Medlemsrabatter

Vidste du, at du som medlem af FAF får rabat på en lang række ting – lige fra forsikringer og delebilsordninger til masterclasses på Filmskolen.

Under Medlemsfordele og Kurser kan du læse mere om de kontante fordele, der er ved at være medlem af FAF.

Lige nu kan du fx dyrke online yoga til halv pris, købe grej til den kolde vinter hos Nordic Heat med 12% rabat og besøge Jul i Friheden i Århus med 50 kr. i rabat på entréen.

Læs mere under Medlemsrabatter. Listen opdateres løbende.

Archives by Month

Archives by Subject

Tilmeld dig udvalgte masterclasses og kurser på Filmskolen

Den Danske Filmskole tilbyder en masse spændende kurser og masterclasses i den kommende tid.

Som medlem af FAF kan du tilmelde dig kurserne nedenfor til halv pris:

Kontakt FAF på faf@filmtv.dk for at få tilsendt rabatkoden og læs mere om kurserne på Filmskolens hjemmeside.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo oktober 2022

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2022 kl. 18:30

FAF afholder den årlige generalforsamling den 24. november 2022 kl. 18:30 i FAF´s lokaler på Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal.

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30. Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

Vi byder derefter på lidt at spise og drikke, når generalforsamlingen formelt igangsættes kl. 18.30.

Sæt derfor X i kalenderen den 24. november 2022 og tilmeld dig på faf@filmtv.dk:

– Gæstetaler Benjamin Boe Rasmussen om produktionsstoppet kl. 17.30

– Generalforsamling inkl. spisning kl. 18.30

Bemærk, at seneste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2022.

Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk.


Bestyrelsesvalg 2023

Faggruppemøderne er nu vel overståede – tak til alle jer, der mødte op og deltog i dialogen!

Vi er glade for, at mange valgte at stille op til FAF-bestyrelsen anno 2023. Der er nu 8 kandidater på valg til 4 ledige pladser i bestyrelsen og 2 suppleantpladser.

Kandidaterne er:

Daniel Schultz Madsen TV-Fotograf

Mette Meinicke Kostumier

Roar Skau Olsen Tonemester

Christina Desirée Jensen Scripter

Sophie Højvang Woode Scripter/Continuity

Kenneth Sand TV-fotograf

Allan Legarth D.I.T (Digital Imaging Technician)

Louise De Mylius TV-lineproducer


 

Hvordan kan jeg stemme?

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 vil der blive udsendt en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

I mailen vil der være en rød knap med direkte link til afstemningen. Du skal blot trykke på knappen, hvor der står “Stem her”, og dernæst indtaste din fødselsdato (DDMMÅÅ) for at få adgang til valg-platformen og derefter kan du sætte dine max 3 krydser på stemmesedlen.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen senest den 5. november 2022!

…og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Afstemningen er åben til og med den 23. november 2022.


Produktionsstoppet i Fiktionsbranchen

FAF’s medlemmer, der er blevet ramt af produktionsstoppet i den danske fiktionsbranche, bliver stadig ikke ringet op om jobs på greenlightede produktioner, på trods af at der nu er indgået en aftale mellem Create Denmark og TV2 samt Viaplay.

FAF-medlemmer er dermed i høj grad fortsat ramt af arbejdskonflikten mellem Create Denmark og streamingtjenesterne. Netflix og andre streamingtjenester har fortsat ikke indgået nogen aftale med Create Denmark, og det kan mærkes på såvel rettighedshavere som ikke-rettighedshavere i den danske filmbranche.

Kommer de internationale streamingtjenester ikke snart tilbage, betyder det ikke kun mistet omsætning og arbejdspladser. Det betyder også, at Danmark sættes af i det globale professionaliseringsræs på fiktionsområdet. Mulighederne for at modernisere arbejdsmiljøet til internationale standarder forsvinder og væk er det globale udstillingsvindue til dansk fiktion.

Det tager vi en drøftelse om med Forperson for Dansk Skuespillerforbund og Create Denmark, Benjamin Boe, den 24. november 2022 kl. 17.30.


FAF-kurser

Torsdag den 03.11.2022 afholdes det klassiske kursus ”Opstart af egen virksomhed”, hvor dem som tænker på at starte selvstændig virksomhed eller som allerede er startet op, kan få gode råd og vejledning fra A-kassen FTFa og revisionsfirmaet Markman & Bechlund.

Fredag den 11.11.2022 er der pizza-aften for alle, som har været talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant, i 2022. Her kan i møde jeres kollegaer, der har stået med samme tillidshverv som jer selv, og vi vil gennemgå Talspersonhåndbogen for at klæde jer godt på til jeres fremadrettede opgaver.

Tirsdag den 15.11.2022 afholdes kurset ”Kend din overenskomst og forstå din kontrakt”. Kurset tilbyder overskuelig hjælp til alle, der ønsker at blive klogere på deres ansættelsesforhold og overenskomstregler samt få viden og gode råd til, hvordan de får den løn, de er berettiget til.

Og glem ikke, at kurset om forebyggelse af krænkelser og krænkelseskultur har fået ny dato: 12.1.2023. Tilmeld dig begivenheden på facebook.

Som FAF-medlem kan du tilmelde dig kurserne gratis på faf@filmtv.dk.

Der er stadig ledige pladser på flere af FAF’s kurser og arrangementer i 2022… og der er spændende kurser på vej i 2023.

Hold øje med kursus-oversigten på FAF’s hjemmeside…


P.S.

Pssst… Vi har en ny medlemsfordel til alle FAF-medlemmer. Kan du lide at dyrke yoga, har du nu mulighed for at dyrke det online via YogaStream til kun 65 kr./mnd. (halv pris) det første år inkl. en 7 dages gratis prøveperiode. Skriv til faf@filmtv.dk for at få udleveret koden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo september 2022

FAF MEDLEMSINFORMATION – september 2022

Generalforsamling i FAF torsdag den 24. november 2022 og faggruppemøder

Der indkaldes til generalforsamling i FAF den 24. november 2022. Forud for generalforsamlingen afholdes der faggruppemøder, hvor de fremmødte vil blive orienteret om FAF´s arbejde. Her kan faggrupperne drøfte egne forhold, og det er også her, at faggrupperne skal opstille deres kandidater til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

Faggrupperne indkaldes på følgende tidspunkter:

Sidste frist for at opstille kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet er den 2.11.2022.


Reklamefilmsoverenskomst – ny forhandling?

FAF er blevet inviteret til et møde af Producentforeningen den 10. oktober 2022 om reklamefilmsoverenskomsten. Reklamefilmsoverenskomsten blev aldrig godkendt af Producentforeningens medlemmer tilbage i 2009, og der har siden været anvendt en hensigtserklæring II, som grundlag for branchestandarden vedr. løn og arbejdsvilkår.

FAF ser det som positivt, at reklamefilmsproducenterne er interesseret i at indgå en fast aftale med FAF om løn og arbejdsvilkår på reklamefilmsområdet. Der er mange FAF´ere, som arbejder inden for reklamefilmsområdet, og derfor vil FAF gerne kortlægge nogle forskellige forhold på reklamefilmsområdet, hvorfor der forberedes en mindre spørgeskemaundersøgelse til udsendelse blandt medlemmerne.

Så jer FAF’ere, der laver ”reklame”, vær klar ved tasterne, når undersøgelsen sendes ud. På den måde har vi det bedst mulige grundlag at gå til forhandling på.


Filmbranchen er en hård cocktail

Corona-restriktionerne var lige blevet ophævet, da problemerne omkring rettighedsbetaling fra streamingtjenesterne begyndte. Dette har så udviklet sig til et produktionsstop. Et produktionsstop, som berører stadigvæk flere og flere produktioner på den ene eller anden måde.

Diskussionen om den manglende arbejdskraft på fiktionsproduktionerne er aftaget. Imens afventer alle intenst på, om der kan blive indgået en rammeaftale mellem Create Denmark og streamingtjenesterne såsom TV2, Viaplay og Netflix. Ellers vil det betyde færre investeringer i dansk produktion, og de øvrige streamingtjenester vil nok heller ikke engagere sig i Danmark, fordi vilkårene er for usikre.

Den positive udvikling, der ellers var godt i gang med lange ansættelser på TV-serier, ordnede vilkår og et generelt løft af hele branchen, er ved at blive sat over styr. Der hviler derfor et stort ansvar hos alle involverede parter for hurtigst muligt at indgå varige aftaler.

FAF deltager desværre ikke i Create Denmarks forhandlinger med streamingtjenesterne, fordi FAF er associeret medlem af Create Denmark – ikke ordinært medlem.


Kommende kurser i FAF

FAF har på ny igangsat kurser med fysisk tilstedeværelse, efter at Corona-restriktionerne ellers umuliggjorde dette i en periode. Henover sensommeren afholdt FAF 2 meget succesfulde kurser:

Et lys-kursus i brugen af DMX og et patineringskursus.

Efterårets kursusprogram byder på hele 4 gratis kursus-arrangementer for FAF-medlemmer.

Der sættes bl.a. fokus på arbejdsmiljøet med en vigtig snak om krænkelser og chikane på arbejdspladsen. Her vil chefjurist Noomi Rappeport bl.a. gennemgå arbejdsgiveres forpligtelser i forhold til at sikre et chikanefrit miljø, hvornår en adfærd er krænkende, og hvordan en henvendelse om krænkende adfærd og chikane fra en medarbejder eller kollega kan håndteres. Dette sker torsdag den 27. oktober.

Du vil også kunne lære at forstå dine kontrakter og overenskomst bedre, når vi den 15. november gennemgår typiske kontrakt- og overenskomstmæssige forhold, man bør være opmærksom på.

Derudover inviterer FAF både valgte og interesserede talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter på pizza og fyraftensøl fredag den 11. november. Her vil man blive klædt godt på til tillidshvervet og bl.a. få præsenteret Talspersonshåndbogen – et vigtigt arbejdsredskab for alle, der arbejder på fiktionsproduktioner.

Sidst men ikke mindst vender det klassiske FAF-kursus for selvstændige tilbage. Kurset er for dem, som ønsker at starte egen virksomhed (eller netop har kastet sig ud i det), og byder på oplæg fra A-kassen FTFa om at navigere i dagpengesystemet og revisionsfirmaet Markman & Bechlund om alt fra regnskab, bogføring, momsregistrering og skatteregler.

Så tag en kollega under armen og tilmeld dig på faf@filmtv.dk.

Du kan læse mere om kurserne på FAF’s hjemmeside: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/kursus-oversigt/


Picture This_22

Slutteligt vil FAF gerne promovere Filmskolens årlige konference Picture This_22.

PICTURE THIS_ har siden 2017 samlet den danske film-, tv- og spilbranche til en samtale om, hvilken betydning ny teknologi og virtuelle produktionsmetoder har for fremtidens filmiske fortællinger.

Den 13. oktober 2022 vender endagskonferencen tilbage på Filmskolen og stiller skarpt på den uafhængige filmbranche i Norden og Europa – under overskriften ’Exploring Virtual Production for Europe: From Novelty to Reality’. Læs mere på Filmskolens hjemmeside og køb din billet her.

Som medlem af FAF kan du købe billet til konferencen til halv pris med kampagnekoden: FAF.


Ny medarbejder

Den 15. august 2022 bød vi også en ny FAF-medarbejder velkommen i rollen som koordinator: Lara Iversen.

Lara har både administrativ erfaring og en akademisk baggrund som nyuddannet cand.mag. i Sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Hun er desuden firesproget og en ørn til kommunikation.

Fun fact: Hun arbejdede som ekspedient i Blockbuster, dengang man stadig skulle ned og leje film fysisk i butikken. Det var tider!

Hun sidder klar på telefon og mail alle hverdage mellem kl. 10-15.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×