fbpx

FAF medlemsinfo december 2021

FAF forlænger Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen til og med januar måned

FAF har efter konstruktive drøftelser med Producentforeningen i Forligsinstitutionen forlænget Fiktionsoverenskomsten, med henblik på at indgå en ny overenskomst.

Parterne har aftalt en møderække i januar. Parterne er enige om, at den eksisterende overenskomst forlænges til og med den 31. januar 2022. Parterne har aftalt en lønstigning

på 2,5 % i perioden.

Forhandlingerne vil foregå i regi af Forligsinstitutionen, hvorfor det vil være begrænset, hvad der kan oplyses fra forhandlingerne da der skal være ro om dem.

Forhandlingerne kommer nu i gang, så vi forhåbentligt kan få et bedre arbejdsmiljø i branchen end det der beskrives i denne EKKO artikel:

https://ekkofilm.dk/artikler/kaos-truer-den-danske-filmbranche/

FAFs medlemmer stemmer for nye vedtægter

Bestyrelsen fremsatte et forslag på FAF´s generalforsamling den 24.11.21 om at ændre FAF´s vedtægter, så der fremover skal være et forpersonskab på 3 bestyrelsesmedlemmer,

der udgør FAF´s politiske ledelse. Dette skal erstatte den hidtidige ledelse, som består af en formand og 2 næstformænd. Bestyrelsen havde i 2021 afprøvet denne samarbejdsform

og fundet den mere agil i forhold til balancen mellem at arbejde i branchen og deltage i FAF´s politiske arbejde.

FAF´s generalforsamling støttede forslaget om vedtægtsændringen, hvorefter forslaget blev sat til urafstemning blandt FAF´s medlemmer i december 2021. Forslaget om vedtægtsændringer

blev vedtaget med 90 % der stemte for. I 2020 vil FAF´s politiske ledelse derfor bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer i et forpersonskab.

Bestyrelsen berettiges til at iværksætte forholdsregler over for Producentforeningen på fiktionsområdet, hvis det bliver nødvendigt

I forbindelse med den manglende fremdrift i FAF´s overenskomstforhandling med Producentforeningen, har bestyrelsen valgt at sende et forslag til urafstemning om at blive berettiget til,

at iværksætte de fornødne forholdsregler, herunder konflikt (strejke), på fiktionsområdet over for Producentforeningen.

FAF´s bestyrelse skal ifølge foreningens vedtægter bemyndiges af enten generalforsamlingen eller ved en urafstemning. Bestyrelsen valgte at sende forslaget til urafstemning for, at alle

FAF´s medlemmer kunne stemme. Afstemningsresultatet viste, at næsten 100 % af alle stemmerne støttede denne bemyndigelse af bestyrelsen, hvormed forslaget er vedtaget.

Corona-smitte og støtteordninger i forbindelse med nedlukningen

Corona-smitten har igen påvirket hele branchen og nedlukningerne rammer mange medlemmer.

Vi ved at I arbejder hårdt derude i disse måneder, imens Corona-smitten stiger. Husk, at du skal have løn under sygdom også hvis du sendes hjem i karantæne eller hvis din produktion lukkes ned.

Folketinget har vedtaget at genanvende de tidligere støtteordninger med mindre ændringer. Der er endnu ikke udarbejdet bekendtgørelser til ordningerne, som vil kunne findes her:

FAF´s sekretariat holder lukket mellem Jul og nytår

FAF lukker ned mellem jul og nytår og vi kan kun i tilfælde af akutte sager kontaktes på akut-telefonen. Vi er tilbage efter nytår den 3. januar 2022.

Vi ønsker alle medlemmer og hele branchen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Archives by Month

Archives by Subject

STREGEN I SANDET – kampagne for en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen

Nu trækker vi en Streg i Sandet! Vi vil have en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen.

2022 skal ikke kun være året, hvor vi snakker om krænkelser og grænseoverskridende adfærd – det skal være året, hvor vi handler på det!

Allerede for to år siden, var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.

Derfor er vi 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst, der nu lancerer det fælles initiativ Stregen i Sandet. Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. Se vores kampagnefilm her.

ALLE KAN GØRE NOGET!
Vi har udviklet en Handleguide (læs den her) med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. Vi siger:

HVEM GØR HVAD?
Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.
Derfor giver Handleguiden forslag til handlinger for både ledere og ansatte:

HVAD KAN LEDERE GØRE?

HVAD KAN ANSATTE GØRE? – Både hvis du selv oplever krænkelser eller er vidne til dem!

Find kampagnematerialet på https://stregenisandet.dk/

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×