FAF Medlemsinformation februar 2021

Status for COVID-19 situationen

Corona nedlukningen trækker ud og alle afventer regeringens kommende udspil om genåbningen. FAF og Producentforeningen er derfor endnu ikke gået i gang med drøftelser om organisationsaftalen vedr. COVID-19 på fiktionsområdet, som udløber den 28.2.2021. Vi regner med at tales ved tæt på udløbstidspunktet.

 

Kompensationsordning for selvstændige

Regering og et bredt flertal af Folketingets partier har netop vedtaget en aftale, der forhøjer kompensationen til selvstændige med CVR-nr. læs mere

 

Loft for hjælp hæves fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden
Aftalen betyder, at kompensationen til selvstændige bliver løftet fra et max. beløb på 23.000 kr. om måneden til henholdsvis 30.000 kr. til solo-selvstændige og til  33.000 kr. til selvstændige, med mindst en ansat.

Den forhøjede kompensation gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.
Selvstændige, der allerede har ansøgt, kan søge igen. Ændringerne gælder kun for selvstændige med CVR-nummer.

 

Noget af kompensationen skal blive i firmaet
Det er ikke muligt at tage hele kompensationen ud af firmaet. Modtager man den forhøjede kompensationssats, må man ikke tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned,
mens man får forhøjet kompensation.

 

Hjælpepakker forlænges hvis restriktionerne fortsætter
For at give mere forudsigelighed har parterne bag aftalen også besluttet, at hvis de nuværende skærpede restriktioner fortsat gælder i marts og april 2021, vil hjælpepakkerne bliver forlænget tilsvarende.

Den nye kompensationsordning er endnu ikke åben for ansøgning – følg med på virk.dk

 

FTP-elevernes overenskomst er stemt hjem med et stort JA

FTP-elevernes overenskomst blev stemt hjem med et stort ja af 97% af stemmerne. Den fornyede overenskomst er 3 årig. Den træder i kraft pr. den 1.4.2021 og giver eleverne en lønstigning på 2% om året i de næste 3 år. Reglerne for elevernes ferie er også ændret, så overenskomsten nu følger den nye lovgivning på området.

Set i forhold til de seneste overenskomster der blev indgået i 2020 for FTP-elever på DR af Dansk Metal og på TV2 af DJ, så får de privatansatte i FAF´s FTP-overenskomst en årlig lønstigning der er ca. 0,5% højere.

 

Kurser og efteruddannelse

Der udbydes et online kursus i ”Opstart af egen virksomhed” torsdag den 18. februar 17:00-19:00. Du kan se det her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Husk, at du kan også ansøge om støtte til efteruddannelse i FAF´s puljer:  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/.

 

Sikkerhed på settet

FAF har sammen med DR, Producentforeningen og Skuespillerforbundet fået udarbejdet to videoer om sikkerhed på settet.  Du kan se dem her https://bfa-service.dk/sikkerhedfilmtv

Der er Brancherådet for Arbejdsmiljø (BFA) der har koordineret samarbejdet, ligesom det var BFA der udarbejdede branchevejledningen  ”Godt arbejdsmiljø på Film og TV-produktioner”. https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/godt-arbejdsmiljoe-paa-film-og-tv/

 

Ny blandmedieordning kompenserer med 93 mio kr. årligt fra 2022.

Efter mange års pres fra kunstnerne er der endelig landet en tidssvarende aftale, så kunstnere og kulturproducenter også bliver kompenseret for lovlig kopiering via ny teknologi som f.eks. smartphones og computere.

Aftalen sætter fra næste år kompensationsniveauet på 93 mio. kr. Til sammenligning blev kunstnerne i 2019 kompenseret med 27,6. mio. kr.

I Danmark er det lovligt at kopiere til privat forbrug, hvis kunstnerne til gengæld kompenseres. Det sker via den såkaldte blankmedieordning, men i mange år har den danske lovgivning ikke inkluderet moderne medier, og derfor har danske kunstnere været langt ringere stillet end deres kollegaer i andre EU-lande.

Archives by Month

Archives by Subject

FTP-overenskomst stemt hjem af medlemmer i FAF

FTP-overenskomsten  var til afstemning blandt medlemmerne i FAF fra den 27. januar 2021 kl. 12:00 til og med den 9. februar 2021. Overenskomsten blev stemt hjem af medlemmerne og træder i kraft den 1. april 2021.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Urafstemning om FTP-overenskomst 27. januar 2021

FTP-overenskomsten  sendes til afstemning fra den 27. januar 2021 kl. 12:00 til og med den

9. februar 2021 kl. 23:59 og træder i kraft den 1. april 2021, forudsat at overenskomsten stemmes hjem af medlemmerne i FAF.

Som medlem af FAF modtager du en mail med link til afstemningen. Der kan KUN afgives stemme elektronisk.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 21. januar 2021

FAF skaber tryghed i en utryg tid

2021 fortsætter desværre der, hvor 2020 sluttede med COVID-19 nedlukninger. Det påvirker mange af FAF´s medlemmer hårdt,

uanset om nogle områder som animation, spil og fiktion ikke er så hårdt ramt som TV og ikke mindst event området.

 

Til dem der kan modtage dagpenge trækker ledighed ikke fra i den optjente dagpengeret for januar og februar 2021. Der er igen

åbnet for kunstnerpakken https://slks.dk/covid-19/ med ansøgningsfrist til den 21. februar 2021. Den gælder for professionelle

kunstnere, hvor din indkomst fra kunstnerisk virke er sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed.

 

De øvrige ordninger med kompensation for selvstændige og freelancere ligger fortsat her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

FAF´s nye bestyrelse og indkaldelse af repræsentantskabet

FAF´s nye bestyrelse er ved at gentænke FAF´s arbejde for 2021, som må forventes at blive præget af en vanskelig periode for

medlemmerne frem til forår og sommer 2021. Arbejdsplanen for 2021 skal tilpasses de reelle udfordringer og derfor vil bestyrelsen

organisere FAF´s arbejde mere fleksibelt end normalt.

 

Bestyrelsen vil konkretisere den interne arbejdsfordeling i årets første måneder. Fokus vil være på, at det er trygt at gå på arbejde og,

at der skabes statslig finansieret ordninger, som tager hensyn til de nedlukkede områder.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig. Anders Knudsen er FAFs nye formand, samt næstformænd, Janus Hajslund og Fie Ørnsø. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer er Michael Rosenløv, Malene Immerkær, Roar Skau Olsen, Christian Ballund, Catrine le Dous og Daniel Schultz Madsen.

 

Bestyrelsen mødes med FAF´s repræsentantskab mandag den 25. januar 2021 for at drøfte situationen og blandt andet høre deres oplevelser vedr.

den nuværende nedlukningsperiode.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

 

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde

være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

FTP overenskomsten sendes til urafstemning i slutningen af januar 2021 og træder i kraft den 1. april 2021, forudsat at overenskomsten stemmes

hjem af medlemmerne i FAF.

 

Kurser og efteruddannelse

Der udbydes et online kursus i ”Opstart af egen virksomhed” torsdag den 18. februar 17:00-19:00. Du kan se det her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

Husk, at du kan også ansøge om støtte til efteruddannelse i FAF´s puljer: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/.

Bemærk, at fotografernes SKU-pulje nu kun omfatter fotografer der er medlem af FAF, og dermed ikke længere DFF medlemmer.

 

Sig til Prisen 2020 uddeles i 2021

Sig til prisen der fokuserer på enkeltpersoner eller virksomheder, der gør det rigtige for arbejdsmiljøet har shortlistet Mastiff jura og Zentropa

Se videoerne her på Facebook, https://www.facebook.com/sigtil.dk

Archives by Month

Archives by Subject

Gratis webinarer fra PFA for medlemmer i FAF

Gratis webinarer fra PFA for medlemmer i FAF. ’Sådan overlever du hjemmeskoling som forælder’ og ’Mental trivsel på hjemmearbejdspladsen’ samt rabataftale hos MentorDanmark

Vi ved, at tidens restriktioner påvirker vores mentale trivsel, og det kan være svært at jonglere imellem hjemmearbejde og hjemmeskole. PFA har derfor allieret sig med eksperter i mental trivsel og tilbyder to gratis webinarer, der kan give dig inspiration til en bedre og nemmere hverdag. Som supplement til webinarerne kan du også få rabat hos MentorDanmark på en-til-en undervisning / lektiehjælp til dit barn.

 

Mandag den 25. januar kl. 20.00
Læs mere her

 

Onsdag den 27. januar kl. 20.00

Mandag den 1. februar kl. 9.00
Læs mere her

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo – december 2020

Her ved årsskiftet 2021

2020 blev et år i Coronaens navn og det har været helt uden for kategori. COVID-19 har været den afgørende faktor for alle medlemmer i FAF og

deres mulighed for at gå sikkert på arbejde. Fra lockdown i marts måned til genopstart i sommeren, og nu til en evig frygt for at blive smittet, har

sat sit præg på alles arbejds- og privatliv.

 

2020 har været et mærkeligt år, hvor mange tilfældigheder har rådet. Året er også faldet forskelligt ud afhængigt af, om du laver fiktion, spil/amination,

reklame, tv eller shows.

 

FAF og Producentforeningen indgik i marts en nedlukningsaftale som sikrede alle uanset arbejdsområde 2 ugers løn ved opsigelse. I den forbindelse oprettede

FAF en nødhjælpspulje til værdigt trængende medlemmer, hvor 50 medlemmer hver fik tildelt 5.000 kr. fra FAF.

 

Aftalen er så blevet efterfuldt af COVID-19 aftaler på Fiktionsområdet i maj og december 2020, der sikrer holdet tryghed og reducerer producentens tab

ved nedlukning. Den seneste aftale er her https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-aftale-FAF-PF-1.12.2020.pdf

 

På TV-området valgte FAF, i modsætning til DJ, ikke at lave en aftale om hjemsendelse da FAF ikke ville acceptere, at det var uden kompensation som DJ

havde sagt ja til. Det skyldes, at TV området var hårdt nok ramt i forvejen. Spilområdet og animationsområdet er stort set gået ramt forbi, samtidigt med

at spil er vokset globalt under pandemien.

 

Arbejdsmiljøet i en Corona tid

Det er svært ikke at føle sig under pres når arbejdsmiljøet påvirkes og til tider domineres af COVID-19 forholdsregler. Alt besværliggøres samtidigt med,

at arbejdspresset øges for at kunne nå det samme.

 

Producenternes budgetter presses med øgede udgifter til COVID—19 foranstaltninger og omlægninger. I de tilfælde producenterne ikke kan få midler

til de øgede udgifter skrues der op for tempoet på produktionen. For øjeblikket er der konstant huller på produktionerne, fordi ansatte skal i isolation

når de har været tæt på en smittet person.

 

FAF kommunikerer så godt som muligt om de væsentligste ting og går stadigvæk mere over til elektronisk kommunikation.

2021 vil også blive et år, hvor de fleste møder og kurser vil blive afholdt online.

 

2021 er det også et Corona år?

Det sandsynlige scenario er, at hele 2021 også vil blive præget af COVID-19 smitten. Det betyder, at alles arbejdssituation fortsat vil være udfordrende.

Værst vil det nok være for shows og eventdelen.

 

FAF vil fortsat samarbejde med producenterne for, at der skabes den bedst mulige tryghed vedr. smitterisikoen blandt medlemmerne.

Der skal samtidigt sikres en stabilitet, så alle kommer igennem krisen uden nedlukninger og med en rimelig indtjening.

 

Derfor finder FAF´s bestyrelse, at det er dybt beklageligt, at en strid om filmfotografernes rettighedsmidler har fået mange filmfotografer til at

forlade FAF fællesskabet for kun at være medlem af DFF. Der har igennem årene været et tæt parløb mellem FAF og DFF, hvilket mange på holdet

har været glade for.

 

Pengene der er i rettighedsmidlerne, og den administrationsgodtgørelse der betales til foreningen for at administrere rettighedsmidlerne, er en

meget væsentlig indtægt til at drive mindre kunstnerforeninger som FAF og DFF. Det knytter både medlemmer til foreningen og sikrer et godt

serviceniveau i foreningen.

 

Det er et dårligt valgt tidspunkt for sådan en strid, hvor FAF skal manøvre filmbranchen igennem krisen med Producentforeningen og forhandle

en forlængelse af Fiktionsoverenskomsten i 2021. FAF´s bestyrelse håber på, at filmfotograferne er opmærksomme på dette og at striden ikke vil brede sig

til de øvrige på holdet, som arbejder for filmfotograferne. Dem som arbejder for filmfotograferne har udtrykt deres bekymring over denne adskillelse.

 

Jul og nytår

FAFs sekretariat er også påvirket af pandemien og sidder for øjeblikket hovedsageligt hjemmefra og arbejder.

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår og åbner igen mandag den 4. januar 2021.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation 23. november 2020

Generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen i FAF afholdes den 24. november 2020 kl. 19:00 og foregår online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet blev fremsendt den 16. november 2020 og den 23. november 2020 er den sidste dag, hvor der kan stemmes på kandidater til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Der blev den 6. november 2020 udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting. Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke har set mailen.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 udløber den 30. november 2020

FAF vil i den kommende uge forhandle en ny aftale med Producentforeningen vedr. COVID-19 for at holde hånden under de producenter som måtte blive tvunget til at lukke en hel produktion ned. Den nuværende aftale er heldigvis aldrig blevet brugt og alle er blevet klogere på, hvad der skal til for at undgå smitten på produktionerne.

FAF vil have særlig fokus på at få aftalt ensartede regler for udførelsen af test og karantæner på produktionerne. Folketinget har for nyligt vedtaget en lov om at arbejdsgiveren godt kan kræve at den ansatte testes for COVID-19, hvis det er velbegrundet.

 

Framegrabs giver nu rettighedspenge fra Copydan Visda

På FAF´s liste over spin off fra Fiktionsoverenskomsten kan nu tilføjes, at alle Film- og TV fotografer fra 2021 kan få rettighedspenge for framegrabes fra Copydan VISDA.

Det skyldes, at framegrabes er ligestillet med stills I Fiktionsoverenskomsten, hvilket har fået Copydan VISDA til at sige ja til at opkræve penge for brug af framegrabes.

Vederlagstildelingen sker direkte fra VISDA i juni 2021. Fotograferne skal selv lave registreringerne i VISDA´s system, som åbnes for framegrabes i januar 2021.

 

DFF har opsagt fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidler

DFF har valgt at opsige fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidlerne til genforhandling i 2021. Foruden FAF og DFF modtager DJ og Dansk Metal rettighedsmidler.

DFF har i den forbindelse valgt at konflikte FAF ved at opfordre og presse dobbeltmedlemmerne til at melde sig ud af FAF. Jo flere dobbeltmedlemmer af FAF/DFF som melder sig ud af FAF, dets stærkere forhandlingsposition vil DFF have i forhandlingerne omkring fordelingsaftalen.

Den officielle forklaring fra DFF er, at FAF har taget fotografernes rettigheder fra DFF fotograferne ved indgåelse af Fiktionsoverenskomsten. Det er misinformation, fordi rettighederne tilhører den enkelte fotograf og denne konflikt er meget uheldig for samarbejdet mellem foreningerne.

Konflikten sker nemlig samtidigt med, at FAF sammen med DFF og andre kunstnerforbund drøfter en proces om et forhandlingsfællesskab i regi af Create Denmark, forud for den kommende overenskomstforhandling med Producentforeningen. FAF vil se om det er muligt at få DFF til at stoppe sin konfliktende kurs, så samarbejdet mellem kunstnerforbundene kan styrkes. Alle dobbeltmedlemmer opfordres til at tænke sig godt om og ikke lade sig presse til at forlade fællesskabet i FAF.

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18:30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom. Der vil blive udsendt et link til de tilmeldte lige inden kurset. Du kan finde kurset her: https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo november 2020 – indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00. Grundet COVID-19 smitten foregår generalforsamlingen online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet og Zoom-link fremsendes forud for generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Således vil der i dag den 6. november 2020 blive udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Der er 5 kandidater som stiller op til de 4 pladser i FAF´s bestyrelse. De 5 kandidater er:

Roar Skau Olsen Tonemester

Jeg genopstiller til at tage endnu 2 år i FAFs bestyrelse. Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder så alle der arbejder i film og tv branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.

Daniel Schultz Madsen TV-fotograf

Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

Christian Ballund Animationsinstruktør

Jeg har med min baggrund i animation, spil og Visual FX fulgt, hvordan områderne i stadig højere grad er smeltet sammen. Det er en udvikling, der vil sætte et solidt aftryk I alle dele af film- og tv produktion og vil have indflydelse på den måde, der produceres på. Jeg vil derfor arbejde for, at FAF sikrer efteruddannelse af de eksisterende funktioner – og at nye funktioner organiseres og får ordnede vilkår.

Malene Immerkær Sminkør

Jeg stiller op, for at arbejde for gode og ordnede forhold i en fantastisk branche, der kræver meget af os. Det er vigtigt, at alle kan opretholde gejsten og lysten til faget, samtidig med, at vores privatliv fungerer.

Catrine le Dous Tonemester

Jeg vil arbejde for et sundt, trygt og godt arbejdsmiljø på set og i posten – hvor der ikke er hierarki eller dårlige forhold. Jeg går ind for en åben diskussion om løn og at der forhandles i trygge rammer

Se også de 5 kandidater med billede og tekst her:

Se kandidater til bestyrelsesvalget her (PDF).

 

Den sidste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2020. Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk

 

FAF støtter SIGTIL-PRISEN

I 2020 har fokus på SIGTIL-PRISENS jury voteret og fundet tre spændende bud på vindere af SIGTIL-PRISEN i 2020. Temaet er i år det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan behandler vi hinanden bedst? Se mere om SIGTIL-PRISEN her https://sigtil.dk/

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18.30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 på Fiktionsproduktioner

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen, der giver producenten mulighed for at lukke hele fiktionsproduktion ned på mere lempelige vilkår, i tilfælde af, at COVID-19- forhold umuliggør videre produktion.

Organisationsaftalen blev indgået for, at producenterne turde starte op igen, efter at de havde tab i forbindelse med forårets nedlukning. Aftalen har heldigvis aldrig været brugt og der er igen kommet gang i fiktionsproduktionerne. Enkelte ansatte er blevet syge med COVID-19, men de modtager almindelig løn under sygdom, som alle andre ifølge fiktionsoverenskomsten.

Bestyrelsen i FAF er indstillet på at drøfte en mulig forlængelse af aftalen med Producentforeningen inden dens udløb den 30. november 2020, fordi COVID-19 situationen fortsat præger hele produktionsmiljøet.

 

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021 og FAF vil snart fremsende vores krav til forhandlingen. Ud over en lønstigning vil der være fokus på, at elever ikke arbejder over, så de bliver billig arbejdskraft, der tager jobs fra de færdiguddannede.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 29. oktober 2020

Faggruppemøder på zoom, emner og opstilling af kandidater

FAF har afholdt 4 faggruppemøder på zoom, hvor alle faggrupperne har været inviteret og medlemmerne har kunnet anmelde sit kandidatur til bestyrelsesvalget. Fristen for at stille op til bestyrelsen udløb den 28.oktober 2020. Listen over de opstillede vil blive udsendt elektronisk til afstemning i begyndelsen af november 2020.

Medlemmer af FAF kan frem til og med den 10. november 2020 indsende forslag til punkter på generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 24.november 2020 om aftenen. Afholdelsesformen og det endelige klokkeslæt er ikke endeligt fastlagt, grundet udviklingen i COVID-19 smitten.

På faggruppemøderne blev der foruden opstillingen af kandidater specielt drøftet følgende emner:

 

COVID-19

Mødedeltagerne var tilfredse med de tiltag der er taget på COVID-19 området for at faren for smitte og nedlukninger begrænses mest muligt på produktionerne.

Det står imidlertid klart, at der er en meget stor forskel på om den COVID-19 ansvarlige har en sundhedsfaglig baggrund eller er uden erfaring på området. Deltagerne opfordrede FAF til at presse på for, at producenterne ansætter COVID-19 ansvarlige, der har den tilstrækkelige sundhedsfaglige viden.

Mødedeltagerne vil også have fælles retningslinjer for anvendelsen af test, og afklaret, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af karantæne på fiktionsproduktioner.

Dette er noget FAF tager op i de kommende forhandlinger på fiktionsområdet med Producentforeningen.

 

Sexisme og krænkelser i film- og mediebranchen

Det psykiske arbejdsmiljø var også et emne der blev diskuteret på faggruppemøderne. Det blev sat på dagsordenen for 3 år siden under MeToo bølgen og har nu bredt sig til hele samfundet.

De fremmødte er glade for, at FAF har taget skarp afstand fra sexisme og krænkelser på alle arbejdspladserne. Der er ikke nogen undskyldning for at overskride hinandens grænser på arbejdspladsen. Film- og mediebranchen er også underlagt arbejdsmiljølovgivningen og alle på arbejdspladsen skal følge retningslinjerne.

Branchens magthierarkier og frygten som freelancer for ikke at være med på det næste projekt, kan let udvikle en grundlæggende forkert struktur på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøproblemerne kan imidlertid være større end dette. Det hele starter med tonen på settet og derefter spiller tempoet og for lange dage ind på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle er velkomne til at henvende sig personligt eller anonymt til FAF vedr. sexisme og krænkelser i åbningstiden på 33143355. Opstår der en akut situation uden for åbningstiden, kan du henvende dig på akuttelefonen 20974494.

 

Overenskomster

De fremmødte fra faggrupperne efterspørger flere overenskomster med Producentforeningen. Der er behov for, at reklamefilm og spilområdet får deres egen overenskomst og at TV-overenskomsten genforhandles.

Der er grundlæggende tilfredshed med strukturen i Fiktionsoverenskomsten, selvom rettigheds- og assistentområdet ønskes genbesøgt i forbindelse med den næste forhandling. Heldigvis skaber overenskomsten stabilitet på fiktionsområdet og der er aftalt en lønstigning på 2% i 2021.

 

Kurser og støtte til efteruddannelse

COVID-19 har sat en stopper for afholdelse af kurser i FAF´s lokaler, og det undersøges nu, hvordan der kan udbydes elektroniske kurser via en web-løsning. Det har hele tiden været muligt at deltage på en række online kurser https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/

Husk, at du kan altid søge om midler til efteruddannelse fra en af FAF´s puljer som du finder her: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

 

Tilmeldingen til Robert Prisen er åben

Det er nu muligt, at indstille film og serier til Robert Prisen 2021. Frist for tilmelding er den 20. november 2020. Retningslinjer for tilmelding samt tilmeldingsformularer findes på Film Akademiets hjemmeside her:

https://www.filmakademiet.dk/robertprisen/tilmelding

Fra i år er det muligt at indstille fagpersoner for deres arbejde med lange dokumentarfilm. Det gælder for følgende kategorier:

Indstillinger og nomineringer i disse kategorier sidestilles med de indstillede, og i sidste ende nominerede, fra spillefilm i samme kategorier.
Det er desuden også muligt at tilmelde dokumentarserier i både kategorien for lange og korte tv-serier på lige fod med de andre tv-serier.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation oktober 2020

Generalforsamling i FAF den 24. november 2020

FAF indkalder til den årlige generalforsamling den 24. november 2020, og i år skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og opstilles kandidater fra faggrupperne til repræsentantskabet. Kandidater til opstilling vælges på faggruppemøderne eller indmeldes til FAF senest den 28. oktober 2020.

Grundet COVID-19 indkaldes der til elektroniske faggruppemøder, hvor der er samlet flere forskellige faggrupper på samme tidspunkt, af hensyn til funktionaliteten. Der er udsendt links til zoom-opkoblingen.

 

Faggruppemøderne afholdes som følger:

21.10.2020 kl. 19:00: Production design og Kostume & Sminke

22.10.2020 kl. 19:00: Klip, tone, Instruktion & Manuskript og Animation & Multimedie

26.10.2020 kl. 19:00: Produktionsleder, Producer, Instruktørassistent og Indspilningsleder og Øvrig produktion & Caster

28.10.2020 kl. 19:00: Foto, Lys & Klip, Stillfoto & Continuity og Elever

 

Krænkelser i medieverdenen og i den danske filmverden

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde. Det startede med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere der IGEN har sat fokus på problemet med krænkelser. Der er siden kommet henvendelser til FAF, som selvfølgelig er blevet behandlet fortroligt og efter ønske fra det enkelte medlem. FAF har siden begyndelsen af MeToo, hele tiden haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF, også uden for vores normale åbningstid, på akut-telefonen 20974494. Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp. FAF betaler psykologhjælp til medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF`s bestyrelse har siden evalueringsmødet med Producentforeningen den 11. september 2020 vedr. vores dispensationsaftale, drøftet Producentforeningens ønske om en forlængelse af aftalen, som gælder, hvis holdet hjemsendes grundet COVID-19.

Dispensationsaftalen, der udløber den 30.november 2020, har heldigvis ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført rigtig mange produktioner. FAF vil i løbet af den kommende tid indgå i drøftelser med Producentforeningen, hvor der er behov for at få konkretiseret reglerne om COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret. FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle, såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×