fbpx

FAF Medlemsinfo februar 2021

Status for COVID-19 situationen

Corona nedlukningen trækker ud og alle afventer regeringens kommende udspil om genåbningen. FAF og Producentforeningen er derfor endnu ikke gået i gang med drøftelser om organisationsaftalen vedr. COVID-19 på fiktionsområdet, som udløber den 28.2.2021. Vi regner med at tales ved tæt på udløbstidspunktet.

Kompensationsordning for selvstændige

Regering og et bredt flertal af Folketingets partier har netop vedtaget en aftale, der forhøjer kompensationen til selvstændige med CVR-nr. læs mere

Loft for hjælp hæves fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden
Aftalen betyder, at kompensationen til selvstændige bliver løftet fra et max. beløb på 23.000 kr. om måneden til henholdsvis 30.000 kr. til solo-selvstændige og til  33.000 kr. til selvstændige, med mindst en ansat.

Den forhøjede kompensation gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.
Selvstændige, der allerede har ansøgt, kan søge igen. Ændringerne gælder kun for selvstændige med CVR-nummer.

Noget af kompensationen skal blive i firmaet
Det er ikke muligt at tage hele kompensationen ud af firmaet. Modtager man den forhøjede kompensationssats, må man ikke tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned,
mens man får forhøjet kompensation.

Hjælpepakker forlænges hvis restriktionerne fortsætter
For at give mere forudsigelighed har parterne bag aftalen også besluttet, at hvis de nuværende skærpede restriktioner fortsat gælder i marts og april 2021, vil hjælpepakkerne bliver forlænget tilsvarende.

Den nye kompensationsordning er endnu ikke åben for ansøgning – følg med på virk.dk

FTP-elevernes overenskomst er stemt hjem med et stort JA

FTP-elevernes overenskomst blev stemt hjem med et stort ja af 97% af stemmerne. Den fornyede overenskomst er 3 årig. Den træder i kraft pr. den 1.4.2021 og giver eleverne en lønstigning på 2% om året i de næste 3 år. Reglerne for elevernes ferie er også ændret, så overenskomsten nu følger den nye lovgivning på området.

Set i forhold til de seneste overenskomster der blev indgået i 2020 for FTP-elever på DR af Dansk Metal og på TV2 af DJ, så får de privatansatte i FAF´s FTP-overenskomst en årlig lønstigning der er ca. 0,5% højere.

Kurser og efteruddannelse

Der udbydes et online kursus i ”Opstart af egen virksomhed” torsdag den 18. februar 17:00-19:00. Du kan se det her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Husk, at du kan også ansøge om støtte til efteruddannelse i FAF´s puljer:  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/.

Sikkerhed på settet

FAF har sammen med DR, Producentforeningen og Skuespillerforbundet fået udarbejdet to videoer om sikkerhed på settet.  Du kan se dem her https://bfa-service.dk/sikkerhedfilmtv

Der er Brancherådet for Arbejdsmiljø (BFA) der har koordineret samarbejdet, ligesom det var BFA der udarbejdede branchevejledningen  ”Godt arbejdsmiljø på Film og TV-produktioner”. https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/godt-arbejdsmiljoe-paa-film-og-tv/

Ny blandmedieordning kompenserer med 93 mio kr. årligt fra 2022.

Efter mange års pres fra kunstnerne er der endelig landet en tidssvarende aftale, så kunstnere og kulturproducenter også bliver kompenseret for lovlig kopiering via ny teknologi som f.eks. smartphones og computere.

Aftalen sætter fra næste år kompensationsniveauet på 93 mio. kr. Til sammenligning blev kunstnerne i 2019 kompenseret med 27,6. mio. kr.

I Danmark er det lovligt at kopiere til privat forbrug, hvis kunstnerne til gengæld kompenseres. Det sker via den såkaldte blankmedieordning, men i mange år har den danske lovgivning ikke inkluderet moderne medier, og derfor har danske kunstnere været langt ringere stillet end deres kollegaer i andre EU-lande.

Archives by Month

Archives by Subject

FTP-overenskomst stemt hjem af medlemmer i FAF

FTP-overenskomsten  var til afstemning blandt medlemmerne i FAF fra den 27. januar 2021 kl. 12:00 til og med den 9. februar 2021. Overenskomsten blev stemt hjem af medlemmerne og træder derfor  i kraft den 1. april 2021.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×