.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Information til rettighedshavere i FAF

Vi oplever, at der fortsat er fokus på, hvad der sker på rettighedsområdet, selvom hele produktionsmiljøet er optaget af COVID-19 udviklingens påvirkning af produktionerne. Derfor sender vi denne orientering ud.

Husk, at du altid er meget velkommen til at kontakte FAF for yderligere information.

FAF´s overenskomster sikrer dig ud over en aftale om løn og arbejdsvilkår, at du ikke skal kæmpe for at få rettighedsforbeholdet til Copydan midler skrevet rigtigt ind i din kontrakt. Det virker som om, at regningsskrivere også får de rigtige forbehold i deres kontrakter eller på faktura, uanset om de ikke er omfattet af en overenskomst.

Fiktionsområdet fyldte meget i 2019 da FAF forhandlede overenskomsten på plads og desværre forgæves forsøgte at få rettighederne til streaming af seriefiktion i Netflix og HBO etc. trukket ud af forhandlingen. FAF ville jo gerne have, at FAF forhandlede det via Create Denmark.

FAF blev smidt ud af forhandlingsrummet flere gange for at insistere på, at streamingområdet ikke blev omfattet af overenskomsten:

https://pro-f.dk/nyheder/sammenbrud-i-overenskomstforhandlinger-med-faf

Til sidst endte det med, at FAF indgik en overenskomst på 2 år, som udløber i 2021, for at sikre ordnede forhold for alle. Her sikres, at alle nye og gamle i branchen og dem der arbejder på mindre produktioner, får en rimelig mindsteløn, ligesom arbejdsforholdene er reguleret.

Resultatet på streamingområdet blev, at Producentforeningen anerkendte, at de skal betale for overdragelsen af rettighederne. Rettighedshavende Scenograf, fotograf og klipper modtager derfor et tillæg på 17% af normallønnen oveni deres aftalte løn senest når produktionen lanceres, i mod intet tillæg før overenskomsten blev indgået.

Tillægget på 17% af normallønnen indbetales til FAF som sikrer at beløbet er korrekt, hvorefter FAF udbetaler tillægget til den enkelte rettighedshaver der har været på produktionen, uden at FAF tager noget administrationsgebyr. Aftalen om tillægget på 17% skal ses som et midlertidigt kompromis der var nødvendigt for at lukke hele Fiktionsoverenskomsten. Set i lyset af den nuværende COVID-19 situation var det godt, at alle blev sikret inden pandemien brød ud.

FAF er så småt begyndt at have nye overordnede drøftelser med Producentforeningen om fremtiden på rettighedsområdet, selvom fokus hele tiden er på COVID-19 og hvordan det er muligt at producere i fremtiden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation september 2020

COVID-19 status

Coronasmitten sætter overordnet dagsordenen for det meste inden for hele den audiovisuelle branche.

 

I løbet af sommeren er de fleste områder kommet godt i gang med undtagelse af optagelser til shows,

sport og events. Reklame og fiktionsområdet har arbejdet sommeren igennem med gennemførelse af afbrudte

produktioner fra foråret og har nu travlt med en lang række produktioner til streaming og danske tv-serier.

 

FAF har for nyligt drøftet situationen med Producentforeningen om genopstarten i en Corona-tid. I den

forbindelse gjorde FAF opmærksom på, at eventuelle test af ansatte skal ske af frivillighedens vej og at den

enkeltes privatliv ikke er omfattet af ansættelsen. Husk, at det er vigtigt, at talspersoner og

arbejdsmiljørepræsentanter deltager i drøftelserne om COVID-19 og at alle på produktionen tager

medansvar for at forhindre smitte.

 

Fiktionsoverenskomsten er taget i brug

Medlemmerne sender i stor stil deres kontrakter ind til FAF, og der en del at rette op på. Det drejer sig

specielt om løn og arbejdstid/transport. Vi oplever desværre også producenter, som prøver at forhandle

særlige aftaler igennem, udenom Fiktionsoverenskomsten. Derfor er det vigtigt, at du sender din kontrakt

ind til FAF, så der evt. kan følges hurtigt op.

 

Der er mange som forhandler et personligt tillæg på produktionerne ud over den overenskomst fastsatte normalløn,

fordi de har stor erfaring eller særlige kompetencer. Dette personlige tillæg aftales i en individuel forhandling med

producenten for at lønnen passer til værdien af den enkeltes kompetencer.

 

Det personlige tillæg gives uafhængigt af den aftalte normalløn i overenskomsten. Normallønnen er den mindsteløn,

som du skal modtage i din funktion. I din individuelle forhandling om et personligt tillæg kan det personlige tillæg ikke bruges

til at hæve selve normallønnen, idet normallønnen er fastlåst i overenskomsten.

 

Ugesedler til 4- og 5 dages uger

FAF har fået udarbejdet ugesedler i excel til 4- og 5 dages uger, som tager højde for alle aspekter vedr.

lønregistreringer i Fiktionsoverenskomsten. Ugesedlerne ligger her: https://www.filmtv.dk/loen/ugesedler-fiktionsoverenskomst/

og kan frit anvendes og downloades, så alle let kan opgøre den rigtige løn.

For en sikkerheds skyld hent en ny ugeseddel på hjemmesiden hver gang for at undgå evt. problemer med koderne.

 

Vi ser på om excelarkene kan konverteres til andre formater. Ugesedlerne indeholder mange elementer, så er der noget du mangler at kunne registrere, er du velkommen til at

kontakte FAF med evt. spørgsmål. Et godt råd er, at du ser på om lønnen stemmer, inden du ringer, idet regnearket

laver en del udregninger som ikke er synlige i denne version.

 

Kursus – opstart af egen virksomhed – 30.09.2020

FAF begynder så småt igen at afholde møder og kurser i lokalerne på Kgs. Nytorv.

Det første kursus der udbydes efter Coronakrisens start er klassikeren Opstart af egen virksomhed.

 

Kurset afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 18:30 til 21:00 og er gratis for medlemmerne. Se mere her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×