FAF medlemsinfo 30. september 2021

Generalforsamling i FAF den 24. november 2021 og faggruppemøder

Der indkaldes til generalforsamling i FAF den 24. november 2021. Forud for generalforsamlingen afholdes der faggruppemøder, hvor de fremmødte vil blive orienteret om FAFs arbejde. Der kan faggrupperne også drøfte deres egne forhold. Det er også her, at faggrupperne skal opstille deres kandidater til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

 

Faggrupperne indkaldes til følgende tidspunkter:

 

FAFs medlemsspørgsmål til forberedelse af overenskomstforhandlingen

Først tak til de mange der har besvaret de udsendte medlemsundersøgelser, som giver FAFs forhandlingsgruppe et godt grundlag for at forhandle fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen. Først var der lige ved 200 som svarede på spørgsmål om arbejdsmiljøet og nu har over 100 medlemmer svaret på spørgsmål omkring kunstneriske rettigheder.

Rettighedsmidlerne er der mange forskellige holdninger til blandt medlemmerne. Nogen mener de er meget vigtige for FAFs medlemmer, andre ønsker dem placeret udenfor FAF. Der er medlemmer som finder, at rettighederne er et aktiv for alle i FAF og så er der nogen som ikke mener, at fagforeninger skal forhandle rettigheder.

Det er derfor et blandet grundlag FAFs forhandlere skal gå videre med. Rettighederne har altid ligget i FAFs overenskomst sammen med løn og arbejdsvilkår. Det skyldes, at FAF ligesom andre fagforeninger varetager alle deres medlemmers interesser bredt. Rettigheder er også inkluderet i andre kunstnerforeningers overenskomster. Det er også normalt, at billige forsikringer, aftaler med pensionsselskaber og andre medlemsfordele som sundhedsforsikring eller billeje er en del af fællesskabets fordele. De kunstneriske rettighederne er et specielt område, fordi de kun uddeles til de funktioner, der bidrager til produktionens kunstneriske værkshøjde. Det har altid været til debat, hvilke grupper der bidrager til værkshøjden.

Med det teknologiske indtog af funktioner fra spilindustrien til at skabe billeder og scenografi i fiktion, bliver der konstant rykket ved grænserne og den debat fremgår også af svarene. Det betyder også, at lyddesignet får en større kunstnerisk betydning, når der ikke er nogen lydoptagelser fra locations.

Sammenhængskraften i FAF har altid betydet, at ved at alle funktioner indgår i overenskomsten, får alle på holdet glæde af det. På den måde sikres der fx overtidsbetaling, og at kun udvalgte funktioner kan gå på klump, så de kunstneriske funktioner ikke skal arbejde 60-70 timer om ugen, som i udlandet. Til gengæld har de kunstneriske funktioner som fotograferne også haft en forståelse for holdets behov.

Rettighedernes eksklusivitet gør dem til noget særligt, specielt fordi der er knyttet penge til dem. FAFs bestyrelse og forhandlingsgruppen tager det blandede svar til sig, sammen med de andre input, medlemmerne har givet. Spørgekampagnen fortsætter hen over efteråret.

 

Reklamefilmsoverenskomst

FAF har spurgt medlemmerne om deres lønninger på reklamefilmsområdet, fordi de sidste officielle lønninger er fastlagt i 2009. Lønstatistikkeren vil blive præsenteret på et stormøde, vi indkalder til snarest. Her kan medlemmerne tage en debat omkring reklamefilmsområdet.

 

Filmbranchen er en hård cocktail

Producentforeningens medlemmer oplever, at der mangler arbejdskraft på fiktionsproduktionerne, og har taget initiativ til en analyse af behovet for uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i branchen. På et online stormøde fredag den 24.9.2021 med 50 deltagere, blev resultatet fremlagt. Det var tydeligt, at der skal gøres noget på både kort og længere sigt. Producenterne vil sætte sig sammen for at afdække deres behov og efterfølgende både gå i dialog med de relevante organisationer og uddannelsesinstitutioner.

FAF gjorde på mødet opmærksom på, at bliver arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet ikke bedre gennem bl.a. rammerne for arbejdet i overenskomsterne, så løses problemet ikke. Uddannelse og nye medarbejdere løser ikke problemet uden et arbejdsmiljø, hvor de ansatte trives og oplever en ligevægt i work/life balancenDer er for tiden en tendens til, at producenterne siger ja til at realisere deres projekter for lave budgetter, så deres ambitioner ikke kan realiseres uden et alt for højt arbejdstempo udført af for få hænder. Filmarbejderne skal nu til at tænke på om de ikke skal holde nogle arbejdspauser for egen regning for at kunne komme sig, selvom det som freelancer, er svært, at sige nej til et job og samtidigt kunne betale sine faste udgifter.

DR har i gennem en årrække sænket lønningerne for freelancere, og med aflysningen af Leonora Christine, er tilliden faldende, fordi mange dermed har mistet den mundtlige aftale på jobs uden at få kompensation. FAFs medlemmer oplever også, at de arbejder på DR drama uden en egentlig overenskomst, fordi ansættelsesvilkårene ikke harmonerer med fiktionsproduktion. Derfor er der mange medlemmer som nu kræver de samme ordnede forhold som under FAFs overenskomst med Producentforeningen, hvis de skal arbejde for DR drama.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Copenhagen Short Film Festival er klar med programmet for 2021

Festivallen løber af stablen 6. oktober til 10. oktober 2021.

Se programmet her:

 

Program

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 14. september 2021

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er præget af alt for lange dage, for højt arbejdspres og dårlig ad hoc planlægning, der presser FAFs medlemmer. Dette er uanset om medlemmerne laver TV, reklame, fiktion eller animation. Svarene i FAFs medlemsundersøgelse om arbejdsmiljøet med  200 besvarelser er barsk læsning.

FAFernes svar stemmer meget godt overens med det brev, som blev fremsendt til Producentforeningen fra mange hundrede i Film- og TV branchen. Det er ikke et bæredygtigt arbejdsmiljø. FAF tager det med til forhandlingsbordet med Producentforeningen.

Til alle jer der presses på produktionerne: Tal sammen, ring til FAF og sig fra før det bliver for meget.

Husk! 11 timers reglen gælder også for dig. Læs venligst tekstforklaringen om 11 timers reglen på https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/hviletid-og-fridoegn/ , hvis du ønsker at vide mere. Mange arbejder alt for lange dage og går fra produktion til produktion, så de til sidst er nedslidt.

FAF har holdt møde med scenografer og regi på fiktionsområdet. De er meget udsatte, især pga. dårlig planlægning. Dette er viderebragt til Producentforeningen, der erkender, at der er et problem. I løbet af efteråret vil alle faggrupperne blive indkaldt til møder forud for generalforsamlingen den 24. november 2021.

 

FAF og rettighedsområdet

I sidste fiktionsoverenskomst fyldte rettighedsområdet meget og i den kommende forhandling har det også en central rolle. Der er stor konkurrence mellem foreningerne om at tilkæmpe sig rettighedsmidler for sine medlemmer, fordi det giver loyalitet og midler til at drive sekretariatets rettighedsområde.

Der har været en længere strid med FAFs søsterorganisationer i branchen på dette område, som FAF håber på snart kan bilægges. Det er kun til fordel for arbejdsgiverne, at der er interne spændinger. Det reducerer muligheden for at sikre et godt resultat på rettighedsområdet og ikke mindst i forhold til forbedrede arbejdsvilkår for FAFs medlemmer.

DFF, Danske Scenografer, Dansk Filmklipperselskab og DJ har direkte fremsat ønske om at få forhandlingsretten for fotografer, scenografer og klippere. Med de erfaringer FAF har fra forhandlinger med Producentforeningen vil det være meget usandsynligt at de kan opnå en overenskomst, der varetager løn og arbejdsvilkår.

Det er alt for let for producenterne at henvise til, at disse grupper arbejder på klump, og så er det alles kamp mod alle. Det går også ud over FAFs medlemmer i disse faggrupper, hvis producenterne splitter fotografer, klippere og scenografer op. Derudover mister alle på settet den solidaritet der er mellem faggrupperne, der nu arbejder efter den samme fiktionsoverenskomst.

 

Der mangler arbejdskraft i Danmark og ikke mindst på fiktionsområdet

Højkonjunkturen i fiktionsbranchen betyder øget efterspørgsel på arbejdskraft og producenterne presser de ansatte til usunde arbejdsvilkår. Det er nu blevet mere normalt at sige fra, når arbejdsgiveren ikke påtager sig det lovpligtige arbejdsmiljøansvar. Tempoet skal ikke være så højt, at der tales grimt til hinanden på settet.

Lovgivningen siger, at du ikke må arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer om ugen i 4 måneder. Det er også meget. Men går du fra produktion til produktion, kan det være svært at danne sig et overblik over det. Derfor prøv at holde dig til normalarbejdstiden. Husk, at du ifølge fiktionsoverenskomsten kan sige fra efter 10 overarbejdstimer om ugen på fiktionsproduktioner.

Kontakt gerne FAF, hvis du planlægger at sige fra overfor for meget overarbejde og aftal det med kollegaerne, så I gør det sammen. Ellers kan det ende med, at producenten bare belaster de øvrige i stedet for, at hyre ekstra arbejdskraft.

 

Budgetter og ambitioner – kampen om sandheden

Medie- og Filmforligene skal revideres, og FAF taler hele tiden med relevante politikere og udtaler sig i pressen. FAF påpeger konstant, at budgetterne og ambitionerne ikke hænger sammen. DFI giver for lidt i støtte til den enkelte produktion og ønsker at gøre New Danish Screen produktioner til en ny form for low budget, der kan sætte en standard.

Producenterne underbyder hinanden når de siger ja til en produktion og sender regningen videre til FAFs medlemmer, der skal producere mere på kortere tid. Det har fået arbejdsmiljøet til at knække sammen mange steder, og FAF har aldrig før haft så mange henvendelser om stress. Det kommer lige pludseligt til den enkelte og kan ramme alle.

Den vigtigste kur imod det dårlige arbejdsmiljø er realistiske budgetter og først derefter, at der uddannes og efteruddannes ansatte i branchen. Nye i branchen bliver der ikke længe, når de mødes af et urealistisk arbejdspres og mangel på work life balance.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Lyden som filmisk fortæller – seminar med Peter Albrechtsen

Vil du gerne skabe lyd, der flytter dit publikum? Lyd der skaber lige præcis dén stemning, filmen kalder på i dét øjeblik? Lyde der bliver en del af filmens fortælling.

Det ved Peter Albrechtsen en hel masse om. Og den 23. september deler Peter ud af sin viden og erfaring, når han holder seminar på Kort- & Dokumentar Filmskolen.

Hør bl.a. om, hvordan Peter miksede lyden af en tiger ind i lyden af en bilmotor der starter for at få det helt rigtige, truende “brøl”.

Læs mere om kurset her: https://filmkurser.dk/vare/lyden-som-filmisk-fortaeller/

Tilmeld dig her: https://filmkurser.dk/kasse/

 

PS:: Hvis du er berettiget itl PU støtte får du 1950 kr. i støtte til seminaret. Tilmeld dig via ME’s hjemmeside.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo – august 2021

Hensigtserklæringen for reklamefilm 

FAF og Producentforeningens hensigtserklæring for reklamefilm https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/04/hensigtserklaering2.pdf har siden 2009 være styrende for aftaler på reklamefilmsområdet. Hensigtserklæringen var kun tiltrådt af FAF og Producentforeningen i en kortere periode, hvorfor den ikke kan siges at være juridisk gældende i dag.

FAF´s medlemmer har opfordret til, at der gøres noget ved de indbyggede rabatordninger i hensigtserklæringen. Det skyldes, at rabatordningerne reducerer lønnen, som i nogle tilfælde fortsat følger de aftalte minimumslønningerne, der blev fastlagt i 2009.FAF har fuldt op på opfordringen, fordi der ikke er aftalt nye lønninger siden 2009.

FAF har derfor opfordret medlemmerne til at forhandle grundlønnen op for at justere lønsatserne til et tidssvarende lønniveau samt meddelt, at FAF ikke anerkender, at der kan gives rabat ved længere optagelsesperioder.

Denne udmelding har skabt en del usikkerhed om hvad der gælder, både blandt producenter og medlemmer.

FAF´s holdning er fortsat, at der skal ske en officiel regulering af lønnen til et 2021-niveau, og at der skal fastsættes lønninger for de funktioner på produktionerne, som ikke er omfattet af hensigtserklæringen. FAF´s bestyrelse vil derfor drøfte hensigtserklæringen på et møde senere i denne uge, og efterfølgende melde ud, hvad FAF vil gøre på området fremover.

Indtil bestyrelsen melder ud, opfordres medlemmerne til at forhandle grundlønnen op over 2009 lønniveauet. Dette vil afbøde, at din løn ikke sænkes til under eller omkring 2009 niveau, hvis du evt. indgår af aftale om brug af rabatordningerne i den kommende periode.

FAF er endvidere bekymret over, at producentens fordel ved rabatordningen er blevet forstærket, fordi optagelseslængden af mange reklamefilmsproduktioner er øget siden 2009.

 

Arbejdsmiljøet bliver stadigvæk mere presset

FAF skrev ud til medlemmerne før sommerferien https://www.filmtv.dk/nyheder/faf-medlemsinfo-11-juni-2021/ efter, at FAF på et møde med Producentforeningen, var kommet med forslag til forbedringen af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøet er under pres og branchens freelancere har efter sommerferien sendt et brev til Producentforeningen for at få gjort noget ved det.

FAF har samtidigt meddelt Producentforeningen, at arbejdsmiljøet står centralt i vores overenskomstforhandling på fiktionsområdet. FAF vil derfor gerne vide, hvordan du ser på arbejdsmiljøet og vi sender derfor mails med links, hvor du kan tilkendegive din mening om arbejdsmiljøet og andre forhold i branchen.

FAF har hele tiden fokus på arbejdsmiljøet, som desværre er blevet alt for presset af lange arbejdsdage og utilstrækkelig ledelse fra producenterne. Se artiklen i EKKO, hvor FAF udtaler sig https://ekkofilm.dk/artikler/mangel-pa-ledere-i-filmbranchen/ .

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo juli 2021

Medieforliget skal have et gennemsyn i efteråret 2021

Medieforliget der løber i perioden 2019-2023 skal evalueres og have et gennemsyn i forhold til den virkelighed vores branche befinder sig i nu. Forliget lægger det økonomiske grundlag for hele mediebranchen, herunder DR, TV2 og det underliggende filmforlig, som har særlig betydning for hele filmområdet.

FAF vil i denne forbindelse specielt lægge vægt på, at der gøres noget ved de alt for lave budgetter som DR og TV2 anvender i deres udbud, så lønninger og sikringen af arbejdsmiljøet sættes under pres. Det vil ikke være muligt at tiltrække og fastholde professionelt talent til branchen, hvis de ansatte ikke kan få deres work life balance til at hænge sammen.

Streamingtjenesternes forpligtigelse til at finansiere dansk indhold skal også under en lup, og det skal sikres, at streamingtjenesterne kommer til at følge de danske aftaler om betaling for brug af rettigheder.

 

Ny chance for, at selvstændige kan melde ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft

Folketinget har vedtaget en lov der igen giver ikke forsikrede selvstændige mulighed for at indmelde sig i en arbejdsløshedskasse uden forudgående medlemskab. Kravet for at kunne melde sig ind i a-kasse er, at du er eller har været på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder.

Du skal senest melde dig ind i en a-kasse den 31.7.2021, hvis du skal kunne opnå dagpengeret.

Kontakt a-kassen FTF-As kunstnerteam, hvis du vil vide mere.

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l237/index.htm

 

Mæglingsmøde om betaling af personligt tillæg på helligdage, hvor man ikke arbejder

FAF havde fået en henvendelse fra ansatte på Cosmo Films produktion Tinka om, at de trækkes i deres personlige ugetillæg for helligdage, hvor de ikke arbejder. FAF indkaldte Producentforeningen til et mæglingsmøde tirsdag den 6. juli 2021, i håb om at finde en løsning.

Mæglingsmødet endte imidlertid med et uenighedsreferat, hvor FAF tog forbehold for at indlede en voldgift.

FAF er af den opfattelse, at der i henhold til praksis udbetales personlige tillæg også på dage, hvor der ikke arbejdes, og hvor der udbetales lønkompensation fra Helligdagsforeningen. FAF har i øvrigt også den opfattelse, at der skal ydes personlige tillæg for alle erlagte timer ud over den normale arbejdstid.

Producentforeningen derimod støttede Cosmo Films praksis ved at være af den opfattelse, at det personlige tillæg er et løntillæg, som alene skal udbetales, når der optjenes løn. Producentforeningen mener derfor ikke, at det personlige tillæg er et ugetillæg.

FAF´s bestyrelse vil drøfte sagen efter sommerferien.

 

Rettighedsmidler: Du kan lægge dine kontrakter op i https://rettighedssystem.dk/

Fotografer, klippere, instruktører og scenografer kan lægge deres kontrakter op i rettighedssystem.dk for at dokumentere deres rettigheder. FAF (foto, klip og instruktører) og DS (scenograferne) har sendt et link ud i juni måned, som rettighedshaverne skal bruge.

De indkomne henvendelser til FAF vedr. rettighedssystem.dk vil blive behandlet efter sommerferien i august måned.

 

Genforhandling af Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen

FAF vil efter sommerferien udsende spørgsmål til medlemmerne og via SoMe for at høre, hvad du lægger vægt på i de kommende forhandlinger på Fiktionsområdet. Fiktionsoverenskomsten løber ud ved årsskiftet og der skulle gerne være en ny aftale på plads, som tager højde for dine ønsker.

FAF har haft nogle foreløbige drøftelser med Producentforeningen, hvor producenterne har været meget forbeholdne i forhold til at igangsætte egentlige forhandlinger. Det undskyldes med, at de igangværende forhandlinger om kunstneriske rettigheder til streaming med skuespillere, instruktører og dramatikere tager al deres tid og at en afklaring af rettighedsområdet er vitalt for dem.

FAF finder nu ikke, at det er en velbegrundet årsag der kan udskyde vores forhandlinger og presser på over for Producentforeningen. I vil høre mere om det efter sommerferien.

 

FAF holder åbent på lavt blus henover sommeren

Der vil være bemanding af FAF´s sekretariat hele sommeren på et lavere blus end normalt, specielt i ugerne 29 og 30, hvorfor sagsbehandlingen af fx indkomne ansøgninger til helligdagsforeningen først finder sted efter sommerferien. Sekretariatet kommer så løbende tilbage i den første halvdel af august måned.

FAF ønsker alle en god sommer med håb om, at du får mulighed for at komme dig ovenpå Corona perioden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 11. juni 2021

Nu lukker Danmark og branchen for alvor op igen

Danmark genåbner snart hele samfundet, og den sidste del af branchen kan endelig komme tilbage på arbejde. Det gælder specielt event og sportsområdet. COVID-19-smittetallene er på retræte, og derfor udløber FAF´s COVID-19-aftale med Producentforeningen også den 31.juli 2021, med den dispensation, der blev givet fra Fiktionsoverenskomsten. Det betyder, at lukkes en produktion ned af COVID-19-årsager efter den 31.juli 2021, går du ikke ned i løn.

COVID-19-aftalens regler om tests og karantæne fortsætter i resten af overenskomstperioden, men vi håber alle på, at de snart ikke længere er aktuelle.

Producenter der har saglige grunde til, at den ansatte testes kan frem til den 1.juli 2021 kræve det, imod at tidsforbruget opgøres som almindelig arbejdstid.

Lovgrundlaget er under behandling i Folketinget, med henblik på en forlængelse, frem til den 1.november 2021. Behovet for test vil gradvist reduceres i takt med at flere vaccineres og får et gyldigt Coronapas.

Producenten har ansvaret for arbejdsmiljøet på produktionen, og dermed også retten til at beslutte brugen af værnemidler. FAF har aftalt med Producentforeningen, at det er Producentforeningens ansvar, at melde nogle overordnede retningslinjer ud for brug af værnemidler og evt. øvrige beskyttende foranstaltninger. Det vil derefter være op til den enkelte arbejdsmiljøorganisation på produktionen, at fastlægge de videre retningslinjer, sammen med COVID-19-repræsentanten. I dette arbejde indgår holdets arbejdsmiljørepræsentant.

Det har været meget få produktioner, der har anvendt dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, og kun i meget få dage pr. produktion. FAF har dermed sikret, at der har været meget arbejde i Danmark på fiktionsområdet under ordnede forhold.  Det skyldes ikke mindst, at COVID-19 aftalen har betydet, at det danske produktionsmiljø, har turde starte op tidligt, bl.a. fordi, producenterne har undgået meget dyre forsikringer i mod COVID-19-smitte.

 

Arbejdskraftsmangel på Fiktionsområdet

Corona-restriktionerne var ikke fjernet før produktionsmiljøet indkaldte til en branchekonference om arbejdskraftsmangel, i primært fiktionsbranchen, på Filmstationen i Værløse.

Vision Denmark, en interesseorganisation for bedre produktionsvilkår i Danmark, afholdt en konference den 2. juni 2021 med bred repræsentation fra branchen.

Alt pegede på, at især fiktionsbranchen og spilområdet har kapacitetsproblemer. Se en recap-video fra konferencen HER med deltagelse af blandt andre Brian Mikkelsen, Jan E. Jørgensen, Klaus Ladegaard samt en lang række danske producenter og brancheaktører.

 

Arbejdsmiljøet i branchen

Arbejdsmiljøet, såvel det fysiske som psykiske, er under pres, og har været det længe. Mange melder ind om, at produktionsmiljøet er blevet hårdere og produktiviteten har været stigende, uanset om der har været Corona forhindringer hele tiden. Specielt produktioner til streamingtjenesterne har et unaturligt højt tempo og krav til produktivitet. FAF modtager som resultat af dette flere henvendelser end normalt om stress, også fra erfarne kræfter i branchen.

Hele spørgsmålet om Work-life balance er konstant i centrum på vores freelancerområde, og er noget FAF´s bestyrelse prioriterer og vil tage op i den kommende fiktionsoverenskomstforhandling med producenterne.

 

2020 rettighedsmidler til fotografer, klippere og instruktører kan klareres

Udsendelser fra 2020 er lagt ind i https://rettighedssystem.dk/ fotografer, klippere og instruktører kan klarere deres rettighedsmidler. Rettighedsmidlerne fra 2020 planlægges udbetalt omkring september/oktober 2021.

 

Den Danske Filmskoles årgang 2021 er færdiguddannede – tag godt i mod dem i branchen

Se afgangsfilmene 2021 fra Den Danske Filmskole på det store lærred, inden de bliver tilgængelige på dr.dk i 30 dage fra den 18. juni 2021. Du kan se dem i tre danske byer på det store lærred.

 

Dokumentar:

Søndag den 13. juni – Øst for Paradis – Aarhus

Mandag den 14. juni – Empire – København

 

Fiktion:

(Nordisk Film biografer):

Søndag den 13. juni – Aarhus

Mandag den 14. juni – Odense

Onsdag den 16. juni – Dagmar, København

Onsdag den 16. juni – Empire, København

 

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Lovforslag om ophavsret godkendt

Et stort flertal i Folketinget har den 3. juni vedtaget lovforslaget om ophavsret. Danske medier får nu retten til at lave kollektive aftaler med tech-giganter, som Facebook og Google, og kræve betaling for brugen af nyheder. Loven betyder også, at onlinedelingsplatforme, fx YouTube, fremover skal indgå aftaler med rettighedshaverne, hvis de vil vise musik eller videoer.

Lovforslaget træder i kraft mandag den 7. juni 2021

Se mere her:

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/ny-virkelighed-for-tech-giganter

 

Archives by Month

Archives by Subject

Webinar om bæredygtighed

Som medlem af FAF har du mulighed for at være med, når PFA sætter klima, bæredygtighed og samfundsansvar til debat på dette spændende webinar, hvor vi har inviteret debattør og forfatter Vincent F. Hendricks på besøg. Han tager os med i kampen om kloden og ser nærmere på vigtigheden i forenet social ansvarlighed.

 

PFA – bæredygtig og klimavenlig

Du kommer også helt tæt på PFA’s klimavenlige agenda, hvor vi arbejder for en bæredygtig nutid, så vi kan bidrage til det gode live i fremtiden.

Kommunikationsdirektør Mikkel Friis-Thomsen sætter fokus på vores mange initiativer inden for det gode seniorliv, det sunde arbejdsliv og ansvarlige investeringer. Alt sammen noget som du selv kan vælge at tage aktivt del i med en pensionsordning her i PFA.

 

Kig med onsdag den 26. maj 2021 kl. 8.00 til 8.55

Program

 

Tilmeld dig her (klik på linket)

 

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 26. april 2021

Åbning af Danmark og forhåbentlig gang i hele branchen

Der er ved at komme gang i branchen, men mest af alt, er det fiktionsområdet som trækker. FAF får en del henvendelser fra medlemmer der arbejder med TV, og som godt vil prøve fiktionsområdet af.

Der er en del af de mere traditionelle TV-producenter som Mastiff, Cosmo, Strong Productions, Sequala og Drive Studios, der i de sidste par år, er begyndt at lave fiktionsserier til fx ViaPlay. Det er også her, hvor nogle af FAF´s medlemmer prøver fiktionsproduktioner af for første gang.

Det er ikke alle disse virksomheder, der helt har forstået, at de også skal melde sig ind i Producentforeningens spillefilmsafdeling og/eller følge FAF´s Fiktionsoverenskomst.Så tjek om du får den rigtige fiktionslønning: https://www.filmtv.dk/loen/fiktionsproduktion-ugeloen/

 

FAF´s Fiktionsoverenskomst skal genforhandles i 2021

FAF´s bestyrelse har besluttet at igangsætte en proces, hvor medlemmerne inddrages før, under, og til sidst, når den nye fiktionsoverenskomst skal til urafstemning.FAF´s bestyrelse finder det vigtigt, at der er transparens gennem medlemsinddragelse. Selv om der er mangel på arbejdskraft på fiktionsområdet, er det kun med medlemmernes forståelse og opbakning i hele processen, at forhandlingsgruppen kan opnå et godt resultat.

 

FAF´s COVID-19 aftalen med Producentforeningen udløber

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Kontrakter der er indgået til og med den 30. april 2021, er omfattet af organisationsaftalen til og med den 31. juli 2021.

Det er derefter kun organisationsaftalens afsnit om COVID-test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19, der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode.

Se aftalen her: https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Filmskolens organisationsaftale for lærerne er stemt hjem

Overenskomsten for lærere og undervisere i Danmark er stemt hjem. I den forbindelse har lærerne på Filmskolen også fået tilføjet i deres lokalaftale, at lærere kan fastansættes.Det holdt hårdt med at få det ind i organisationsaftalen, og Kulturministeriet ville kun acceptere, at det kan ske i særlige tilfælde efter opslag. For lærerne er dette et vigtigt skridt henimod, at der kan komme mere stabilitet i ansættelsesforholdene, og dermed forhåbentlig, et bedre arbejdsmiljø i den nye rektors ansættelsesperiode.

 

FAF bliver medlem af Dansk Kunstnerråd

FAF bliver optaget i Dansk Kunstnerråd den 19. maj 2021. Dansk Kunstnerråd er en netværksorganisation der arbejder for bedre vilkår for kulturbranchen. Det indbefatter skattelovgivning,COVID-19-kompensation og fradrag ved brug af gavekort til kulturoplevelser mv.

Se mere her: https://dansk-kunstnerraad.dk/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×