FAF medlemsinformation

Krænkelser i film- og mediebranchen

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere er der IGEN sat fokus på problemet med krænkelser.

FAF har selv haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden, siden MeToo bølgen startede.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF og uden for åbningstid til akut telefonen 20974494.

Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp.

FAF betaler psykologhjælpen for medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder

når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem

individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle,

såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF havde den 11.9.2020 et evalueringsmøde med Producentforeningen om vores dispensationsaftale, hvis holdet

hjemsendes grundet COVID-19. Heldigvis har aftalen ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført

rigtig mange produktioner. Producentforeningen er interesseret i at forlænge aftalen efter den udløber den 31.11.2020.

FAF er interesseret i at få klare regler omkring COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret.

FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

FAF og Producentforeningen gik ikke ind i nogen videre drøftelser om forlængelse af COVID-19 aftalen, men aftalte at tales ved

inden dens udløb den 30.11.2020.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Information til rettighedshavere i FAF

Vi oplever, at der fortsat er fokus på, hvad der sker på rettighedsområdet, selvom hele produktionsmiljøet er optaget af COVID-19 udviklingens påvirkning af produktionerne. Derfor sender vi denne orientering ud.

Husk, at du altid er meget velkommen til at kontakte FAF for yderligere information.

FAF´s overenskomster sikrer dig ud over en aftale om løn og arbejdsvilkår, at du ikke skal kæmpe for at få rettighedsforbeholdet til Copydan midler skrevet rigtigt ind i din kontrakt. Det virker som om, at regningsskrivere også får de rigtige forbehold i deres kontrakter eller på faktura, uanset om de ikke er omfattet af en overenskomst.

Fiktionsområdet fyldte meget i 2019 da FAF forhandlede overenskomsten på plads og desværre forgæves forsøgte at få rettighederne til streaming af seriefiktion i Netflix og HBO etc. trukket ud af forhandlingen. FAF ville jo gerne have, at FAF forhandlede det via Create Denmark.

FAF blev smidt ud af forhandlingsrummet flere gange for at insistere på, at streamingområdet ikke blev omfattet af overenskomsten:

https://pro-f.dk/nyheder/sammenbrud-i-overenskomstforhandlinger-med-faf

Til sidst endte det med, at FAF indgik en overenskomst på 2 år, som udløber i 2021, for at sikre ordnede forhold for alle. Her sikres, at alle nye og gamle i branchen og dem der arbejder på mindre produktioner, får en rimelig mindsteløn, ligesom arbejdsforholdene er reguleret.

Resultatet på streamingområdet blev, at Producentforeningen anerkendte, at de skal betale for overdragelsen af rettighederne. Rettighedshavende Scenograf, fotograf og klipper modtager derfor et tillæg på 17% af normallønnen oveni deres aftalte løn senest når produktionen lanceres, i mod intet tillæg før overenskomsten blev indgået.

Tillægget på 17% af normallønnen indbetales til FAF som sikrer at beløbet er korrekt, hvorefter FAF udbetaler tillægget til den enkelte rettighedshaver der har været på produktionen, uden at FAF tager noget administrationsgebyr. Aftalen om tillægget på 17% skal ses som et midlertidigt kompromis der var nødvendigt for at lukke hele Fiktionsoverenskomsten. Set i lyset af den nuværende COVID-19 situation var det godt, at alle blev sikret inden pandemien brød ud.

FAF er så småt begyndt at have nye overordnede drøftelser med Producentforeningen om fremtiden på rettighedsområdet, selvom fokus hele tiden er på COVID-19 og hvordan det er muligt at producere i fremtiden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation september 2020

COVID-19 status

Coronasmitten sætter overordnet dagsordenen for det meste inden for hele den audiovisuelle branche.

 

I løbet af sommeren er de fleste områder kommet godt i gang med undtagelse af optagelser til shows,

sport og events. Reklame og fiktionsområdet har arbejdet sommeren igennem med gennemførelse af afbrudte

produktioner fra foråret og har nu travlt med en lang række produktioner til streaming og danske tv-serier.

 

FAF har for nyligt drøftet situationen med Producentforeningen om genopstarten i en Corona-tid. I den

forbindelse gjorde FAF opmærksom på, at eventuelle test af ansatte skal ske af frivillighedens vej og at den

enkeltes privatliv ikke er omfattet af ansættelsen. Husk, at det er vigtigt, at talspersoner og

arbejdsmiljørepræsentanter deltager i drøftelserne om COVID-19 og at alle på produktionen tager

medansvar for at forhindre smitte.

 

Fiktionsoverenskomsten er taget i brug

Medlemmerne sender i stor stil deres kontrakter ind til FAF, og der en del at rette op på. Det drejer sig

specielt om løn og arbejdstid/transport. Vi oplever desværre også producenter, som prøver at forhandle

særlige aftaler igennem, udenom Fiktionsoverenskomsten. Derfor er det vigtigt, at du sender din kontrakt

ind til FAF, så der evt. kan følges hurtigt op.

 

Der er mange som forhandler et personligt tillæg på produktionerne ud over den overenskomst fastsatte normalløn,

fordi de har stor erfaring eller særlige kompetencer. Dette personlige tillæg aftales i en individuel forhandling med

producenten for at lønnen passer til værdien af den enkeltes kompetencer.

 

Det personlige tillæg gives uafhængigt af den aftalte normalløn i overenskomsten. Normallønnen er den mindsteløn,

som du skal modtage i din funktion. I din individuelle forhandling om et personligt tillæg kan det personlige tillæg ikke bruges

til at hæve selve normallønnen, idet normallønnen er fastlåst i overenskomsten.

 

Ugesedler til 4- og 5 dages uger

FAF har fået udarbejdet ugesedler i excel til 4- og 5 dages uger, som tager højde for alle aspekter vedr.

lønregistreringer i Fiktionsoverenskomsten. Ugesedlerne ligger her: https://www.filmtv.dk/loen/ugesedler-fiktionsoverenskomst/

og kan frit anvendes og downloades, så alle let kan opgøre den rigtige løn.

For en sikkerheds skyld hent en ny ugeseddel på hjemmesiden hver gang for at undgå evt. problemer med koderne.

 

Vi ser på om excelarkene kan konverteres til andre formater. Ugesedlerne indeholder mange elementer, så er der noget du mangler at kunne registrere, er du velkommen til at

kontakte FAF med evt. spørgsmål. Et godt råd er, at du ser på om lønnen stemmer, inden du ringer, idet regnearket

laver en del udregninger som ikke er synlige i denne version.

 

Kursus – opstart af egen virksomhed – 30.09.2020

FAF begynder så småt igen at afholde møder og kurser i lokalerne på Kgs. Nytorv.

Det første kursus der udbydes efter Coronakrisens start er klassikeren Opstart af egen virksomhed.

 

Kurset afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 18:30 til 21:00 og er gratis for medlemmerne. Se mere her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

(Aflyst – udsat til et senere tidspunkt) Gratis kursus for medlemmer af FAF – Udfordringer ved opstart af egen virksomhed

Tænker du på at starte som selvstændig eller har du allerede kastet dig ud i det? Faldgruberne er mange og de administrative forpligtigelser ligeså.

Få svar på dine spørgsmål til dagpengesystemet og få en introduktion til de regnskabs- og skattemæssige forhold du bliver nødt til at forholde dig til.

På kurset vil der både være oplæg fra FTF-A og en revisor med erfaring i rådgivning af selvstændige filmarbejder.

Aftenen har til formål at afmystificere nogen af de administrative udfordringer ved at begynde som selvstændig/regningsskriver og give et overblik over hvilke praktiske overvejelser, det er vigtigt at gøre sig.

 

Målgruppe

Kurset retter sig til dig, som overvejer at starte selvstændig

virksomhed eller som allerede er i gang og har brug for at få genopfrisket eller vide mere om, hvordan skatte- og a-kasseregler kan have indflydelse på at være selvstændig inden for det

kunstneriske område.

Forudsætninger

Ingen

Tid og Sted

Onsdag d. 30. september kl. 18.30 – 21.00 i FAF, Kgs. Nytorv 21B, 3. sal, 1050 København K

Underviser

Fra FTF-A deltager konsulent Mads Tjustrup, som i mange år har undervist kunstnere i selvstændig virksomhed og a-kassen.

På regnskabs- og faktureringsdelen underviser Peter Bechlund fra firmaet Markman og Bechlund. Firmaet har specialiseret sig i revision, regnskab og forretningsservice til små og enkeltmands virksomheder.

Tilmeldingsfrist 21. september.

Pris Kurset er gratis. Kun for medlemmer af FAF.

Deltagerbegrænsning 10 personer

 

Archives by Month

Archives by Subject

Branchen arbejder hen over sommeren

Da det igen blev muligt at producere efter sundhedsmyndighedernes regler, er der i løbet af juni måned kommet gang i fiktionsproduktioner, ligesom tv og reklamefilm er starter op. En del amerikanske reklameproduktioner laves nu i Danmark, fordi COVID-19 restriktionerne i USA er meget begrænsende.

Der bliver arbejdet hen over sommeren uden de normale feriepauser. På fiktionsområdet er der kommet et stort pres på, som forventes at øge i august måned når mange større seriefiktionsproduktioner går i gang.

Shows på tv-området er ikke kommet op på niveauet fra før Corona nedlukningen og publikumsbegrænsninger til større begivenheder kan godt komme til at forlænge denne pause.

Fiktionsoverenskomsten bliver nu for alvor implementeret og der har ikke været nogen væsentlige problemer – men send din kontrakt ind til gennemsyn, ligesom mange af dine kollegaer. Vi finder ofte noget, som kan forbedre din aftale.

 Frygten for COVID-19 smitten påvirker stemningen på de fleste produktioner. Alle ved, at tages der ikke ordentlig hensyn kan denne ekstremt smitsomme sygdom lægge produktionen ned. En enkelt smittet kollega kan ændre stemningen totalt.

 

FAF har en aftale med Producentforeningen om at evaluere vores fælles aftale om COVID-19 den 15.8.2020. En aftale der kun gælder, hvis en hel produktion stoppes. Noget ingen håber på kommer til at ske.

 

Unge i FAF – en intro rabat ved medlemskab

FAF har mange unge medlemmer, specielt elever på skolerne og i FTP lære. Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder har fået gang i virksomhedernes rekruttering af FTP-elever og FAF vil gerne støtte op om alle unge under 30 år, som har brug for et medlemskab af FAF.

Unge der på indmeldingstidspunktet er under 30 år kan frem til den 30. september 2020 derfor blive gratis medlem af FAF frem til den 31.12.2020, hvorefter der skal betales normalt kontingent til FAF.

 

Lærergruppens situation på Filmskolen

FAF har set sig nødsaget til endnu engang at skrive til Kulturministeriet om forholdene på Filmskolen. Denne gang omhandler det lærergruppens situation, hvor tillidsmandens ansættelseskontrakt ikke er blevet forlænget og ingen af de øvrige ansatte ønsker at være tillidsmand i den nuværende situation. FAF overtager dermed rollen som kontaktperson, idet FAF har organisationsaftalen for lærerne på Filmskolen. Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

Lærernes situation er uholdbar efter en tumultarisk 3-årig periode med 3 forskellige studieordninger og mange korttidsansættelser, hvor en del snart løber ud. FAF har jf. vedlagte brev bedt Kulturministeriet handle hurtigt i sagen. 

PDF – Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

 

Kort og dokumentarfilms overenskomsten – lønningerne

FAF har i samarbejde med Producentforeningen fået afklaret, hvilke lønninger som er aftalt for dem som arbejder under Kort- og dokumentarfilmsoverenskomsten, der ikke er blevet forhandlet på siden aftalen i  2006.

Lønningerne for kortfilm og New Danish Screen produktioner følger lønningerne i Fiktionsoverenskomsten, jf. Fiktionsoverenskomstens § 1 stk. 4. Lønningerne for dokumentarfilm er senest aftalt i 2006 og desværre ikke reguleret op siden 2006. Til orientering har den generelle lønudvikling på det danske kulturområde fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2020 samlet været 23,5%, jf. Danmarks Statistik.

FAF har anmodet Producentforeningen om at aftale 2020 lønninger på dokumentarfilmsområdet. Indtil der er aftalt nutidige lønninger, må filmarbejderne anvende overenskomsten mulighed for at forhandle et løntillæg når kontrakten indgås med Producenten. Se nærmere her: https://www.filmtv.dk/loen/kort-og-dokumentarfilm/

 

Ferie i FAF´s sekretariatet

FAF´s sekretariat holder åbent i juli måned, men med nedsat bemanding. Du kan fortsat ringe til FAF og skrive til FAF. Der vil være juridisk hjælp og øvrig støtte, men du må forvente en lidt længere sagsbehandlingstid.

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Gratis kursus for medlemmer af FAF – lær at styre lamper via ipad

Kurset afholdes af Kasper Mønster og er tiltænkt lys-folk i film-og reklamebranchen. Kurset indebærer basis forståelse af DMX, samt hvordan, du trådløst kan styre dine lamper.

Vi vil gennemgå de mest brugte lamper fa film- og reklamebranchen.

Kurset finder sted den 4. juli 2020 i tidsrummet 08:00-16:00

Sted: Filmgear

Archives by Month

Archives by Subject

Genopstart af branchen

Kulturministeriets udmelding den 22. maj 2020 om, at fiktions- og tv-produktioner mv. kan igangsættes indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer, fik sat gang i branchen.

I retningslinjerne for bl.a. filmproduktion står, at ”Der udarbejdes særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange for de enkelte produktionsformer.

FAF har været i kontakt med en del producenter, som har taget retningslinjerne meget alvorligt i forberedelserne til genopstarten med inddragelse af sygeplejersker og arbejdsmiljøeksperter.

Det er FAF´s indtryk, at der arbejdes på at få en fælles tilgang til COVID-19 sikkerhedsforanstaltningerne mellem producenterne. Det skal imidlertid være muligt, at tilpasse foranstaltningerne til den enkelte produktion afhængigt af om den foregår i et studie, på en location og størrelsen af produktion etc.

Skulle du som medlem føle dig utryg eller have spørgsmål vedr. sikkerhedsforanstaltningerne er du altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

Genansættelser på produktioner der starter op igen.

FAF indgik en aftale med Producentforeningen den 18. marts 2020 om nedlukning af produktionerne i forbindelse med COVID-19 epidemien, hvor alle blev garanteret 2 ugers fratrædelsesgodtgørelse og tilbud om genansættelse.

En del af disse produktioner er lige ved at genopstarte eller er allerede så småt i gang. FAF har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmer, hvor producenten ikke har overholdt aftalen om genansættelse. Skulle du imod forventning komme i en situation, hvor du ikke tilbydes genansættelse, så kontakt FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19.

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen grundet COVID-19, som er en midlertidig fravigelse af opsigelsesreglerne i Fiktionsoverenskomstens § 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten. https://www.filmtv.dk/nyheder/faf-indgaar-organisationsaftale-med-producentforeningen-om-covid-19-forhold-paa-fiktionsproduktioner/ .

Resultatet blev en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Et af de meget kringlede elementer er, at overenskomstansatte der ikke er medlem af en a-kasse, men som melder sig ind inden den 1.6.2020 vil kunne modtage en kompensation fra FAF på 800 kr. pr. dag i de første 5 dage af en hjemsendelse, hvor produktionen er stillet i bero. A-kasse medlemmer der er dagpengeberettiget henvises til at modtage dagpenge i de første 5 dage af hjemsendelsen.

Regningsskrivere er ikke omfattet af overenskomsten og kan sikre sig ved at gå på a-løn og følge overenskomsten. De vil så uanset medlemskab af en a-kasse modtage de øvrige kompensationer som ligger i aftalen, hvis produktionen rammes af COVID-19.

 

Filmskolen, Medieskolerne, Next, Truemax

Skolerne åbner løbende, men det har haft konsekvenser for eleverne. På Filmskolen er det kun 6 animationselever der forventes at dimittere som forventet denne sommer. FTF-eleverne har fået forskudt deres skoleophold og langt fra alle er kommet tilbage på Truemax.

Elever, husk at melde jer ind i en a-kasse inden i dimitterer, så i kan modtage dagpenge når i færdige med uddannelsen.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Medlemsmøder om tilmelding til VISDA fordeling af digitale midler

Hvor stor er din andel af de individuelle ophavsretsmidler?

PF, Dansk Fotografisk Forening, DJ:Fotograferne og FAF afholder fælles møde, hvor Bo Tieldal, VISDA fortæller om indberetning af dine fotografier.

 

Den 5. marts i DJ´s lokaler, Gammel Strand 44, København kl. 16.30-19.00

Den 9. marts i DJ´s lokaler, Åboulevarden 31, Århus kl. 16.30-19.00  

 

Måske fik du lavet indberetning sidste år, men hvis du ikke fik har du nu chancen. Indberettede du sidste år kan du indberette for 2019.

Du kan I år bruge Nem-ID, mulighed for at fortryde indtastning og fortsætte senere, mulighed for at se tidligere års indtastninger. Data om fortiden bliver automatisk preudfyldt i felterne for dem der meldte ind sidste år.

 

Der er nu åbnet for online indberetning af dine billeder, som skal bruges til fordeling af de individuelle ophavsretsmidler.

 Det handler ikke om at være ansat eller freelancer, fotojournalist eller kommerciel fotograf – men om den værdi dine billeder udgør som grundlag i aftaler, der er indgået med en lang række danske undervisningsinstitutioner.

 

Giv ikke op på forhånd – se det som en investering i værdien af din ophavsret

Hvis I år er første gang du indberetter, og derfor skal du bruge lidt mere tid på også at give oplysninger om ”fortiden” – før 2018. Fremover skal der kun indberettes for det foregående år. Tidligere oplysninger vil indgå i fremtidige beregninger af rettighedsmidler.

De oplysninger du registrerer i indberetningen, danner grundlag for din evt. andel af puljen med midler, som stammer fra de aftalelicenser, VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Ansøgningsperioden løber til 31. marts.  Det er vigtigt at du udfylder så fyldestgørende, præcist og reelt som muligt, så VISDA bedst muligt kan beregne eventuelt vederlag.

Du kommer til indberetningen her FAF: https://reg.visda.dk/foto/?id=FAF

 

Udbetaling 

Udløser dine oplysninger vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA, der finder sted i juni måned.

VISDA repræsentere rettigheder til billeder, der er omfattet af ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens. FAF er på vegne af rettighedshaverne sammen med 10 andre billedorganisationer i Danmark, medlem af VISDAS bestyrelse.

Tilmelding til larslindskov@mail.dk     

Archives by Month

Archives by Subject

14 nyuddannede fra Film og tv-produktionsuddannelsen

Medieskolerne kantine var fyldt til bristepunktet, med gæster fra praktikstederne og familie, venner og kærester, da 14 nyuddannede FTP-ere fra Medieskolerne havde sidste eksamensdag d. 21. februar 2019.

De nyuddannede er:

Frankie Junior Manata – TV 2 Sporten
Kristian Vang – TV 2 Bornholm
Mads Nørlund Bjerregaard – ISO Film
Pernille Sørensen Gøtzsche – Minitech
Anni Kirkeby Lauridsen – TV Syd
Sólfrid Maria I Rók – Kringvarp Føroya
Jakob Lund Rasmussen – Skovdal Nordic
Martin Binnerup – Dokumentarkompagniet
Philip Mogensen – Mayday Film
Mathias Christiansen – DR
Lars Bolvig Elbæk – Merrild Fotografi
Joseph Kabalan – Copenhagen Media Facility
Magdalena Wyszynska – Wasabi Film
Erik Riber – DR

 

De eksterne censorer kvitterede for elevernes anstrengelser med produktionsopgaverne ved at uddele tolv 12-taller, et 10-tal og et 7-tal.

 

Samtidig var censorerne også det strenge – men retfærdige – bedømmelsesudvalg for den traditionsrige uddeling af skills-awards, der er en belønning for en særlig indsats, inden for følgende kategorier:

Bedste kameraarbejde, sponseret af SONY
Bedste redigering, sponseret af IN-SITE og AVID
Bedste belysningsarbejde, sponseret af BICO
Bedste lydarbejde, sponseret af Sennheiser

Skills-awards i en kategori uddeles kun, hvis censorerne finder der er særlig grund til det, så det langt fra altid, at alle 4 arbejdsområder belønnes. Men denne gang var der full-house , og følgende blev præmieret:

Bedste kameraarbejde: Mads Nørlund Bjerregaard fra ISO Film, som nu kan forlyste sig med sit eget action-kamera, sponseret af SONY

Bedste redigering: Philip Mogensen Mayday Film, der dermed har sin egen AVID Mediecomposer, sponseret af IN-SITE.

Bedste belysning: Martin Binnerup fra Dokumentarkompagniet, der er den glade vinder af en Dedolight lampe, sponseret af Atendi.
Bedste lydarbejde: Kristian Vang fra TV 2 Bornholm, der fik sig et par førsteklasses hovedtelefoner af Sennheiser

 

Traditionen tro var også organisationerne på banen, FAF præmierede det bedste holdarbejde, med en god flaske champagne til hver produktionsgruppe, mens ASAV belønnede den mest utraditionelle og kreative opgaveløsning. Jakob Lund Rasmussen (Skovdal Nordic), Pernille Sørensens Gøtzsche (MiniTech) Mads Nørlund Bjerregaard (ISOFilm) og Anni Kirkeby Lauridsen (TV Syd) løb af med belønningen for den mest utraditionelle opgaveløsning.

 

Endelig tildelte rektor Max Jørgensen Rektors rejselegat til Anni Kirkeby Lauridsen.

Medieskolerne er både stolte og glade på de nyuddannedes vegne – der er ingen tvivl om at de kommer til at klare sig godt i branchen.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×