fbpx

FAF: Medlemsinfo primo april 2023

 

4 ud af 5 medlemsforslag vedtaget

Urafstemningen om de 5 medlemsforslag til vedtægtsændringer blev afsluttet den 3. april 2023. Der var 31 % af de stemmeberettiget som afgav deres stemme.

FAFs 2 valgledere, der blev valgt på generalforsamlingen i 2022, har efterfølgende godkendt afstemningsresultatet.

Og afstemningen resulterede i, at 4 ud af de 5 medlemsforslag blev vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, som FAF´s vedtægter kræver for at vedtægterne kan ændres.

De vedtagne forslag tæller:

  1. At faggruppen grip og lys (som i dag behandles som én samlet faggruppe med dertilhørende rettigheder) deles op i to selvstændige faggrupper.
  2. At FAF’s tredelte forpersonskab fremadrettet skal bestå af enten 3 ligestillede bestyrelsesmedlemmer eller af 1 forperson og 2 næstforpersoner.
  3. At bestyrelsesmedlemmer har adgang til tidligere bestyrelses- og generalforsamlingsreferater.
  4. At bestyrelsesmedlemmer har adgang til regnskabsmæssige oplysninger såsom bilag.

Forslaget om at udvide antal medlemmer i FAFs bestyrelse blev ikke vedtaget, fordi der ikke var tilstrækkeligt med ja-stemmer for forslaget.

Bestyrelsen udtaler: Medlemmernes respons viser et ønske om en bestyrelse, der arbejder med en større intern åbenhed. Der er også et ønske om mere fleksibilitet i den måde bestyrelsen kan sammensættes på og ledes. Bestyrelsen tager afstemningsresultatet til efterretning og indarbejder det i bestyrelsens videre arbejde i 2023.

De nye vedtægter ligger her.


 

FAF’s arbejdsmiljøudvalg sætter fokus

FAF´s arbejdsmiljøudvalg har nu konstitueret sig og vil bl.a. sætte fokus på det mange medlemmer henvender sig med: spørgsmål om stress og håndtering af et stort arbejdspres.

Udvalget har allerede nu besluttet at igangsætte følgende initiativer:

Udvalget vil også fastlægge en strategi og retning for arbejdet, hvor en ekstern konsulent kan hjælpe med implementering af strategien, så den kommer ud over rampen.

Da udvalget ønsker mere synlighed om arbejdsmiljøet i branchen, vil Medlemsinformationen fra FAF indeholde nyheder fra arbejdsmiljøudvalget. Herudover vil arbejdsmiljøudvalgets medlemmer blive opført på FAFs hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål og ideer til udvalget kan rettes til Noomi Rappeport, der fungerer som sekretær for udvalget, på mail: nora@filmtv.dk.


 

FAF indgår samarbejde på spilområdet

FAF har sammen med Prosa, HK og Magistrenes fagforbund indgået et samarbejde på tværs af organisationerne for at få indflydelse på rammerne inden for spilindustrien.

Samarbejdet skulle i sidste ende udmønte sig i et samarbejde med Producentforeningen og gerne en overenskomst med deres medlemsvirksomheder på spilområdet.

FAF er derfor nu ved at udvikle en hjemmeside sammen med de andre forbund, som skal være en platform for at oplyse om forhold på spilområdet og øge bevidstheden om en branche i vækst.

Vi glæder os til at kunne lancere hjemmesiden.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×