fbpx

FAF: Medlemsinfo 20. oktober

Branchen halter – mangel på arbejde

Film-, TV- og animationsbranchen oplever en usædvanlig nedgang i ordrer og jobåbninger.

TV2 klager over manglende reklameindtægter. Der er vigende efterspørgsel på nye TV-koncepter. Ligesom FAF oplever, at der er finansierings-problemer på animationsområdet.

Streaming-boomet fra 2021-22 på fiktionsområdet er afløst af et massivt pres over hele linjen – måske med undtagelse af gaming-området.

Både herhjemme og globalt set betyder ny teknologi og nye forbrugsvaner, at branchen er i færd med en omstilling til fremtidens audiovisuelle marked. Et marked, som ingen endnu kender størrelsen på. Én af konsekvenserne er, at mange lige nu mangler arbejde.

I den forbindelse har FAF´s forespørgsel til medlemmerne vist, at så godt som alle medlemmer bakker op om en kortlægning af branchens problemer med løndumping og dårligt arbejdsmiljø. Du vil snart blive inviteret til at deltage i næste skridt af kortlægningen. For den kan kun laves, hvis du og resten af FAF-medlemmerne fortsat bakker op.

Din deltagelse er altså afgørende for vores muligheder for at lægge pres på kulturministeren og de ansvarlige ordførere i Folketinget. For resultaterne vil blive samlet i en rapport, som vi kan fremlægge for de politiske beslutningstagere og andre i branchen. Sammen med vores krav til forandring.

 

Filmaftalen 2024 – kan vi få hjælp fra Christiansborg?

I september mødtes FAF med kulturministeren, og vi har siden udarbejdet vores anbefalinger til den filmaftale, som kommer til at definere de økonomiske rammer fra 2024 til 2027. Her vil især indfasningen af kulturbidraget fra streaminggiganterne få betydning, og følgende er i FAFs øjne helt afgørende:

Læs FAF´s anbefalinger til Filmaftalen her.

Husk faggruppemøder op til generalforsamlingen

I septembers medlemsinformationen blev der indkaldt til generalforsamlingen den 28.11.2023 og tidspunkterne for faggruppemøderne blev meldt ud.

Der er blevet afholdt et faggruppemøde for produktionsområdet og der afholdes følgende faggruppemøder i næste uge:

På faggruppemøderne vil der udover information og drøftelse om status i branchen skulle opstilles kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet. Tilmeld dig på faf@filmtv.dk, hvis der skal være en sandwich til dig, når du kommer.

Der er frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen den 5. november 2023 og for medlemsforslag til generalforsamlingen den 14. november 2023, der skal være modtaget på faf@filmtv.dk.

 

Reklamefilmsoverenskomsten – muligt gennembrud på vej

Det ligner et gennembrud. For på forhandlingsmødet om en ny reklamefilms-overenskomst d. 10. oktober 2023 kom der skred i tingene.

Overenskomsten tager nu form, endelig, og har udgangspunkt i hensigtserklæringen fra 2009, som branchen har lænet sig op ad siden den daværende forhandling brød sammen.

FAF mødes med Producentforeningen igen i begyndelsen af november, hvor vi håber på, at vi sammen kan få fastlagt det sidste.

 

Få hjælp til efteruddannelse og kurser

Især i en periode med mindre arbejde er det vigtigt at vedligeholde og opkvalificere sine kompetencer.

Så hvis du tænker på at påbegynde noget efteruddannelse kan du søge FAF-puljen eller rettighedsforeningernes SKU-puljer her.

Og.. Der er stadigvæk ledige pladser på Kenneth Sorentos VJ-kursus i weekenden den 4-5 november 2023. Se også vedlagte video her. Det er først til mølle for tilmeldingerne, så tilmeld dig nu, hvis du vil af sted.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 22. september

Indkaldelse til Generalforsamling – og faggruppemøder

Den årlige generalforsamlingen i FAF finder sted tirsdag den 28. november kl. 18.30 i FAFs lokaler på Kongens Nytorv. Og vi håber, at du vil være med til at sikre et stærkt fremmøde.

Du er også inviteret til at deltage i FAFs faggruppemøder, hvor du bl.a. vil blive informeret om FAFs arbejde i året, der er gået, samt er med til at opstille kandidater til bestyrelsen, der jo som bekendt skal vælges på generalforsamlingen.

Faggruppemøderne finder sted som følger:

Ønsker du at opstille?
Så er sidste frist for opstilling både til bestyrelsen og repræsentantskabet den 5. november 2023.

 

Voldgift truer forhandlinger om rettighedsmidlerne

Lige siden Danske Filmfotografer tilbage i 2020 opsagde fotografernes fordelingsaftale, så har uenighederne om fordelingen regeret. Årsagen er, at Danske Filmfotografer vil have fordoblet deres rettighedsmidler, hvilket vil gå direkte ud over medlemmerne i de tre andre fotografforeninger, navnlig Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF.

Derfor finder vi, at Danske Filmfotografers krav er både urimeligt og usolidarisk. FAF har siden 2020 oplevet en stor tilgang af fotografmedlemmer. Og vi kan i FAF ikke acceptere, at disse medlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografers medlemmer kan tilføres en fordobling af deres midler. Og det kan Danmarks Journalistforbund og Dansk Metal heller ikke.

Derfor er Danske Filmfotografer ikke kommet igennem med det usolidariske krav om en fordobling. Og det har nu fået dem til at meddele Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF, at de ønsker at føre en sag ved en voldgift.

Det er vi ærgerlige over, fordi der ikke vil blive udbetalt rettighedsmidler fra Copydan, så længe en eventuel voldgift afventer sin afgørelse. Dermed vil Danske Filmfotografer med en eventuel voldgift reelt set tage hele fotobranchen til gidsler, og det er problematisk.

Men på trods af, at vi i FAF hele vejen igennem har håbet på en løsning af forhandlingsvejen, mener vi, at det er på høje tid, at sagaen om rettighedsmidlerne finder sin afslutning. Og selvfølgelig mener vi – med tanke på den store fremgang af fotografmedlemmer – at vi står stærkt.

Positive toner fra kulturministeren

FAF var til møde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt for bl.a. at drøfte fremtiden for dansk film – herunder Filmaftalen 2024. Og det var givtigt, fordi det er tydeligt, at kulturministeren har ambitioner for kulturområdet.

Til mødet understregede FAF behovet for, at dansk film modtager flere penge, og at Kulturbidraget hurtigst muligt gennemføres. Der skal også afsættes penge til transport og indkvartering for filmfolk – og det ikke bare for københavnere, der arbejder i provinsen, men også den anden vej rundt.

FAF fortalte ligeledes om, hvordan filmprofessionelle oplever både at blive trykket på løn og vilkår. Og derfor også, at det er et stort behov, at enhver udvikling af branchen sker under ordnede forhold. Vi mener fortsat, at det skal pålægges alle, der modtager offentlig filmstøtte, at efterleve overenskomster og/eller aftaler omkring ordentlige arbejdsvilkår. Og at efterlevelsen bliver kontrolleret af et uvildigt organ.

FAF og ministeren drøftede desuden, at prioriteringen af børne- og ungeområdet er helt afgørende i forhold til at sikre en fortsat interesse for filmkulturen i Danmark. FAF ønsker, at filmsproget og den stolte, danske kulturarv står centralt i biograferne og dermed også hos de fremtidige generationer af voksne danskere.

Også derfor er FAF enig i Jakob Engel-Schmidts ønske om at lave en grunduddannelse til filmproduktion, som skal være med til at ændre kulturen i branchen. FAF støtter fuldtonet op om kulturministerens ønske om, at den milliard kroner, der er afsat til erhvervsuddannelser, bliver spredt ud til netop en sådan grunduddannelse.

FAF ser meget positivt på samarbejdet med den nye minister.

 

Reklamefilmsoverenskomst – tak for input

I begyndelsen af september modtog vi input til FAFs endelige udspil til en Reklamefilmsoverenskomst med Producentforeningen. De fremmødtes input betød bl.a., at vi har indskrevet et krav om, at hvis reklamefilmsoverenskomsten indeholder rabatordninger på løn, så skal det modsvares af korte arbejdsdage, så work-life-balancen bliver forbedret.

Det næste forhandlingsmøde finder sted i begyndelsen af oktober, og FAF håber på et snarligt gennembrud i forhandlingerne. Efter at have forhandlet så længe, så er det på tide at få lukket en aftale.

Du vil selvfølgelig blive opdateret så snart, der er nyt.

 

Konference: Fremtidens kompetencer i film- og tv-branchen

Kunstig intelligens, diversitet og organisering i branchen. Det er de emner, som der stilles skarpt på ved en konferencen den 7. november 2023. Og du er inviteret sammen med alle andre i branchen.

Deltagelse kræver tilmelding, og der er krav om, at du bruger dit CVR-nummer eller dit ansættelsessteds CVR-nummer.

Læs her mere om konferencen, der gennemføres af Vision Denmark og støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 30. august 2023

FAF inviterer til stormøde

Vi har brug for dit input. For hensigtserklæringen på reklamefilmsområdet fra 2009 skal erstattes af en egentlig overenskomst. Så nu inviterer vi til stormøde – dels for at få din og dine kollegers input til reklamefilmsområdet og dels for at drøfte fremskridtet i forhandlingerne – eller mangel på samme.

For faktum er, at FAF i nu 1 år har forhandlet med Producentforeningen om en overenskomst på reklamefilmsområdet. Selv om forhandlingen er kommet ganske langt, oplever vi i FAF, at Producentforeningen bakker på de delaftaler, som vi mener at have indgået. Det er mildest talt frustrerende.

Og da Producentforeningen efter vores seneste møde endnu ikke er vendt tilbage som aftalt, inviterer vi nu til stormøde. Så vi kan blive klogere på jeres ønsker samt sammen øge presset på Producentforeningen.

Tid: Stormødet finder sted d. 4. september kl. 18:30 i FAF på Kgs. Nytorv.
Adresse: Kongens Nytorv 21, Baghuset B, 3. sal, 1050 København K

 

De sidste udbetalinger fra Helligdagsforeningen 2023

Som bekendt lykkedes FAF med at få alle producenterne til at indbetale til vores fælles Helligdagsforening og BETA-puljen. Det var en krævende proces, og vi har været glade for den store forståelse for den svære situation, som producenters manglende betaling af, hvad de skyldte, skabte.

Forløbet tydeliggør, at det kræver en holdindsats for at nå i mål og skabe resultater i sådanne situationer. Så vi er taknemmelige for det stærke sammenhold hele vejen igennem.

Filmaftalen 2024 – det kræver en lobby indsats

Dansk film skal sikres 4 år frem i tiden. Og det kræver, at en ny aftale fra 2024 sikrer finansieren fremadrettet. Og som en del af den aftale bliver reglerne for, hvordan midlerne kan bruges, og hvad der skal støttes, også fastlagt.

FAF´s bestyrelse er allerede i fuld gang med at udarbejde et oplæg til lobby-indsatsen. Og lige står øverst på ønskelisten, at alle offentlige midler kun kan anvendes, hvis de følger overenskomster eller lignende forhold i filmbranchen. For det handler om også om ordnede forhold og tryghed i arbejdet.

Vi kommer til at orientere nærmere om det i den kommende tid.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 11. juli 2023

Penge i helligdagskassen

Der skulle et massivt pres på Producentforeningen til, men nu har alle de producenter, der er medlem af Producentforeningen betalt til kassen i helligdagsforeningen.

Det betyder, at FAF i løbet af den kommende uge kan udbetale ekstralønnen for arbejde på forårets helligdage.

Dog mangler enkelte producenter, der ikke er medlem af Producentforeningen fortsat at betale, hvad de skylder deres ansatte i løn. FAF fortsætter ufortrødent sin inddrivelsesindsats over for disse få tilbageværende skyldnere.

I begyndelsen af september foretager FAF en opsamlende udbetaling. Den vil blive foretaget på baggrund af de (korrekt udfyldte) ansøgninger, der gælder for forårets sidste 3 helligdage og er modtaget af FAF senest 3 måneder efter den skæve helligdag er afholdt.

For at komme med i den opsamlende udbetaling, skal du senest d. 29. august have indsendt din ansøgning med korrekt dokumentation.

Er du i tvivl om, hvordan du ansøger om ekstraløn for arbejde på helligdage? Se her.

Reklamefilms-forhandlinger sendt på sommerferie

På trods af intense forhandlinger med Producentforeningen om reklamefilmsoverenskomsten op til sommerferien så trækker afslutningen af dette arbejde ud.

Vores indtryk er, at producenterne meget gerne vil have en overenskomst med os på dette vigtige område. Men vi oplever dog også, at der hos Producentforeningen og deres bagland er nogle udfordringer med at få en moderniseret reklamefilmsoverenskomst til at afspejle den virkelighed, de vilkår og de lønrammer, som vores medlemmer arbejder under til dagligt i reklamebranchen.

Forhandlingen har snart varet i et år. Vi har forståelse for at der er mange ender der skal mødes, men vi finder, at det snart er på tide, at der kommer et resultat til gavn for alle dem som arbejder med reklamefilm.

FAF håber på, at overenskomsten kan landes snarest efter sommerferien.

Sommerbemanding i FAF´s sekretariat

FAF´s sekretariat holder åbent hele sommeren, men på et noget lavere blus end normalt, fordi vi afvikler ferie forskudt af hinanden.

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at høre fra jer efter ferien.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 21. juni 2023

Deadlines for ansøgning om helligdagsbetaling

Hvis du har arbejdet på helligdage og er dækket af fiktionsoverenskomsten, så skylder producenterne dig i løn.

Og nu, hvor alle skyldnerne blandt Producentforeningens medlemmer har betalt, hvad de skylder, kan FAF snart sørge for, at du får udbetalt din løn. Der er fortsat en række ikke-medlemmer af Producentforeningen, som mangler at betale. De producenter er vi i løbende kontakt med. Når de også har indbetalt, kan vi også udbetale til de filmarbejdere som har været på deres produktioner.

Her er de vigtigste deadlines, som du skal kende:

Er du i tvivl om, hvordan du ansøger om helligdagsbetaling? Se her.

Derfor får du ekstra-løn

Du får ekstra i løn for arbejde på helligdage, fordi det er retfærdigt. Og fordi, at det er en del af den hårdt tilkæmpede fiktionsoverenskomst.

Og i år får hele branchen glæde af ordningen. Førhen var det kun medlemmer af FAF, der fik deres retfærdige betaling. Men siden 2020 kan også ikke-medlemmer af FAF få udbetalt en retfærdig løn for arbejde på helligdage.

Og det er vi i FAF glade for. For vi arbejder for en branche, der er solidarisk og står sammen. Især, når det er svært. At mange flere får del i helligdagsmidlerne betyder også, at beløbet i år bliver lavere, end I er vant til.

Når alle har ansøgt, og alle producenterne har betalt, kan vi udregne din ekstraløn og udbetale den.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo primo juni 2023

FAF Helligdagsforening

Producenter mangler fortsat at indbetale til FAF´s Helligdagsforening.

FAF har erklæret overenskomstbrud over for Producentforeningen og afholdt mæglingsmøde den 11. maj 2023, hvor det er aftalt, at Producentforeningen skal sikre, at dens medlemmer indbetaler de aftalte midler til FAF´s helligdagsforening og BETA-pulje.

En række af de store skyldnere har indbetalt, men der mangler fortsat mange indbetalinger. FAF har derfor sendt 2. rykker til Producentforeningen og meddelt en skarp frist for indbetalingerne.

Det er derfor fortsat en alvorlig situation. For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes fortsatte manglende indbetalinger og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

FAF lægger fortsat et maksimalt pres på Producentforeningen og vi holder jer løbende orienteret om fremskridtet. Vi forventer, at Producentforeningens medlemmer betaler, så der ikke skal tages yderligere skridt til at inddrage gælden til Helligdagsforeningen.


FAF´s holdning til den kommende medieaftale

På Christiansborgkonferencen om Dansk Film og danske biografer den 1. juni 2023 var den optimistiske melding fra venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen, at medieaftalen forventes færdig inden Folkemødet den 15. juni. En aftale der vel og mærke også vil inkludere begge fløje i Folketinget.

Stridens kerne er det såkaldte kulturbidrag på 5-6% af streamingtjenesterne omsætning i Danmark, som streamingtjenesterne skal indbetale til støtte af Filmbranchen, fordi de vælger at blive beskattet i lavbeskatningslande

Derudover skal det i aftalen også besluttes, hvor stort det obligatoriske bidrag skal være til Filmbranchen og hvor meget af Kulturbidraget streamingtjenesterne kan fritages fra at betale ved at producere film og serier i Danmark?

FAF holdning er grundlæggende, at Danmark skal have så mange incitamentsordninger som muligt, så der kan tiltrækkes flest mulige udenlandske investeringer til Danmark. Investeringerne skal afhjælpe det akutte behov for flere arbejdspladser i Danmark til filmarbejdere, sikre projekternes kunstneriske selvbestemmelse og forbedre de løn og arbejdsvilkår produktionerne er underlagt.  Men ikke hele kulturbidraget skal gå til streamingtjenester, som producerer i Danmark.

FAF finder, at mindst 2% af kulturbidraget på 5-6 % af streamingstjenesternes omsætning skal indbetales som en obligatorisk afgift, der skal bruges til at sikre en ordentlig medfinansiering af de underfinansierede danske produktioner der er omfattet af DFIs produktionsstøtte ordninger. På den måde kan det konstante pres på arbejdsmiljøet forbedres.

FAF presser derfor på over for Christiansborg for at sikre ordnede forhold i Filmbranchen med jobs til filmarbejdere i Danmark, så arbejdsmiljøet er i orden.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo primo maj 2023

 

Producenterne bryder Fiktionsoverenskomsten

Producenterne har ikke indbetalt til FAF’s helligdagsforening. Og det er et klart brud på Fiktionsoverenskomsten, hvilket vi nu har meddelt Producentforeningen.

Producenternes manglende betaling betyder, at FAF hverken kan tilbyde helligdagsbetaling til medlemmer eller branche.

Det er en alvorlig situation. Og på trods af, at FAF siden 2021 har rykket mange af Producentforeningens medlemmer for manglende indbetalinger, så har mange stadig ikke betalt. Derfor har FAF nu taget det alvorlige skridt at meddele Producentforeningen, at overenskomsten er brudt.

Det betyder, at FAF og Producentforeningen snarest skal afholde et mæglingsmøde, så vi sikrer fremdrift i producenternes indbetalinger.

For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes manglende indbetaling og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

På trods af den alvorlige situation opfordrer vi alle – både medlemmer og ikke – til at blive ved med at indsende anmodninger om helligdagsbetaling. Og husk venligst, at vi skal have modtaget din anmodning med dokumentation senest 3 måneder efter, helligdagen er afholdt.

Vi holder jer selvfølgelig løbende orienteret om fremskridtet, og vi forventer, at Producentforeningen kan leve op til dens forpligtigelse overfor FAF og fiktionsbranchens freelancere.

For at sikre et hurtigt resultat, har vi i FAF også besluttet at lægge et maksimalt pres på Producentforeningen, så de hurtigst muligt sørger for, at deres medlemmeroverholder den indgåede Fiktionsoverenskomst og betaler, hvad de skylder.


 

Er du klar til at modtage rettighedsmidler?

Er du rettighedshaver men har endnu ikke lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer op for 2021, så gør det nu. Vi afvikler en opsamlingskørsel inden sommerferien for udbetalinger vedrørende 2021.

Herudover er det planen, at vi til efteråret vil udbetale rettighedsmidler for 2022. Derfor er det allerede nu en god idé at få lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer ind i systemet og få dem tilknyttet dine udsendelser.

Husk at tjekke, at det står påført, at du har bevaret dine rettigheder. For, hvis det ikke er påført, så er det vigtigt, at du får selskabet/producenten til at godkende dine rettigheder ved at sende dem en rettighedstekst med et Copydan-forbehold, som de skal godkende med underskrift eller vi e-mail.

Du er velkommen til at kontakte mogens@filmtv.dk, hvis du har mistet din adgang til rettighedssystemet, har spørgsmål eller anden behov for hjælp.

Her er en vejledning til, hvordan du lægger kontrakter, aftaler og fakturaer samt dokumentation ind i systemet.

Og her er ophavsretsoplysningerne.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo primo april 2023

 

4 ud af 5 medlemsforslag vedtaget

Urafstemningen om de 5 medlemsforslag til vedtægtsændringer blev afsluttet den 3. april 2023. Der var 31 % af de stemmeberettiget som afgav deres stemme.

FAFs 2 valgledere, der blev valgt på generalforsamlingen i 2022, har efterfølgende godkendt afstemningsresultatet.

Og afstemningen resulterede i, at 4 ud af de 5 medlemsforslag blev vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, som FAF´s vedtægter kræver for at vedtægterne kan ændres.

De vedtagne forslag tæller:

  1. At faggruppen grip og lys (som i dag behandles som én samlet faggruppe med dertilhørende rettigheder) deles op i to selvstændige faggrupper.
  2. At FAF’s tredelte forpersonskab fremadrettet skal bestå af enten 3 ligestillede bestyrelsesmedlemmer eller af 1 forperson og 2 næstforpersoner.
  3. At bestyrelsesmedlemmer har adgang til tidligere bestyrelses- og generalforsamlingsreferater.
  4. At bestyrelsesmedlemmer har adgang til regnskabsmæssige oplysninger såsom bilag.

Forslaget om at udvide antal medlemmer i FAFs bestyrelse blev ikke vedtaget, fordi der ikke var tilstrækkeligt med ja-stemmer for forslaget.

Bestyrelsen udtaler: Medlemmernes respons viser et ønske om en bestyrelse, der arbejder med en større intern åbenhed. Der er også et ønske om mere fleksibilitet i den måde bestyrelsen kan sammensættes på og ledes. Bestyrelsen tager afstemningsresultatet til efterretning og indarbejder det i bestyrelsens videre arbejde i 2023.

De nye vedtægter ligger her.


 

FAF’s arbejdsmiljøudvalg sætter fokus

FAF´s arbejdsmiljøudvalg har nu konstitueret sig og vil bl.a. sætte fokus på det mange medlemmer henvender sig med: spørgsmål om stress og håndtering af et stort arbejdspres.

Udvalget har allerede nu besluttet at igangsætte følgende initiativer:

Udvalget vil også fastlægge en strategi og retning for arbejdet, hvor en ekstern konsulent kan hjælpe med implementering af strategien, så den kommer ud over rampen.

Da udvalget ønsker mere synlighed om arbejdsmiljøet i branchen, vil Medlemsinformationen fra FAF indeholde nyheder fra arbejdsmiljøudvalget. Herudover vil arbejdsmiljøudvalgets medlemmer blive opført på FAFs hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål og ideer til udvalget kan rettes til Noomi Rappeport, der fungerer som sekretær for udvalget, på mail: nora@filmtv.dk.


 

FAF indgår samarbejde på spilområdet

FAF har sammen med Prosa, HK og Magistrenes fagforbund indgået et samarbejde på tværs af organisationerne for at få indflydelse på rammerne inden for spilindustrien.

Samarbejdet skulle i sidste ende udmønte sig i et samarbejde med Producentforeningen og gerne en overenskomst med deres medlemsvirksomheder på spilområdet.

FAF er derfor nu ved at udvikle en hjemmeside sammen med de andre forbund, som skal være en platform for at oplyse om forhold på spilområdet og øge bevidstheden om en branche i vækst.

Vi glæder os til at kunne lancere hjemmesiden.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo ultimo marts 2023

 

Banebrydende bevarelse af rettigheder på plads med TV 2

Selvstændige kan nu bevare deres rettigheder. Det er resultatet af, at vi nu – efter en langvarig dialog med TV 2 – har fået en Copydan rettighedstekst på plads. Dermed kan FAFs regningsskrivere få fast Copydanforbehold i deres kontrakter/fakturaer på alle TV 2 produktioner.

Det er fuldstændig banebrydende, fordi der hidtil kun har været rettighedsforbehold for lønmodtagere, som er baseret på overenskomstaftaler.

Er du regningsskriver? Læs mere og hvordan du gør brug af nybruddet her.


 

Udsættelse af kursusforløb – opfordring til at søge

I en tid, hvor branchen skriger på veluddannede lineproducere og produktionsfolk kan Den Danske Filmskole ikke få nok kvalificerede tilmeldte til forårets kursusforløb: Lineproducerens værktøjskasse.

Filmskolen har derfor valgt at udskyde afholdelsen af kurset til efterår/vinter 2023/24.

Alle, der har arbejdserfaring med Lineproducer opgaven og vil lære mere, opfordres derfor til at søge ind på kursusforløbet. FAF dækker 50 procent af prisen for kursusforløbet for vores medlemmer.

Datoerne for de fire moduler er nu:


 

Eksklusion af FAF-medlem

FAF´s bestyrelse har efter grundige overvejelser besluttet at ekskludere et nu tidligere medlem af FAF. Da FAF, så vidt vides, ikke tidligere har fundet det nødvendigt at ekskludere et medlem, har en ekstern advokat vurderet legitimiteten af beslutningen. Og det gælder, at eksklusionen er legitim og foretaget efter gældende vedtægter.

FAFs bestyrelse er forpligtet til at arbejde for foreningens tarv og formål. Denne forpligtelse kan i sidste ende føre til, at eksklusion af et medlem, der vurderes at forvolde foreningen skade, bliver den eneste vej frem.

Pågældende, nu tidligere medlem, er jf. vedtægterne blevet tilbudt et møde med bestyrelsen, som der dog ikke blev svaret på inden for tidsfristen. Pågældende tidligere medlem kan jf. vedtægterne indbringe sagen skriftligt for førstkommende generalforsamling.

Til grund for eksklusionen ligger der for bestyrelsen og FAF en længere periode med grænseoverskridende adfærd og udokumenterede beskyldninger fremført på sociale medier og i pressen – rettet mod navngivne personer i både bestyrelse og sekretariat.

Disse beskyldninger, har efter bestyrelsens opfattelse, i stort omfang skadet FAFs omdømme, samarbejde med øvrige aktører i branchen, samt skadet FAFs muligheder for at opnå resultater på vegne af medlemmerne i de samarbejdsorganisationer, forhandlinger og brancherelaterede fora vi indgår i, hvorfor bestyrelsen har truffet den svære beslutning af skride til eksklusion.

I et medlemsdemokrati som vores følger nogle grundlæggende forpligtelser for både mindretal og flertal, som du kan læse mere om her. Herudover er dette en god anledning til at minde om, hvad bestyrelsen i en forening som vores egentlig forvalter – og hvordan den bliver valgt. Det kan du læse mere om her.

Bestyrelsen ønsker ved samme lejlighed at pointere, at den også fremadrettet ønsker at respektere integriteten af den medlemsdemokratiske debat, herunder de kanaler, der er indrettet til samme, såsom fx faggrupper og repræsentantskab.

Derfor afstår bestyrelsen fra at deltage som privatpersoner i tråde og kommentarfelter på de sociale medier. Bestyrelsens vil derimod imødekomme eventuelle spørgsmål stillet ad de dertil indrettede kanaler, navnlig på email forpersonskabet@filmtv.dk.


 

FAF kæmper for bedre arbejdsforhold og danske produktioner

Forhandlingerne om Medieforliget står bomstille, mens alle venter på et udspil fra regeringen til en forhandling vedrørende Medieaftalens kulturbidrag.

Ved den seneste rundbordsdrøftelse sidst i marts som ViaPlay havde arrangeret fremhævede FAF igen ved deltagelse af FAFs Forpersonskab, at midlerne fra Kulturbidraget skal anvendes til at forbedre arbejds-miljøet og forholdene på danske produktioner, hvor der er ansat flest mulige danske filmarbejdere, og meget gerne i Danmark. Det er også det, FAF udtalte i Politiken.

FAFs Forpersonskab er også blevet inviteret til dialogmøde med DFI den 27.4.2023 om den kommende Filmaftale, som jo skal gælde fra 2024. Det ser vi frem til.

Archives by Month

Archives by Subject

Vejledning til regningsskrivere – banebrydende nybrud på plads

Vejledning til regningsskrivere – banebrydende nybrud på plads

 

Selvstændige kan nu bevare deres rettigheder. Det er resultatet af, at vi nu – efter en langvarig dialog med TV 2 – har fået en Copydan rettighedstekst på plads. Dermed kan FAFs regningsskrivere få fast Copydanforbehold i deres kontrakter/fakturaer, når de arbejder for TV 2.

 

Det er et banebrydende fremskridt, som vi i FAF er meget glade for.

 

TV 2 vil fremover – efter anmodning – acceptere følgende forbeholdstekst indskrevet i regningsskrivers kontrakt, såfremt funktionen er scenograf, spillefilmsklipper eller omfattet af freelance-erklæringen (dvs. journalister, billedmixere, producere, assisterende producere, cartførere, grafikere, lydteknikere, fotografer, redigeringsteknikere, linkoperatører, lysteknikere, tekstere, bibliotekarer og nyhedssekretærer):

Forbeholdstekst:

”TV 2 accepterer, at denne individuelle aftale om erhvervelse af samtlige udnyttelsesrettigheder ikke præjudicerer producentens adgang til at oppebære vederlag gennem Copydans forvaltningsstrukturer.”    

 

Som regningsskriver skal du sætte denne Copydan-forbeholdstekst ind i din kontrakt eller faktura. Kontrakten/fakturaen med rettighedsforbeholdet skal efterfølgende lægges ind i FAF´s rettighedssystem, som dokumentation. Bemærk, at TV 2 bruger betegnelsen ”producent” om alle de funktioner, TV 2 har godkendt som rettighedshavere.

 

Alle FAF´s regningsskrivere, der arbejder for TV 2 i en af de nævnte funktioner, kan bruge forbeholdsteksten til at sikre sig sine Copydan-rettigheder. FAF´s rettighedstekst kan også bruges af regningsskrivere selvom de ikke er medlem af FAF. På denne måde opnår rettighedshaverne også den størst mulige udbredelse af teksten.

 

FAF´s ambition er, at denne eller lignende rettighedstekster kan anvendes af regningsskrivere, også når de arbejder andre steder i branchen end TV 2.

 

Opfordring fra FAF

FAF opfordrer alle regningsskrivere, der er rettighedshavere til at anvende rettighedsteksten og udbrede den mest muligt.

 

Aftalen for regningsskrivere, hvor regningsskriveren betegnes som producent i TV 2 sprog, er identisk med den tilsvarende aftale, der er for freelancere på TV 2 som modtager løn – nu bare med brug af ordet producent.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×