FAF medlemsinformation 23. november 2020

Generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen i FAF afholdes den 24. november 2020 kl. 19:00 og foregår online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet blev fremsendt den 16. november 2020 og den 23. november 2020 er den sidste dag, hvor der kan stemmes på kandidater til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Der blev den 6. november 2020 udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting. Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke har set mailen.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 udløber den 30. november 2020

FAF vil i den kommende uge forhandle en ny aftale med Producentforeningen vedr. COVID-19 for at holde hånden under de producenter som måtte blive tvunget til at lukke en hel produktion ned. Den nuværende aftale er heldigvis aldrig blevet brugt og alle er blevet klogere på, hvad der skal til for at undgå smitten på produktionerne.

FAF vil have særlig fokus på at få aftalt ensartede regler for udførelsen af test og karantæner på produktionerne. Folketinget har for nyligt vedtaget en lov om at arbejdsgiveren godt kan kræve at den ansatte testes for COVID-19, hvis det er velbegrundet.

 

Framegrabs giver nu rettighedspenge fra Copydan Visda

På FAF´s liste over spin off fra Fiktionsoverenskomsten kan nu tilføjes, at alle Film- og TV fotografer fra 2021 kan få rettighedspenge for framegrabes fra Copydan VISDA.

Det skyldes, at framegrabes er ligestillet med stills I Fiktionsoverenskomsten, hvilket har fået Copydan VISDA til at sige ja til at opkræve penge for brug af framegrabes.

Vederlagstildelingen sker direkte fra VISDA i juni 2021. Fotograferne skal selv lave registreringerne i VISDA´s system, som åbnes for framegrabes i januar 2021.

 

DFF har opsagt fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidler

DFF har valgt at opsige fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidlerne til genforhandling i 2021. Foruden FAF og DFF modtager DJ og Dansk Metal rettighedsmidler.

DFF har i den forbindelse valgt at konflikte FAF ved at opfordre og presse dobbeltmedlemmerne til at melde sig ud af FAF. Jo flere dobbeltmedlemmer af FAF/DFF som melder sig ud af FAF, dets stærkere forhandlingsposition vil DFF have i forhandlingerne omkring fordelingsaftalen.

Den officielle forklaring fra DFF er, at FAF har taget fotografernes rettigheder fra DFF fotograferne ved indgåelse af Fiktionsoverenskomsten. Det er misinformation, fordi rettighederne tilhører den enkelte fotograf og denne konflikt er meget uheldig for samarbejdet mellem foreningerne.

Konflikten sker nemlig samtidigt med, at FAF sammen med DFF og andre kunstnerforbund drøfter en proces om et forhandlingsfællesskab i regi af Create Denmark, forud for den kommende overenskomstforhandling med Producentforeningen. FAF vil se om det er muligt at få DFF til at stoppe sin konfliktende kurs, så samarbejdet mellem kunstnerforbundene kan styrkes. Alle dobbeltmedlemmer opfordres til at tænke sig godt om og ikke lade sig presse til at forlade fællesskabet i FAF.

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18:30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom. Der vil blive udsendt et link til de tilmeldte lige inden kurset. Du kan finde kurset her: https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo november 2020 – indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00. Grundet COVID-19 smitten foregår generalforsamlingen online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet og Zoom-link fremsendes forud for generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Således vil der i dag den 6. november 2020 blive udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Der er 5 kandidater som stiller op til de 4 pladser i FAF´s bestyrelse. De 5 kandidater er:

Roar Skau Olsen Tonemester

Jeg genopstiller til at tage endnu 2 år i FAFs bestyrelse. Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder så alle der arbejder i film og tv branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.

Daniel Schultz Madsen TV-fotograf

Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

Christian Ballund Animationsinstruktør

Jeg har med min baggrund i animation, spil og Visual FX fulgt, hvordan områderne i stadig højere grad er smeltet sammen. Det er en udvikling, der vil sætte et solidt aftryk I alle dele af film- og tv produktion og vil have indflydelse på den måde, der produceres på. Jeg vil derfor arbejde for, at FAF sikrer efteruddannelse af de eksisterende funktioner – og at nye funktioner organiseres og får ordnede vilkår.

Malene Immerkær Sminkør

Jeg stiller op, for at arbejde for gode og ordnede forhold i en fantastisk branche, der kræver meget af os. Det er vigtigt, at alle kan opretholde gejsten og lysten til faget, samtidig med, at vores privatliv fungerer.

Catrine le Dous Tonemester

Jeg vil arbejde for et sundt, trygt og godt arbejdsmiljø på set og i posten – hvor der ikke er hierarki eller dårlige forhold. Jeg går ind for en åben diskussion om løn og at der forhandles i trygge rammer

Se også de 5 kandidater med billede og tekst her:

Se kandidater til bestyrelsesvalget her (PDF).

 

Den sidste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2020. Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk

 

FAF støtter SIGTIL-PRISEN

I 2020 har fokus på SIGTIL-PRISENS jury voteret og fundet tre spændende bud på vindere af SIGTIL-PRISEN i 2020. Temaet er i år det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan behandler vi hinanden bedst? Se mere om SIGTIL-PRISEN her https://sigtil.dk/

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18.30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 på Fiktionsproduktioner

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen, der giver producenten mulighed for at lukke hele fiktionsproduktion ned på mere lempelige vilkår, i tilfælde af, at COVID-19- forhold umuliggør videre produktion.

Organisationsaftalen blev indgået for, at producenterne turde starte op igen, efter at de havde tab i forbindelse med forårets nedlukning. Aftalen har heldigvis aldrig været brugt og der er igen kommet gang i fiktionsproduktionerne. Enkelte ansatte er blevet syge med COVID-19, men de modtager almindelig løn under sygdom, som alle andre ifølge fiktionsoverenskomsten.

Bestyrelsen i FAF er indstillet på at drøfte en mulig forlængelse af aftalen med Producentforeningen inden dens udløb den 30. november 2020, fordi COVID-19 situationen fortsat præger hele produktionsmiljøet.

 

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021 og FAF vil snart fremsende vores krav til forhandlingen. Ud over en lønstigning vil der være fokus på, at elever ikke arbejder over, så de bliver billig arbejdskraft, der tager jobs fra de færdiguddannede.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×