fbpx

FAF medlemsinfo d. 26 april 2021

Åbning af Danmark og forhåbentlig gang i hele branchen

Der er ved at komme gang i branchen, men mest af alt, er det fiktionsområdet som trækker. FAF får en del henvendelser fra medlemmer der arbejder med TV, og som godt vil prøve fiktionsområdet af.

Der er en del af de mere traditionelle TV-producenter som Mastiff, Cosmo, Strong Productions, Sequala og Drive Studios, der i de sidste par år, er begyndt at lave fiktionsserier til fx ViaPlay. Det er også her, hvor nogle af FAF´s medlemmer prøver fiktionsproduktioner af for første gang.

Det er ikke alle disse virksomheder, der helt har forstået, at de også skal melde sig ind i Producentforeningens spillefilmsafdeling og/eller følge FAF´s Fiktionsoverenskomst.Så tjek om du får den rigtige fiktionslønning: https://www.filmtv.dk/loen/fiktionsproduktion-ugeloen/

 

FAF´s Fiktionsoverenskomst skal genforhandles i 2021

FAF´s bestyrelse har besluttet at igangsætte en proces, hvor medlemmerne inddrages før, under, og til sidst, når den nye fiktionsoverenskomst skal til urafstemning.FAF´s bestyrelse finder det vigtigt, at der er transparens gennem medlemsinddragelse. Selv om der er mangel på arbejdskraft på fiktionsområdet, er det kun med medlemmernes forståelse og opbakning i hele processen, at forhandlingsgruppen kan opnå et godt resultat.

 

FAF´s COVID-19 aftalen med Producentforeningen udløber

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Kontrakter der er indgået til og med den 30. april 2021, er omfattet af organisationsaftalen til og med den 31. juli 2021.

Det er derefter kun organisationsaftalens afsnit om COVID-test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19, der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode.

Se aftalen her: https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Filmskolens organisationsaftale for lærerne er stemt hjem

Overenskomsten for lærere og undervisere i Danmark er stemt hjem. I den forbindelse har lærerne på Filmskolen også fået tilføjet i deres lokalaftale, at lærere kan fastansættes.Det holdt hårdt med at få det ind i organisationsaftalen, og Kulturministeriet ville kun acceptere, at det kan ske i særlige tilfælde efter opslag. For lærerne er dette et vigtigt skridt henimod, at der kan komme mere stabilitet i ansættelsesforholdene, og dermed forhåbentlig, et bedre arbejdsmiljø i den nye rektors ansættelsesperiode.

 

FAF bliver medlem af Dansk Kunstnerråd

FAF bliver optaget i Dansk Kunstnerråd den 19. maj 2021. Dansk Kunstnerråd er en netværksorganisation der arbejder for bedre vilkår for kulturbranchen. Det indbefatter skattelovgivning,COVID-19-kompensation og fradrag ved brug af gavekort til kulturoplevelser mv.

Se mere her: https://dansk-kunstnerraad.dk/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation april 2021

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber

Udfasningen af COVID-19-restriktionerne i Danmark fortsætter og regeringen afvikler støtteordningerne senest den 30. juni 2021. Dansk økonomi og branchen har mulighed for at komme godt igen i løbet af sommeren.

FAF´s COVID-19 organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Indgået kontrakter til og med den 30. april 2021 er omfattet af organisationsaftalen frem til og med den 31. juli 2021.

Derefter er det kun organisationsaftalens afsnit om COVID test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19 der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode. Se aftalen her:

https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Arbejdsmiljøet og sikkerheden

Arbejdsmiljøet i branchen har i mange år trængt til en kulturændring. Du har muligvis gjort mange opmærksom på det, men nu har Folketinget afsat 105 mill. kr. til at gøre noget ved det.

Producenterne kan derfor søge økonomisk støtte på op til 500.000 kr. så de kan gøre en ekstra indsats for at forbedre din arbejdsplads. Producentforeningen gør heldigvis selv deres medlemmer opmærksom på det, se mere her:

https://pro-f.dk/nyheder/80-procent .

Gør selv din virksomhed opmærksom på det eller kontakt FAF, hvis du ønsker hjælp.

Producentforeningen afholder det næste lovpligtige arbejdsmiljøkursus den 26.-28. maj 2021. Kurset er målrettet film- og tv-produktion, så du får et grundlæggende kendskab til reglerne, hvis du vælges som arbejdsmiljørepræsentant på produktionerne.

https://pro-f.dk/kalender/arbejdsmilj%C3%B8kursus-maj-2021 .

Husk, at du modtager 500 kr. om ugen, hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på fiktionsproduktioner.

Betaler din producent for kurset, men modtager du ikke løn mens du er på kurset, udbetaler FAF 1.650 kr. pr. dag til FAF medlemmer når vi modtager en kopi af dit kursusbevis.

 

Husk indberetning af støtte fra regeringens corona-hjælpepakker

Husk, hvis du har modtaget økonomisk støtte fra regeringens corona-hjælpepakker, skal du senest den 31. maj 2021, indberette dokumentation for din faktiske omsætning i perioden. Erhvervsstyrelsen foretager en slutafregning, der afgør, om du har fået udbetalt den korrekte kompensation.

Læs mere her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?pk_campaign=Corona&pk_source=redirect&pk_medium=VG

 

Positiv ændring af Lov om ophavsret er på vej

FAF har lobbyet forud for, at Folketinget den 13. april 2021 første gangs behandler lovforslaget L 205, som fremtidssikrer den danske rettighedsmodel, nu også vedr. streamingtjenesterne.

Kunstnere med rettigheder kan, når lovgivningen er endeligt vedtaget og gennemført, få betaling via Copydan når tv-distributører benytter deres indhold – også fra streamingtjenesterne, uanset om det er danske eller internationale.  Se mere her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l205/20201_l205_som_fremsat.pdf

 

Medlemsfordele i FAF

FAF´s  bestyrelse vil i den kommende tid undersøge om der er behov for flere aftaler om medlemsfordele  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ .

Du er meget velkommen til at sende ønsker og forslag vedr. eventuelle nye medlemsfordele til faf@filmtv.dk

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×