fbpx

FAF: Medlemsinfo 30. maj 2024

Prima Ballerina produktionen er blevet erklæret endelig konkurs

2023 var præget af konkurser i branchen. Faktisk hele 10 af slagsen, hvoraf 3 var meget store. Konkurserne har omfattet samlet 120 medlemmer af FAF – og de havde løn, pension og feriepenge til gode.

FAF har på nuværende tidspunkt skaffet 65 af medlemmer kompensation fra Lønmodtagernes garantifond. Tilbage er at sikre de ca. 50 ansatte på Prima Ballerina-produktionen deres tilgodehavende. Anmeldelserne blev afsendt for 3 uger siden, men den slags tager sin tid.

Men der er nu lys for enden af tunnelen. For med den endelige konkurs af producenten Valerie Saunders selskaber i Sø- og handelsretten bør den sidste forhindring være ryddet af vejen – så udbetalingen til alle de berørte kan gennemføres.

Prima Ballerina-produktionen var tænkt som en international produktion, så en del af de ansatte kom fra andre europæiske lande og USA. FAF bliver løbende kontaktet af de udenlandske ansatte, der ønsker vores bistand til at sikre deres løn. Derved kan FAF’s endelige krav godt blive større end det anmeldte krav på 4,4 millioner kroner.

Det er krævende at inddrive midler ved konkurser, og det har krævet store ressourcer i FAF’s sekretariat. Omvendt har den lange ventetid tæret hårdt på nogle medlemmers tålmodighed – og det er kun forståeligt, sagens alvor for den enkelte taget i betragtning. Vi takker alle for deres fortsatte forståelse og håber, at I ved og værdsætter, at sekretariatet knokler videre, indtil de sidste lønkroner er kommet ind på bankkontoen.

DJ og Producentforeningen forringer freelancernes lønforhold i deres nye TV-overenskomst

Det er en alvorlig sag. Og FAF vil ikke være med til det.

Det handler om, at Producentforeningen og Dansk Journalistforbund har indgået en ny TV-overenskomst. Og den omfatter både freelancere og fastansatte. Men utroligt nok forringer og dumper overenskomsten især freelancernes lønforhold væsentligt i forhold TV-overenskomst FAF løn.

DJ og Producentforeningen har bevidst og med fuldt overlæg forhandlet uden at inddrage FAF i forhandlingsforløbet. Og hvis det skyldes, at de ved, at FAF aldrig vil acceptere løndumping, så har de fuldstændig ret.

Heldigvis gælder FAF’s Freelanceroverenskomst fortsat. Så som FAF-medlem kan du ånde lettet op: Du kan stadig følge de eksisterende og langt bedre vilkår, som vi har sikret dig.

Det er uforståeligt, at DJ som faglig organisation har accepteret voldsomme forringelser af lønnen i forhold til den freelanceraftale på TV-området som begge vores foreninger har haft siden 2008. Nu er det op til dem at forklare deres medlemmer, hvorfor vilkårene er forringet fra den 1. juni 2024, når aftalen træder i kraft. Vel at mærke uden at have været til urafstemning blandt DJs medlemmer, hvilket jo ellers er vanlig praksis i FAF. Det er altså kun DJs hovedbestyrelse, der har siddet og godkendt deres eget forhandlingsarbejde og resultat deraf.

Husk venligst, at du ikke skal acceptere tilbud, der følger DJs nye TV-overenskomst. Hvis det sker, eller du føler dig presset, så kontakt meget gerne FAF’s sekretariat. Vi skal nok sikre dig, at du arbejder efter FAF’s overenskomster med Producentforeningen.

Reklamefilmsoverenskomst – forhandlingerne for produktionsafdelingen er i gang

Og vi har brug for din hjælp.

For at opnå den bedst mulige position i forhandlingerne og resultat, så har vi brug for et grundigt indblik i løn og arbejdsforhold på reklamefilmsproduktionerne.

Derfor vil vi udsende et spørgeskema, som det er vigtigt at få mange og gode svar på. Så har du arbejdet i produktionsafdelingen på en reklamefilm, så er det afgørende vigtigt for forhandlingerne, at du besvarer spørgeskemaet. Det vil sikre, at forhandlerne er godt rustet til det næste forhandlingsmøde, der finder sted inden sommerferien.

FAF har nu lagt Reklamefilmsoverenskomstens standardkontrakter til optioner og bookinger på hjemmesiden. Her finder du også den lønberegner, som både FAF og Producentforeningen har godkendt. Brug kontrakter og lønberegner, så du sikres i en krævende freelancer verden.

FAF-efteruddannelse og kurser i efteråret – hvad efterspørger du?

Husk, at du kan søge om støtte til din efteruddannelse via FAF’s puljer eller deltage på Filmskolens kurser, hvor FAF betaler 50% af gebyret for medlemmerne i 2024.

Bestyrelsen vil også meget gerne have idéer til kurser der kan oprettes i FAF-regi. Tal med din faggruppe om, hvad I har behov for eller send dit eget forslag til faf@filmtv.dk inden sommerferien. Så ser vi grundigt på dit forslag.

 

 

Kærlige hilsner

Forpersonskabet i FAF

Mange venlige hilsener fra

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×