FAF medlemsinfo 26. april 2021

Åbning af Danmark og forhåbentlig gang i hele branchen

Der er ved at komme gang i branchen, men mest af alt, er det fiktionsområdet som trækker. FAF får en del henvendelser fra medlemmer der arbejder med TV, og som godt vil prøve fiktionsområdet af.

Der er en del af de mere traditionelle TV-producenter som Mastiff, Cosmo, Strong Productions, Sequala og Drive Studios, der i de sidste par år, er begyndt at lave fiktionsserier til fx ViaPlay. Det er også her, hvor nogle af FAF´s medlemmer prøver fiktionsproduktioner af for første gang.

Det er ikke alle disse virksomheder, der helt har forstået, at de også skal melde sig ind i Producentforeningens spillefilmsafdeling og/eller følge FAF´s Fiktionsoverenskomst.Så tjek om du får den rigtige fiktionslønning: https://www.filmtv.dk/loen/fiktionsproduktion-ugeloen/

 

FAF´s Fiktionsoverenskomst skal genforhandles i 2021

FAF´s bestyrelse har besluttet at igangsætte en proces, hvor medlemmerne inddrages før, under, og til sidst, når den nye fiktionsoverenskomst skal til urafstemning.FAF´s bestyrelse finder det vigtigt, at der er transparens gennem medlemsinddragelse. Selv om der er mangel på arbejdskraft på fiktionsområdet, er det kun med medlemmernes forståelse og opbakning i hele processen, at forhandlingsgruppen kan opnå et godt resultat.

 

FAF´s COVID-19 aftalen med Producentforeningen udløber

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Kontrakter der er indgået til og med den 30. april 2021, er omfattet af organisationsaftalen til og med den 31. juli 2021.

Det er derefter kun organisationsaftalens afsnit om COVID-test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19, der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode.

Se aftalen her: https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Filmskolens organisationsaftale for lærerne er stemt hjem

Overenskomsten for lærere og undervisere i Danmark er stemt hjem. I den forbindelse har lærerne på Filmskolen også fået tilføjet i deres lokalaftale, at lærere kan fastansættes.Det holdt hårdt med at få det ind i organisationsaftalen, og Kulturministeriet ville kun acceptere, at det kan ske i særlige tilfælde efter opslag. For lærerne er dette et vigtigt skridt henimod, at der kan komme mere stabilitet i ansættelsesforholdene, og dermed forhåbentlig, et bedre arbejdsmiljø i den nye rektors ansættelsesperiode.

 

FAF bliver medlem af Dansk Kunstnerråd

FAF bliver optaget i Dansk Kunstnerråd den 19. maj 2021. Dansk Kunstnerråd er en netværksorganisation der arbejder for bedre vilkår for kulturbranchen. Det indbefatter skattelovgivning,COVID-19-kompensation og fradrag ved brug af gavekort til kulturoplevelser mv.

Se mere her: https://dansk-kunstnerraad.dk/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Station Next udbyder gratis Fagkursus i filmundervisning

Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, og man får officielt papir på kurset samt 1 ECTS point.

Kurset er støttet af Producent rettigheder Danmarks´ kollektive midler, og er derfor gratis.

Læs mere om indhold og tilmelding her:

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation 15. april 2021

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber

Udfasningen af COVID-19-restriktionerne i Danmark fortsætter og regeringen afvikler støtteordningerne senest den 30. juni 2021. Dansk økonomi og branchen har mulighed for at komme godt igen i løbet af sommeren.

FAF´s COVID-19 organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Indgået kontrakter til og med den 30. april 2021 er omfattet af organisationsaftalen frem til og med den 31. juli 2021.

Derefter er det kun organisationsaftalens afsnit om COVID test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19 der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode. Se aftalen her:

https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Arbejdsmiljøet og sikkerheden

Arbejdsmiljøet i branchen har i mange år trængt til en kulturændring. Du har muligvis gjort mange opmærksom på det, men nu har Folketinget afsat 105 mill. kr. til at gøre noget ved det.

Producenterne kan derfor søge økonomisk støtte på op til 500.000 kr. så de kan gøre en ekstra indsats for at forbedre din arbejdsplads. Producentforeningen gør heldigvis selv deres medlemmer opmærksom på det, se mere her:

https://pro-f.dk/nyheder/80-procent .

Gør selv din virksomhed opmærksom på det eller kontakt FAF, hvis du ønsker hjælp.

Producentforeningen afholder det næste lovpligtige arbejdsmiljøkursus den 26.-28. maj 2021. Kurset er målrettet film- og tv-produktion, så du får et grundlæggende kendskab til reglerne, hvis du vælges som arbejdsmiljørepræsentant på produktionerne.

https://pro-f.dk/kalender/arbejdsmilj%C3%B8kursus-maj-2021 .

Husk, at du modtager 500 kr. om ugen, hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på fiktionsproduktioner.

Betaler din producent for kurset, men modtager du ikke løn mens du er på kurset, udbetaler FAF 1.650 kr. pr. dag til FAF medlemmer når vi modtager en kopi af dit kursusbevis.

 

Husk indberetning af støtte fra regeringens corona-hjælpepakker

Husk, hvis du har modtaget økonomisk støtte fra regeringens corona-hjælpepakker, skal du senest den 31. maj 2021, indberette dokumentation for din faktiske omsætning i perioden. Erhvervsstyrelsen foretager en slutafregning, der afgør, om du har fået udbetalt den korrekte kompensation.

Læs mere her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?pk_campaign=Corona&pk_source=redirect&pk_medium=VG

 

Positiv ændring af Lov om ophavsret er på vej

FAF har lobbyet forud for, at Folketinget den 13. april 2021 første gangs behandler lovforslaget L 205, som fremtidssikrer den danske rettighedsmodel, nu også vedr. streamingtjenesterne.

Kunstnere med rettigheder kan, når lovgivningen er endeligt vedtaget og gennemført, få betaling via Copydan når tv-distributører benytter deres indhold – også fra streamingtjenesterne, uanset om det er danske eller internationale.  Se mere her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l205/20201_l205_som_fremsat.pdf

 

Medlemsfordele i FAF

FAF´s  bestyrelse vil i den kommende tid undersøge om der er behov for flere aftaler om medlemsfordele  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ .

Du er meget velkommen til at sende ønsker og forslag vedr. eventuelle nye medlemsfordele til faf@filmtv.dk

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Filmbranchens Mentorprogram har ny ansøgningsrunde i foråret med deadline 1. april

Mentorprogrammet – ny runde i foråret med ansøgningsfrist efter påske

Filmbranchens Mentorprogram har ny ansøgningsrunde her i foråret med deadline 1. april – hvilket i praksis bliver efter påske, da 1. april er Skærtorsdag.

Se mere her:  https://www.facebook.com/producentforeningen/posts/10158871276115053

Archives by Month

Archives by Subject

Gratis webinarer fra PFA for medlemmer i FAF “Tilbage på arbejdspladsen…”

Som medlem af FAF kan du deltage i to gratis webinarer med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen, målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og ansatte, om udfordringerne ved at komme tilbage til arbejdspladsen efter nedlukning.

 

’Tilbage på arbejdspladsen – sådan sikrer du din mentale trivsel’ med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen

Det har været et udfordrende år, og den mentale sundhed er under pres. Tiden med corona har drænet vores energidepoter, og det kan få konsekvenser for vores trivsel og sundhed såvel som vores motivation og performance.

På dette webinar vil du få indblik i, hvordan nedlukning og isolation gennem længere tid kan påvirke os som mennesker – og hvad det betyder for både din trivsel og performance. Vi ser også på, hvad du skal være opmærksom på, når du vender tilbage til arbejdspladsen.

 

Torsdag den 25. marts kl. 16-17 (dansk) og kl. 17.15-18.15 (engelsk)

Læs mere og tilmeld dig det danske webinar her

Læs mere og tilmeld dig det engelske webinar her

 

’Tilbage på arbejdspladsen – hvad skal du være opmærksom på som leder eller tillidsrepræsentant ift. den mentale sundhed?’ med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen

Det har været et udfordrende år, og den mentale sundhed er under pres. Tiden med corona har drænet vores energidepoter, og antallet af mennesker der oplever mistrivsel eller psykiske lidelser er stigende. Det kan få konsekvenser for både virksomhed, ledere og medarbejdere.

På dette webinar vil du få indblik i, hvordan nedlukning og isolation gennem længere tid kan påvirke os. Vi ser også på, hvordan du i din rolle som leder kan skabe læring og udvikling, som du og dit team kan tage med videre i hverdagen.

 

Fredag den 19. marts kl. 8-9 (dansk) og kl. 9.30-10.30 (engelsk)

Læs mere og tilmeld dig det danske webinar her

Læs mere og tilmeld dig det engelske webinar her

 

Vigtigt: Brug Google Chrome eller Microsoft Edge som browser, når I tilgår tilmeldingssiderne.

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF forlænger COVID-19-aftalen med Producentforeningen på Fiktionsproduktioner

FAF har den 4. marts 2021 underskrevet en forlængelse af COVID-19 aftalen med Producentforeningen der gælder frem til og med den 30.4.2021.

Alle indgåede ansættelsesaftaler til og med den 30. april 2021 er omfattet af aftalens fravigelser af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten, der gælder frem til den 31. juli 2021, hvorefter aftalen bortfalder.

COVID-19 aftalens afsnit om COVID-19 test af holdet samt Karantæne og isolation, som følge af COVID-19, gælder frem til at Fiktionsoverenskomsten udløber.

Se aftalen her https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation 2. marts 2021

Forlængelse af COVID-19-aftalen forhandles fortsat

FAF´s COVID-19-aftale med Producentforeningen udløb den 28. februar 2021. Producentforeningen har ønsket aftalen forlænget i to måneder mere, frem til den 30. april 2021.

FAF kan godt forstå Producentforeningens ønske, da situationen omkring Corona-smitten fortsat er meget usikker.

FAF har samtidigt stillet modkrav om, at forlængelsen skal indbefatte, at alle de indgåede kontrakter, der henviser til en COVID-19-aftale, skal udløbe i løbet af sommeren 2021.

Uden en ny COVID-19-aftale med Producentforeningen, kan der ikke indgås nye kontrakter med henvisning til en COVID-19-aftale.

FAF har i de tidligere aftaler sikret, at der skal være en COVID-19-ansvarlig med en sundhedsfaglig baggrund på produktionen og at tvivlsspørgsmål omkring nedlukning, karantæner,

vacciner og isolering håndteres, så alle ansatte er sikret. Det er noget FAF vil holde fast i skal være proceduren på produktionerne, uanset om der er en COVID-19-aftale med Producentforeningen.

 

Fiktionsoverenskomsten skal genforhandles i 2021

FAF´s Fiktionsoverenskomst skal genforhandles med Producentforeningen inden udgangen af 2021. FAF´s bestyrelse er på baggrund af et møde med repræsentantskabet, og samtaler med mange medlemmer, kommet frem til hovedkravene i den kommende forhandling.

17% af grundlønnen ved overdragelsen af rettighederne til streamingtjenester. En aftale, der også sikrede, at scenografer, klippere og fotograferne fik anerkendt retten til vederlag fra stand alone tjenester, som de ikke havde før.

 

Lærernes organisationsaftale på Filmskolen

FAF forhandler for tiden med Kulturministeriet om, at lærerne på Filmskolen også skal kunne fastansættes. Kulturministeriet har bevæget sig i forhandlingen og er kommet med et forslag, der peger i den retning. FAF og lærerne ønsker imidlertid, at fastansættelse skal være en mulighed på linje med korttidsansættelser i de relevante stillinger. Så forhandlingerne fortsætter.

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF Medlemsinformation februar 2021

Status for COVID-19 situationen

Corona nedlukningen trækker ud og alle afventer regeringens kommende udspil om genåbningen. FAF og Producentforeningen er derfor endnu ikke gået i gang med drøftelser om organisationsaftalen vedr. COVID-19 på fiktionsområdet, som udløber den 28.2.2021. Vi regner med at tales ved tæt på udløbstidspunktet.

 

Kompensationsordning for selvstændige

Regering og et bredt flertal af Folketingets partier har netop vedtaget en aftale, der forhøjer kompensationen til selvstændige med CVR-nr. læs mere

 

Loft for hjælp hæves fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden
Aftalen betyder, at kompensationen til selvstændige bliver løftet fra et max. beløb på 23.000 kr. om måneden til henholdsvis 30.000 kr. til solo-selvstændige og til  33.000 kr. til selvstændige, med mindst en ansat.

Den forhøjede kompensation gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.
Selvstændige, der allerede har ansøgt, kan søge igen. Ændringerne gælder kun for selvstændige med CVR-nummer.

 

Noget af kompensationen skal blive i firmaet
Det er ikke muligt at tage hele kompensationen ud af firmaet. Modtager man den forhøjede kompensationssats, må man ikke tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned,
mens man får forhøjet kompensation.

 

Hjælpepakker forlænges hvis restriktionerne fortsætter
For at give mere forudsigelighed har parterne bag aftalen også besluttet, at hvis de nuværende skærpede restriktioner fortsat gælder i marts og april 2021, vil hjælpepakkerne bliver forlænget tilsvarende.

Den nye kompensationsordning er endnu ikke åben for ansøgning – følg med på virk.dk

 

FTP-elevernes overenskomst er stemt hjem med et stort JA

FTP-elevernes overenskomst blev stemt hjem med et stort ja af 97% af stemmerne. Den fornyede overenskomst er 3 årig. Den træder i kraft pr. den 1.4.2021 og giver eleverne en lønstigning på 2% om året i de næste 3 år. Reglerne for elevernes ferie er også ændret, så overenskomsten nu følger den nye lovgivning på området.

Set i forhold til de seneste overenskomster der blev indgået i 2020 for FTP-elever på DR af Dansk Metal og på TV2 af DJ, så får de privatansatte i FAF´s FTP-overenskomst en årlig lønstigning der er ca. 0,5% højere.

 

Kurser og efteruddannelse

Der udbydes et online kursus i ”Opstart af egen virksomhed” torsdag den 18. februar 17:00-19:00. Du kan se det her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Husk, at du kan også ansøge om støtte til efteruddannelse i FAF´s puljer:  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/.

 

Sikkerhed på settet

FAF har sammen med DR, Producentforeningen og Skuespillerforbundet fået udarbejdet to videoer om sikkerhed på settet.  Du kan se dem her https://bfa-service.dk/sikkerhedfilmtv

Der er Brancherådet for Arbejdsmiljø (BFA) der har koordineret samarbejdet, ligesom det var BFA der udarbejdede branchevejledningen  ”Godt arbejdsmiljø på Film og TV-produktioner”. https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/godt-arbejdsmiljoe-paa-film-og-tv/

 

Ny blandmedieordning kompenserer med 93 mio kr. årligt fra 2022.

Efter mange års pres fra kunstnerne er der endelig landet en tidssvarende aftale, så kunstnere og kulturproducenter også bliver kompenseret for lovlig kopiering via ny teknologi som f.eks. smartphones og computere.

Aftalen sætter fra næste år kompensationsniveauet på 93 mio. kr. Til sammenligning blev kunstnerne i 2019 kompenseret med 27,6. mio. kr.

I Danmark er det lovligt at kopiere til privat forbrug, hvis kunstnerne til gengæld kompenseres. Det sker via den såkaldte blankmedieordning, men i mange år har den danske lovgivning ikke inkluderet moderne medier, og derfor har danske kunstnere været langt ringere stillet end deres kollegaer i andre EU-lande.

Archives by Month

Archives by Subject

FTP-overenskomst stemt hjem af medlemmer i FAF

FTP-overenskomsten  var til afstemning blandt medlemmerne i FAF fra den 27. januar 2021 kl. 12:00 til og med den 9. februar 2021. Overenskomsten blev stemt hjem af medlemmerne og træder i kraft den 1. april 2021.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Urafstemning om FTP-overenskomst 27. januar 2021

FTP-overenskomsten  sendes til afstemning fra den 27. januar 2021 kl. 12:00 til og med den

9. februar 2021 kl. 23:59 og træder i kraft den 1. april 2021, forudsat at overenskomsten stemmes hjem af medlemmerne i FAF.

Som medlem af FAF modtager du en mail med link til afstemningen. Der kan KUN afgives stemme elektronisk.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×