FAF medlemsinfo – december 2020

Her ved årsskiftet 2021

2020 blev et år i Coronaens navn og det har været helt uden for kategori. COVID-19 har været den afgørende faktor for alle medlemmer i FAF og

deres mulighed for at gå sikkert på arbejde. Fra lockdown i marts måned til genopstart i sommeren, og nu til en evig frygt for at blive smittet, har

sat sit præg på alles arbejds- og privatliv.

 

2020 har været et mærkeligt år, hvor mange tilfældigheder har rådet. Året er også faldet forskelligt ud afhængigt af, om du laver fiktion, spil/amination,

reklame, tv eller shows.

 

FAF og Producentforeningen indgik i marts en nedlukningsaftale som sikrede alle uanset arbejdsområde 2 ugers løn ved opsigelse. I den forbindelse oprettede

FAF en nødhjælpspulje til værdigt trængende medlemmer, hvor 50 medlemmer hver fik tildelt 5.000 kr. fra FAF.

 

Aftalen er så blevet efterfuldt af COVID-19 aftaler på Fiktionsområdet i maj og december 2020, der sikrer holdet tryghed og reducerer producentens tab

ved nedlukning. Den seneste aftale er her https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-aftale-FAF-PF-1.12.2020.pdf

 

På TV-området valgte FAF, i modsætning til DJ, ikke at lave en aftale om hjemsendelse da FAF ikke ville acceptere, at det var uden kompensation som DJ

havde sagt ja til. Det skyldes, at TV området var hårdt nok ramt i forvejen. Spilområdet og animationsområdet er stort set gået ramt forbi, samtidigt med

at spil er vokset globalt under pandemien.

 

Arbejdsmiljøet i en Corona tid

Det er svært ikke at føle sig under pres når arbejdsmiljøet påvirkes og til tider domineres af COVID-19 forholdsregler. Alt besværliggøres samtidigt med,

at arbejdspresset øges for at kunne nå det samme.

 

Producenternes budgetter presses med øgede udgifter til COVID—19 foranstaltninger og omlægninger. I de tilfælde producenterne ikke kan få midler

til de øgede udgifter skrues der op for tempoet på produktionen. For øjeblikket er der konstant huller på produktionerne, fordi ansatte skal i isolation

når de har været tæt på en smittet person.

 

FAF kommunikerer så godt som muligt om de væsentligste ting og går stadigvæk mere over til elektronisk kommunikation.

2021 vil også blive et år, hvor de fleste møder og kurser vil blive afholdt online.

 

2021 er det også et Corona år?

Det sandsynlige scenario er, at hele 2021 også vil blive præget af COVID-19 smitten. Det betyder, at alles arbejdssituation fortsat vil være udfordrende.

Værst vil det nok være for shows og eventdelen.

 

FAF vil fortsat samarbejde med producenterne for, at der skabes den bedst mulige tryghed vedr. smitterisikoen blandt medlemmerne.

Der skal samtidigt sikres en stabilitet, så alle kommer igennem krisen uden nedlukninger og med en rimelig indtjening.

 

Derfor finder FAF´s bestyrelse, at det er dybt beklageligt, at en strid om filmfotografernes rettighedsmidler har fået mange filmfotografer til at

forlade FAF fællesskabet for kun at være medlem af DFF. Der har igennem årene været et tæt parløb mellem FAF og DFF, hvilket mange på holdet

har været glade for.

 

Pengene der er i rettighedsmidlerne, og den administrationsgodtgørelse der betales til foreningen for at administrere rettighedsmidlerne, er en

meget væsentlig indtægt til at drive mindre kunstnerforeninger som FAF og DFF. Det knytter både medlemmer til foreningen og sikrer et godt

serviceniveau i foreningen.

 

Det er et dårligt valgt tidspunkt for sådan en strid, hvor FAF skal manøvre filmbranchen igennem krisen med Producentforeningen og forhandle

en forlængelse af Fiktionsoverenskomsten i 2021. FAF´s bestyrelse håber på, at filmfotograferne er opmærksomme på dette og at striden ikke vil brede sig

til de øvrige på holdet, som arbejder for filmfotograferne. Dem som arbejder for filmfotograferne har udtrykt deres bekymring over denne adskillelse.

 

Jul og nytår

FAFs sekretariat er også påvirket af pandemien og sidder for øjeblikket hovedsageligt hjemmefra og arbejder.

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår og åbner igen mandag den 4. januar 2021.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF infomail 3. december 2020
FAF forlænger COVID-19 aftalen med Producentforeningen på Fiktionsproduktioner

FAF har i dag underskrevet en forlængelse af COVID-19 aftalen med Producentforeningen. Der er en række tilføjelser i forhold til den tidligere aftale der blev indgået for, at producenterne turde genopstarte produktionerne. Se her

Vi er alle blevet klogere på, hvordan COVID-19 har gjort mange dele af den audiovisuelle branche skrøbelig, fordi smittefaren har skabt usikkerhed om arbejdsmiljøet. Det er noget som kun kan håndteres i et samarbejde på produktionerne og derfor skal der være en overordnede ramme, som alle kan agere efter.

Den forlængede organisationsaftale gælder nu kun for produktioner i Danmark og der er tilføjet følgende:

Aftalen udløber den 28. februar 2021, men er fortsat gældende for alle aftaler om ansættelse, som er indgået før udløbet af aftalen.

Lad os arbejde for, at de nye rammer for COVID-19 håndteringen på fiktionsproduktioner betyder, at aftalen aldrig kommer i brug.

Husk, at lønningerne i Fiktionsoverenskomsten stiger med 2% i 2021.

Arbejdsmiljøet i COVID-19 tiden

FAF får flere henvendelser end normalt om, at medlemmerne oplever et øget pres i COVID-19 tiden.

Det gælder stort set alle, uanset om medlemmet har fået mindre at lave på grund af nedlukningerne eller er på produktioner, hvor tempoet er skruet urealistisk op.

FAF får alle typer af henvendelser om arbejdsmiljøet, ikke bare det psykiske, herunder vedr. krænkelser og magtmisbrug, men også om, at der foretages optagelser, hvor den fysiske sikkerhed ikke er i orden.

Det er svært at sige fra for den enkelte når man er midt i det. Derfor kontakt din tillidsmand/talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat. De oplysninger FAF modtager reagerer vi på efter aftale med dig, og de udgør en samlet viden vi kan bruge i forhandlingerne med producenterne.

Nye bestyrelsesmedlemmer i FAF 2021

På FAF´s generalforsamling 2020 blev følgende valgt til bestyrelsen i 2021:

Christian Ballund, Animationsinstruktør, blev valgt som suppleant.

Da Jeppe K. Frostholm har valgt at udtræde af bestyrelsen med udgangen af 2020, fordi Jeppe starter egen virksomhed, indtræder Christian Ballund som bestyrelsesmedlem fra 2021.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×