fbpx

FAF: Medlemsinfo 22. marts 2024

Resultat: Overenskomsten blev stemt hjem!

Og det betyder, at FAFs FTP-elever nu kan se frem til en lønstigning på 10% over de næste 3 år. Det sagde et stort flertal blandt FAFs medlemmer nemlig ja til. Hele 91% stemte ja, mens 3% stemte nej og 6% stemte blankt.

Urafstemningsresultatet betyder, at FTP-elevernes løn fra d. 1. april 2024 stiger med de første 4%. Det luner i en tid med inflation, der jo rammer de lavest lønnede hårdest. Se lønningerne her.

Helligdagsbetaling: Ekstra løn på vej

FAF udbetaler ekstra løn til dig på forårets helligdage. Det sker i tråd med den hårdt tilkæmpede overenskomstaftale med Producentforeninges medlemmer om, at producenterne indbetaler helligdagspenge til FAF.

Mange ansøger ordningen og i 2024 vil der ligesom i 2023 blive udbetalt 1.000,00 kr. pr. helligdag.

Du kan se alt om helligdagene her. Husk også, at FAF skal have modtaget helligdagserklæringen med tilhørende dokumentation senest 3 måneder efter helligdagen.

Ny aftale: Filmskolens lærere får forbedret aftale

En samlet lønramme på 8,8% over 2 år og en markant stigning af pensionssatsen fra 11,5% til 16,77% i 2025. Det er, hvad Filmskolens lærere nu kan se frem til pga. den nye organisationsaftale, FAF netop har indgået.

FAF har kæmpet for netop en markant lønstigning samt bedrede pensionsvilkår i nu 3 år, og nu er det lykkedes! Stort tillykke til lærerne på Filmskolen.

Og en stor tak også til forhandlingsnetværket CO10, der forhandler overenskomst på statens område, og som FAF har deltaget i forhandlingerne sammen med.

Behovet for produktionsrabatter

Danmark og Luxemburg er de eneste lande i EU, som på nuværende tidspunkt ikke yder rabatter til filmproduktioner. Og det på trods af, at en række udredninger på området viser, at det vil være en god økonomisk forretning for Danmark.

Derfor arbejder FAF ihærdigt sammen med hele branchen for, at 2024 bliver året, hvor Christiansborgs politikere beslutter at indføre produktionsrabatter i Danmark.

Nu er det en realitet: FAF opretter ny hjemmeside for spilområdet

Hjemmesiden har adressen gameworkers.dk og er blandt resultaterne af, at FAF har intensiveret indsatsen på spilområdet sammen med Prosa, Dansk Magisterforening og HK.

Indsatsen betyder, at FAF nu sammen med de 3 andre fagforbund står bedre rustet til at forhandle vilkår med spilbranchens producenter. Spilbranchens producenter forlader Producentforeningen d. 1. juli 2024, hvorefter bl.a. vilkår skal forhandles direkte med dem.

Initiativet med at skabe en gruppe for “gameworkers” på tværs af de relevante fagforeninger har til formål at støtte medlemmerne og spilbranchens udvikling til en egentlig selvstændig branche. Det vil give en øget politisk indflydelse, når fagforeningerne kan etablere et frugtbart samarbejde med spilproducenterne.

Det vil også bane vejen for, at der kan indgås aftaler og overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

Se den nye hjemmeside her.

Furthermore, you can meet Gameworkers.dk at Nordic Game Jam!

We are extremely excited to announce that gameworkers.dk will be present at Nordic Game Jam.

This will be a unique collaboration between the 4 unions where each union will be able to have a representative present to talk to possible members.

Logistically, gameworkers.dk will share the same booth space as PROSA (who are there as separate sponsors).

Please come by and say hello if you are attending!

Kom på STEMPEL bar

HELLO Art department, FAF inviterer til socialt arrangement i morgen på STEMPEL bar og café.

FAF´s rekvisitør og scenografgruppe sponsorerer et socialt event i morgen lørdag d. 23. marts. 2024 kl. 13:00 på STEMPEL bar og café i København. Der er en valgfri øl (eller drik) og lidt snacks på Stempel Bar ved Enghave Plads (KBH) til dem, der møder op.

Her kan du møde dine kolleger i branchen og få en uformel snak uden dagsorden. Tag gerne dine kollegaer med, uanset om de er medlem af FAF.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 5. marts 2024

Urafstemning: FAF indgår 3-årig overenskomstaftale for Film- og TV produktionseleverne – 10% lønstigning

Nu får vores FTF-elever en ordentlig lønstigning, som kompenserer for inflation og reallønsnedgang. Det er et af resultaterne af FAF’s arbejde i de intensive forhandlinger med arbejdsgiverorganisationen ASAV.

FTF-elevernes løn stiger med 10% over de næste 3 år. Af hensyn til elevernes købekraft bliver de 10% fordelt, så lønnen stiger mest på de første års løntrin. Tidligere er alle elevernes løntrin steget med den samme procentsats, hvilket har øget forskellen mellem første års løntrin og sidste års løntrin.

I den svære tid som branchen befinder sig i, giver lønstigningen FTF-eleverne en sikkerhed for en rimelig aflønning i de næste 3 år.

Også derfor anbefaler FAF’s bestyrelse og FAF’s repræsentantskab, at der stemmes ja til urafstemningen.

Urafstemningen udsendes onsdag d. 6. marts 2024 og varer til og med den 19. marts 2024. Det digitale afstemningsbureau Assembly Voting vil sørge for, at alle stemmeberettigede medlemmer bliver inviteret til afstemningen.

Husk at stemme!

Nyt og gratis tilbud til FAF-medlemmer

Nu kan alle FAF-medlemmer komme gratis på Trivselslinjen hos Falcks Healthcare. Det er resultatet af, at FAF med pensionsselskabet PFA har forhandlet en storkundefordel på plads.

Medlemstilbuddet gælder uanset, om du som medlem har en pensionsopsparing i PFA eller ej. Det betyder heller ikke noget om du er selvstændig, elev, A-medlem etc.

Trivselslinjen indeholder professionel tværgående rådgivning om sundhed og trivsel af et professionelt team. Dette er et bredt funderet medlemstilbud og et godt supplement til FAF´s socialrådgiver- og psykolog- tilbud, der allerede eksisterer.

For mange medlemmer er det for øjeblikket en svær tid grundet branchens problemer, så benyt dig af tilbuddet – det er gratis.

Reklamefilmsoverenskomsten – standardkontrakt og lønberegner er på trapperne.

FAF og Producentforeningen afholdt slut februar et møde omkring udformningen af standardkontrakter for både optionering og booking af medarbejderne på reklamefilmsproduktioner. Standardkontrakterne er nu ved at blive færdiggjort, så de kan danne grundlag for indgåelsen af aftalerne på reklameområdet.

Booking-kontrakten er meget vigtig.

Husk, at du skal have en skriftlig booking med løn og ansættelsesperiode inden kl. 12.00 to dage før optagelsesdagen. Ellers kan producenten ikke bruge rabatordningen på 2-4-dages optagelser.
Hvis produktionen varer over 4 dage, så skal du have en skriftlig bookingen inden 5 dage før optagelsesdagen.
Det er vigtigt at huske.

Lønberegneren til reklamefilmsoverenskomsten er også kommet langt, men inden lønberegneren lægges på FAF´s hjemmeside skal den gennemtestes. Og det kan godt tage lidt tid.

FAF skal nok melde ud, så snart den er klar.

Fotografernes voldgift trækker ud

Fotografernes voldgift om fordelingen af rettighedsmidlerne fra Copydan har nu stået på siden november 2023. Dansk Filmfotograf Forbund (DFF) holder fast i, at DFF skal have 45% af alle pengene, som nu også fordeles mellem FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal. Det er 21% flere af rettighedspenge end DFF får i dag.

Med andre ord: Det, som DFF vil have mere, skal tages fra medlemmerne af FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal.

Og det vil FAF ikke acceptere!

Vi vil ikke acceptere, at FAFs fotografmedlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografer kan få endnu mere. Så vi giver ikke op og er gået ind i kampen!

Vores vurdering er, at vi i kraft af vores mange fotografmedlemmer står stærkt. Derfor kan vi heller ikke genkende DFF’s billede af styrkeforholdet. DFF må dokumentere de postulater, de har fremsat i voldgiften. Og det har vi meddelt DFF.

På trods af voldgiften forbereder FAF en mindre kompenserende udbetaling. FAF har således samlet ufordelte og henstående restmidler, og de vil blive udbetalt i denne uge.

Har du endnu ikke deklareret dine rettigheder for 2022? Så kan du stadig nå det. Og altså få udbetalt dem fra denne kompenserende rettighedspulje.

Skriv til mogens@filmtv.dk, hvis du har brug for hjælp.

Herudover vil der uanset, om voldgiften slutter i 2024 eller ej, blive udbetalt restmidler fra 2021 i slutningen af 2024.

FAF´s fotografer indkaldes også til faggruppemøde den 23. april til orientering om voldgiftssagen, udbetaling af rettighedsmidler og behovet for faglig opkvalificering i forhold til den teknologiske udvikling.

Mere info følger.

Kontingentopkrævning 2024

FAFs generalforsamling i 2023 besluttede, at kontingentet skulle stige efter at have været det samme i over 10 år.

Kontingentstigningen blev ved en fejl ikke opkrævet for 1. kvartal 2024 for dem som var medlem i 2023. Derfor vil disse medlemmer bliver opkrævet stigningen for både 1. og 2. kvartal i forbindelse med kontingentopkrævningen af 2. kvartal, der finder sted i maj 2024.

FAF hiver millioner hjem til medlemmerne

FAFs juridiske service har siden sensommeren 2023 håndteret medlemmernes manglende lønbetalinger fra de 3 store konkurser i filmbranchen.

FAF har pr. den 4. marts 2024 i alt anmeldt krav om betaling til 119 medlemmer til Lønmodtagernes Garantifond i relation til Copenhagen Bombay Production 1 ApS, Datoselskabet DF af okt. 2023 A/S (tidligere Deluca Film A/S) og Metropolitan Film Corp ApS for produktionen Prima Ballerina.

FAF arbejder hårdt på, at udbetalingerne finder sted så hurtigt som muligt. Samlet er der blevet udbetalt midler til soloselvstændige og lønmodtagere på i alt 5.187.984 kr.

Arbejdsgiver bestemmer IKKE

Fiktionsproduktioner er nu opstartet hos mange produktionsselskaber, så FAF modtager rigtig mange kontrakter til gennemsyn.

Det er rigtig godt, at I medlemmer sender jeres kontrakter ind til FAF´s juridiske service. Fordi vi har desværre bemærket, at der i nogle sminke- og kostume-kontrakter står, at det er arbejdsgiveren som bestemmer, hvornår medarbejderen kan afspadsere sin overtid. Dette er ikke korrekt i forhold til Fiktionsoverenskomsten.

I Fiktionsoverenskomstens § 9 står, at afspadsering af overarbejde skal aftales med talspersonen, så det er ikke noget producenten kan diktere. Talspersonen drøfter selvfølgelig producentens afspadseringsønske med medarbejderen, inden der gives svar til producenten.

Der kan derfor ikke indskrives i kontrakterne, at det er producenten, der bestemmer, hvornår afspadsering skal finde sted. Hold godt øje og send din kontrakt til gennemsyn hos FAF på faf@filmtv.dk.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 30. december

FAF´s medlemmer stemmer ja til Reklamefilmsoverenskomsten

Efter 1½ års forhandlinger har FAF´s medlemmer endelig fået mulighed for at tage stilling til resultatet – og det blev et klart flertal, der sagde ja til Reklamefilmsoverenskomsten.

72 procent stemte ja og 25 procent stemte nej, mens 3 procent valgte at stemme blankt. Producentforeningens medlemmer har tidligere i december 2023 sagt ja til overenskomstaftalen, hvormed Reklamefilmsoverenskomsten træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Det skal endnu engang lyde en stor tak til alle dem, som har bidraget til forhandlingsresultatet, uanset om de har siddet med ved forhandlingsbordet, svaret på FAF´s medlemsundersøgelser, kommet med gode råd eller støttet op om forhandlingerne på anden vis. Gennem vores fællesskab kan vi meget mere, end vi kan som enkeltindivider.

Den vedtagne Reklamefilmsoverenskomst er en milepæl i arbejdet for ordnede forhold på reklamefilmsområdet. Men vi hviler ikke på laurbærene her.

For allerede i januar afholder FAF det næste møde med Producentforeningen, hvor vi skal drøfte en standardkontrakt. Målet med denne kontrakt er, at den skal anvendes ved alle ansættelser. Derudover vil FAF arbejde for, at dækningsområdet for Reklamefilmsoverenskomsten udvides, så også produktionsafdelingen omfattes af overenskomsten.

Her kan du finde den nye overenskomst, og her kan du finde minimumslønningerne for 2024. Disse lønninger kan du fra den 1. janaur 2024 bruge som et minimumsgrundlag for din egen forhandling af dit lønniveau.

 

FAF´s og hele branchens kamp for produktionsrabatter intensiveres i 2024

Film og animationsbranchen har akut brug for udenlandske investeringer, så alle kan komme ud af krisen. Derfor forstærker FAF i 2024 sin indsats i samarbejdet med de andre lønmodtagerorganisationer og Producentforeningen om, at udenlandske producenter kan få en produktionsrabat, hvis de lægger deres optagelser i Danmark.

Indenfor EU er det i dag kun Danmark og Luxemburg, der ikke giver rabatter – så det er på tide, at Danmark får de samme konkurrencevilkår som de øvrige europæiske lande. Ellers bliver det umuligt at øge den danske produktionsvolumen, så der kan sikres arbejde til alle i branchen.

Du vil høre mere om branchens fælles kamp for produktionsrabatter i 2024.

 

Branchekrisen og konkurser

Branchens krise i 2023 er ikke bare blevet tydelig for dem, der står uden arbejde, men også for politikere og den danske befolkning. Det blev tydeligt for alle med konkursen af Deluca Film, der var i gang med Hvide Sande II til TV2. Den efterfølgende konkurs af Copenhagen Bombay vakte også opmærksomhed hos politikerne på Christiansborg, fordi den er et hårdt slag for hele animationsbranchen, hvor Copenhagen Bombay har været en grundsten.

FAF har sendt næsten 100 anmodninger til Lønmodtagernes Garantifond (LG) om udbetaling af lønkompensation til FAF´s medlemmer, der er berørt af disse 2 konkurser. Nogle har allerede fået udbetalt deres tilgodehavende, mens langt de fleste først får udbetalt deres tilgodehavende i 2024.

FAF har også sikret mange andre medlemmer – lønmodtagere såvel som soloselvstændige – deres manglende betalinger i 2024. Det betyder, at det samlede beløb medlemmerne har modtaget via FAF´s indsats i 2023 er et godt stykke over 5 mio. kr.

FAF har i 2023 yderligere fremsendt en kursbegæring af produktionen Prima Ballerina, som nu er under behandling i Sø- og Handelsretten. Sagen forventes færdigbehandlet i januar 2024.

FAF´s håndtering af større konkurser har kun været muligt gennem et godt samarbejde med de berørte medlemmer og de konkursramte virksomheder.

Sekretariatet har også måtte yde en ekstraordinær indsats og takker for den store forståelse fra medlemmerne, som har måttet vente på deres lønudbetalinger fra LG indtil deres sag færdigbehandles.

FAF vil orientere løbende om udviklingen i konkurssagerne.

 

Husk at sikre, at dine arbejdstimer er rigtigt indrapporteret til a-kassen

I en tid, hvor der er mere brug for a-kassen end normalt, er det vigtigt, at arbejdsgiverne har indrapporteret alle dine arbejdstimer korrekt, så du bevarer retten til dagpenge længst mulig tid og opnår den højest mulige sats.

FAF oplever gennem medlemshenvendelser, at specielt freelancere ikke altid får registreret alle deres timer når arbejdsgiverne indrapporterer dem. Så hvis du er i tvivl, om du har fået registreret alle dine arbejdstimer, så tjek dine lønsedler og se om også dine overarbejdstimer er meddelt til a-kassen. Den korrekte indrapportering af timetallet er også vigtig for dem, som ønsker at blive godkendt til at modtage efterløn.

 

Voldgift om fotografernes rettighedsmidler

DFF valgte i 2020 at opsige fotografernes fordelingsaftale for rettighedsmidlerne. I 2023 var der blevet forhandlet i 3 år om en ny fordeling, uden noget resultat. DFF valgte derfor at tage en voldgift, som er en ikke-retslig instans, som afsiger en kendelse, der ikke kan ankes. Derfor er de rettighedsmidler, der skulle have været udbetalt til fotograferne for 2022, blevet tilbageholdt hos Copydan. Copydan er den rettighedsforening, der indsamler og videresender fotografernes midler til FAF, hvorfra de så udbetales til fotograferne.

Voldgift-processen er kun i sin begyndende fase, hvor der nu er ved at blive udpeget voldgiftsmænd. Voldgiftsmænd er dem som træffer den endelige kendelse i voldgiftssagen, ligesom dommere træffer en dom i retssager. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at det først bliver et godt stykke inde i 2024 før der kommer en afgørelse om fordelingen af fotografernes rettighedsmidler.

FAF er triste over, at DFF har valgt denne kurs, fordi det er til stor gene for alle fotografer. Men FAF arbejder selvfølgelig for det bedst mulige resultat for FAF’s rettighedshavere.

Der er imidlertid fortsat en del fotografer som ikke har lagt al deres dokumentation op i FAF´s rettighedssystem for 2021, så de har fortsat penge til gode. Er du i tvivl om din status, så se efter i Velkommen til Rettighedssystem -Rettighedssystem.dk eller kontakt Mogens i FAF på mogens@filmtv.dk efter nytår.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 20. oktober

Branchen halter – mangel på arbejde

Film-, TV- og animationsbranchen oplever en usædvanlig nedgang i ordrer og jobåbninger.

TV2 klager over manglende reklameindtægter. Der er vigende efterspørgsel på nye TV-koncepter. Ligesom FAF oplever, at der er finansierings-problemer på animationsområdet.

Streaming-boomet fra 2021-22 på fiktionsområdet er afløst af et massivt pres over hele linjen – måske med undtagelse af gaming-området.

Både herhjemme og globalt set betyder ny teknologi og nye forbrugsvaner, at branchen er i færd med en omstilling til fremtidens audiovisuelle marked. Et marked, som ingen endnu kender størrelsen på. Én af konsekvenserne er, at mange lige nu mangler arbejde.

I den forbindelse har FAF´s forespørgsel til medlemmerne vist, at så godt som alle medlemmer bakker op om en kortlægning af branchens problemer med løndumping og dårligt arbejdsmiljø. Du vil snart blive inviteret til at deltage i næste skridt af kortlægningen. For den kan kun laves, hvis du og resten af FAF-medlemmerne fortsat bakker op.

Din deltagelse er altså afgørende for vores muligheder for at lægge pres på kulturministeren og de ansvarlige ordførere i Folketinget. For resultaterne vil blive samlet i en rapport, som vi kan fremlægge for de politiske beslutningstagere og andre i branchen. Sammen med vores krav til forandring.

 

Filmaftalen 2024 – kan vi få hjælp fra Christiansborg?

I september mødtes FAF med kulturministeren, og vi har siden udarbejdet vores anbefalinger til den filmaftale, som kommer til at definere de økonomiske rammer fra 2024 til 2027. Her vil især indfasningen af kulturbidraget fra streaminggiganterne få betydning, og følgende er i FAFs øjne helt afgørende:

Læs FAF´s anbefalinger til Filmaftalen her.

Husk faggruppemøder op til generalforsamlingen

I septembers medlemsinformationen blev der indkaldt til generalforsamlingen den 28.11.2023 og tidspunkterne for faggruppemøderne blev meldt ud.

Der er blevet afholdt et faggruppemøde for produktionsområdet og der afholdes følgende faggruppemøder i næste uge:

På faggruppemøderne vil der udover information og drøftelse om status i branchen skulle opstilles kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet. Tilmeld dig på faf@filmtv.dk, hvis der skal være en sandwich til dig, når du kommer.

Der er frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen den 5. november 2023 og for medlemsforslag til generalforsamlingen den 14. november 2023, der skal være modtaget på faf@filmtv.dk.

 

Reklamefilmsoverenskomsten – muligt gennembrud på vej

Det ligner et gennembrud. For på forhandlingsmødet om en ny reklamefilms-overenskomst d. 10. oktober 2023 kom der skred i tingene.

Overenskomsten tager nu form, endelig, og har udgangspunkt i hensigtserklæringen fra 2009, som branchen har lænet sig op ad siden den daværende forhandling brød sammen.

FAF mødes med Producentforeningen igen i begyndelsen af november, hvor vi håber på, at vi sammen kan få fastlagt det sidste.

 

Få hjælp til efteruddannelse og kurser

Især i en periode med mindre arbejde er det vigtigt at vedligeholde og opkvalificere sine kompetencer.

Så hvis du tænker på at påbegynde noget efteruddannelse kan du søge FAF-puljen eller rettighedsforeningernes SKU-puljer her.

Og.. Der er stadigvæk ledige pladser på Kenneth Sorentos VJ-kursus i weekenden den 4-5 november 2023. Se også vedlagte video her. Det er først til mølle for tilmeldingerne, så tilmeld dig nu, hvis du vil af sted.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 22. september

Indkaldelse til Generalforsamling – og faggruppemøder

Den årlige generalforsamlingen i FAF finder sted tirsdag den 28. november kl. 18.30 i FAFs lokaler på Kongens Nytorv. Og vi håber, at du vil være med til at sikre et stærkt fremmøde.

Du er også inviteret til at deltage i FAFs faggruppemøder, hvor du bl.a. vil blive informeret om FAFs arbejde i året, der er gået, samt er med til at opstille kandidater til bestyrelsen, der jo som bekendt skal vælges på generalforsamlingen.

Faggruppemøderne finder sted som følger:

Ønsker du at opstille?
Så er sidste frist for opstilling både til bestyrelsen og repræsentantskabet den 5. november 2023.

 

Voldgift truer forhandlinger om rettighedsmidlerne

Lige siden Danske Filmfotografer tilbage i 2020 opsagde fotografernes fordelingsaftale, så har uenighederne om fordelingen regeret. Årsagen er, at Danske Filmfotografer vil have fordoblet deres rettighedsmidler, hvilket vil gå direkte ud over medlemmerne i de tre andre fotografforeninger, navnlig Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF.

Derfor finder vi, at Danske Filmfotografers krav er både urimeligt og usolidarisk. FAF har siden 2020 oplevet en stor tilgang af fotografmedlemmer. Og vi kan i FAF ikke acceptere, at disse medlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografers medlemmer kan tilføres en fordobling af deres midler. Og det kan Danmarks Journalistforbund og Dansk Metal heller ikke.

Derfor er Danske Filmfotografer ikke kommet igennem med det usolidariske krav om en fordobling. Og det har nu fået dem til at meddele Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF, at de ønsker at føre en sag ved en voldgift.

Det er vi ærgerlige over, fordi der ikke vil blive udbetalt rettighedsmidler fra Copydan, så længe en eventuel voldgift afventer sin afgørelse. Dermed vil Danske Filmfotografer med en eventuel voldgift reelt set tage hele fotobranchen til gidsler, og det er problematisk.

Men på trods af, at vi i FAF hele vejen igennem har håbet på en løsning af forhandlingsvejen, mener vi, at det er på høje tid, at sagaen om rettighedsmidlerne finder sin afslutning. Og selvfølgelig mener vi – med tanke på den store fremgang af fotografmedlemmer – at vi står stærkt.

Positive toner fra kulturministeren

FAF var til møde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt for bl.a. at drøfte fremtiden for dansk film – herunder Filmaftalen 2024. Og det var givtigt, fordi det er tydeligt, at kulturministeren har ambitioner for kulturområdet.

Til mødet understregede FAF behovet for, at dansk film modtager flere penge, og at Kulturbidraget hurtigst muligt gennemføres. Der skal også afsættes penge til transport og indkvartering for filmfolk – og det ikke bare for københavnere, der arbejder i provinsen, men også den anden vej rundt.

FAF fortalte ligeledes om, hvordan filmprofessionelle oplever både at blive trykket på løn og vilkår. Og derfor også, at det er et stort behov, at enhver udvikling af branchen sker under ordnede forhold. Vi mener fortsat, at det skal pålægges alle, der modtager offentlig filmstøtte, at efterleve overenskomster og/eller aftaler omkring ordentlige arbejdsvilkår. Og at efterlevelsen bliver kontrolleret af et uvildigt organ.

FAF og ministeren drøftede desuden, at prioriteringen af børne- og ungeområdet er helt afgørende i forhold til at sikre en fortsat interesse for filmkulturen i Danmark. FAF ønsker, at filmsproget og den stolte, danske kulturarv står centralt i biograferne og dermed også hos de fremtidige generationer af voksne danskere.

Også derfor er FAF enig i Jakob Engel-Schmidts ønske om at lave en grunduddannelse til filmproduktion, som skal være med til at ændre kulturen i branchen. FAF støtter fuldtonet op om kulturministerens ønske om, at den milliard kroner, der er afsat til erhvervsuddannelser, bliver spredt ud til netop en sådan grunduddannelse.

FAF ser meget positivt på samarbejdet med den nye minister.

 

Reklamefilmsoverenskomst – tak for input

I begyndelsen af september modtog vi input til FAFs endelige udspil til en Reklamefilmsoverenskomst med Producentforeningen. De fremmødtes input betød bl.a., at vi har indskrevet et krav om, at hvis reklamefilmsoverenskomsten indeholder rabatordninger på løn, så skal det modsvares af korte arbejdsdage, så work-life-balancen bliver forbedret.

Det næste forhandlingsmøde finder sted i begyndelsen af oktober, og FAF håber på et snarligt gennembrud i forhandlingerne. Efter at have forhandlet så længe, så er det på tide at få lukket en aftale.

Du vil selvfølgelig blive opdateret så snart, der er nyt.

 

Konference: Fremtidens kompetencer i film- og tv-branchen

Kunstig intelligens, diversitet og organisering i branchen. Det er de emner, som der stilles skarpt på ved en konferencen den 7. november 2023. Og du er inviteret sammen med alle andre i branchen.

Deltagelse kræver tilmelding, og der er krav om, at du bruger dit CVR-nummer eller dit ansættelsessteds CVR-nummer.

Læs her mere om konferencen, der gennemføres af Vision Denmark og støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 30. august 2023

FAF inviterer til stormøde

Vi har brug for dit input. For hensigtserklæringen på reklamefilmsområdet fra 2009 skal erstattes af en egentlig overenskomst. Så nu inviterer vi til stormøde – dels for at få din og dine kollegers input til reklamefilmsområdet og dels for at drøfte fremskridtet i forhandlingerne – eller mangel på samme.

For faktum er, at FAF i nu 1 år har forhandlet med Producentforeningen om en overenskomst på reklamefilmsområdet. Selv om forhandlingen er kommet ganske langt, oplever vi i FAF, at Producentforeningen bakker på de delaftaler, som vi mener at have indgået. Det er mildest talt frustrerende.

Og da Producentforeningen efter vores seneste møde endnu ikke er vendt tilbage som aftalt, inviterer vi nu til stormøde. Så vi kan blive klogere på jeres ønsker samt sammen øge presset på Producentforeningen.

Tid: Stormødet finder sted d. 4. september kl. 18:30 i FAF på Kgs. Nytorv.
Adresse: Kongens Nytorv 21, Baghuset B, 3. sal, 1050 København K

 

De sidste udbetalinger fra Helligdagsforeningen 2023

Som bekendt lykkedes FAF med at få alle producenterne til at indbetale til vores fælles Helligdagsforening og BETA-puljen. Det var en krævende proces, og vi har været glade for den store forståelse for den svære situation, som producenters manglende betaling af, hvad de skyldte, skabte.

Forløbet tydeliggør, at det kræver en holdindsats for at nå i mål og skabe resultater i sådanne situationer. Så vi er taknemmelige for det stærke sammenhold hele vejen igennem.

Filmaftalen 2024 – det kræver en lobby indsats

Dansk film skal sikres 4 år frem i tiden. Og det kræver, at en ny aftale fra 2024 sikrer finansieren fremadrettet. Og som en del af den aftale bliver reglerne for, hvordan midlerne kan bruges, og hvad der skal støttes, også fastlagt.

FAF´s bestyrelse er allerede i fuld gang med at udarbejde et oplæg til lobby-indsatsen. Og lige står øverst på ønskelisten, at alle offentlige midler kun kan anvendes, hvis de følger overenskomster eller lignende forhold i filmbranchen. For det handler om også om ordnede forhold og tryghed i arbejdet.

Vi kommer til at orientere nærmere om det i den kommende tid.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 11. juli 2023

Penge i helligdagskassen

Der skulle et massivt pres på Producentforeningen til, men nu har alle de producenter, der er medlem af Producentforeningen betalt til kassen i helligdagsforeningen.

Det betyder, at FAF i løbet af den kommende uge kan udbetale ekstralønnen for arbejde på forårets helligdage.

Dog mangler enkelte producenter, der ikke er medlem af Producentforeningen fortsat at betale, hvad de skylder deres ansatte i løn. FAF fortsætter ufortrødent sin inddrivelsesindsats over for disse få tilbageværende skyldnere.

I begyndelsen af september foretager FAF en opsamlende udbetaling. Den vil blive foretaget på baggrund af de (korrekt udfyldte) ansøgninger, der gælder for forårets sidste 3 helligdage og er modtaget af FAF senest 3 måneder efter den skæve helligdag er afholdt.

For at komme med i den opsamlende udbetaling, skal du senest d. 29. august have indsendt din ansøgning med korrekt dokumentation.

Er du i tvivl om, hvordan du ansøger om ekstraløn for arbejde på helligdage? Se her.

Reklamefilms-forhandlinger sendt på sommerferie

På trods af intense forhandlinger med Producentforeningen om reklamefilmsoverenskomsten op til sommerferien så trækker afslutningen af dette arbejde ud.

Vores indtryk er, at producenterne meget gerne vil have en overenskomst med os på dette vigtige område. Men vi oplever dog også, at der hos Producentforeningen og deres bagland er nogle udfordringer med at få en moderniseret reklamefilmsoverenskomst til at afspejle den virkelighed, de vilkår og de lønrammer, som vores medlemmer arbejder under til dagligt i reklamebranchen.

Forhandlingen har snart varet i et år. Vi har forståelse for at der er mange ender der skal mødes, men vi finder, at det snart er på tide, at der kommer et resultat til gavn for alle dem som arbejder med reklamefilm.

FAF håber på, at overenskomsten kan landes snarest efter sommerferien.

Sommerbemanding i FAF´s sekretariat

FAF´s sekretariat holder åbent hele sommeren, men på et noget lavere blus end normalt, fordi vi afvikler ferie forskudt af hinanden.

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at høre fra jer efter ferien.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 21. juni 2023

Deadlines for ansøgning om helligdagsbetaling

Hvis du har arbejdet på helligdage og er dækket af fiktionsoverenskomsten, så skylder producenterne dig i løn.

Og nu, hvor alle skyldnerne blandt Producentforeningens medlemmer har betalt, hvad de skylder, kan FAF snart sørge for, at du får udbetalt din løn. Der er fortsat en række ikke-medlemmer af Producentforeningen, som mangler at betale. De producenter er vi i løbende kontakt med. Når de også har indbetalt, kan vi også udbetale til de filmarbejdere som har været på deres produktioner.

Her er de vigtigste deadlines, som du skal kende:

Er du i tvivl om, hvordan du ansøger om helligdagsbetaling? Se her.

Derfor får du ekstra-løn

Du får ekstra i løn for arbejde på helligdage, fordi det er retfærdigt. Og fordi, at det er en del af den hårdt tilkæmpede fiktionsoverenskomst.

Og i år får hele branchen glæde af ordningen. Førhen var det kun medlemmer af FAF, der fik deres retfærdige betaling. Men siden 2020 kan også ikke-medlemmer af FAF få udbetalt en retfærdig løn for arbejde på helligdage.

Og det er vi i FAF glade for. For vi arbejder for en branche, der er solidarisk og står sammen. Især, når det er svært. At mange flere får del i helligdagsmidlerne betyder også, at beløbet i år bliver lavere, end I er vant til.

Når alle har ansøgt, og alle producenterne har betalt, kan vi udregne din ekstraløn og udbetale den.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo primo juni 2023

FAF Helligdagsforening

Producenter mangler fortsat at indbetale til FAF´s Helligdagsforening.

FAF har erklæret overenskomstbrud over for Producentforeningen og afholdt mæglingsmøde den 11. maj 2023, hvor det er aftalt, at Producentforeningen skal sikre, at dens medlemmer indbetaler de aftalte midler til FAF´s helligdagsforening og BETA-pulje.

En række af de store skyldnere har indbetalt, men der mangler fortsat mange indbetalinger. FAF har derfor sendt 2. rykker til Producentforeningen og meddelt en skarp frist for indbetalingerne.

Det er derfor fortsat en alvorlig situation. For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes fortsatte manglende indbetalinger og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

FAF lægger fortsat et maksimalt pres på Producentforeningen og vi holder jer løbende orienteret om fremskridtet. Vi forventer, at Producentforeningens medlemmer betaler, så der ikke skal tages yderligere skridt til at inddrage gælden til Helligdagsforeningen.


FAF´s holdning til den kommende medieaftale

På Christiansborgkonferencen om Dansk Film og danske biografer den 1. juni 2023 var den optimistiske melding fra venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen, at medieaftalen forventes færdig inden Folkemødet den 15. juni. En aftale der vel og mærke også vil inkludere begge fløje i Folketinget.

Stridens kerne er det såkaldte kulturbidrag på 5-6% af streamingtjenesterne omsætning i Danmark, som streamingtjenesterne skal indbetale til støtte af Filmbranchen, fordi de vælger at blive beskattet i lavbeskatningslande

Derudover skal det i aftalen også besluttes, hvor stort det obligatoriske bidrag skal være til Filmbranchen og hvor meget af Kulturbidraget streamingtjenesterne kan fritages fra at betale ved at producere film og serier i Danmark?

FAF holdning er grundlæggende, at Danmark skal have så mange incitamentsordninger som muligt, så der kan tiltrækkes flest mulige udenlandske investeringer til Danmark. Investeringerne skal afhjælpe det akutte behov for flere arbejdspladser i Danmark til filmarbejdere, sikre projekternes kunstneriske selvbestemmelse og forbedre de løn og arbejdsvilkår produktionerne er underlagt.  Men ikke hele kulturbidraget skal gå til streamingtjenester, som producerer i Danmark.

FAF finder, at mindst 2% af kulturbidraget på 5-6 % af streamingstjenesternes omsætning skal indbetales som en obligatorisk afgift, der skal bruges til at sikre en ordentlig medfinansiering af de underfinansierede danske produktioner der er omfattet af DFIs produktionsstøtte ordninger. På den måde kan det konstante pres på arbejdsmiljøet forbedres.

FAF presser derfor på over for Christiansborg for at sikre ordnede forhold i Filmbranchen med jobs til filmarbejdere i Danmark, så arbejdsmiljøet er i orden.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo primo maj 2023

 

Producenterne bryder Fiktionsoverenskomsten

Producenterne har ikke indbetalt til FAF’s helligdagsforening. Og det er et klart brud på Fiktionsoverenskomsten, hvilket vi nu har meddelt Producentforeningen.

Producenternes manglende betaling betyder, at FAF hverken kan tilbyde helligdagsbetaling til medlemmer eller branche.

Det er en alvorlig situation. Og på trods af, at FAF siden 2021 har rykket mange af Producentforeningens medlemmer for manglende indbetalinger, så har mange stadig ikke betalt. Derfor har FAF nu taget det alvorlige skridt at meddele Producentforeningen, at overenskomsten er brudt.

Det betyder, at FAF og Producentforeningen snarest skal afholde et mæglingsmøde, så vi sikrer fremdrift i producenternes indbetalinger.

For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes manglende indbetaling og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

På trods af den alvorlige situation opfordrer vi alle – både medlemmer og ikke – til at blive ved med at indsende anmodninger om helligdagsbetaling. Og husk venligst, at vi skal have modtaget din anmodning med dokumentation senest 3 måneder efter, helligdagen er afholdt.

Vi holder jer selvfølgelig løbende orienteret om fremskridtet, og vi forventer, at Producentforeningen kan leve op til dens forpligtigelse overfor FAF og fiktionsbranchens freelancere.

For at sikre et hurtigt resultat, har vi i FAF også besluttet at lægge et maksimalt pres på Producentforeningen, så de hurtigst muligt sørger for, at deres medlemmeroverholder den indgåede Fiktionsoverenskomst og betaler, hvad de skylder.


 

Er du klar til at modtage rettighedsmidler?

Er du rettighedshaver men har endnu ikke lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer op for 2021, så gør det nu. Vi afvikler en opsamlingskørsel inden sommerferien for udbetalinger vedrørende 2021.

Herudover er det planen, at vi til efteråret vil udbetale rettighedsmidler for 2022. Derfor er det allerede nu en god idé at få lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer ind i systemet og få dem tilknyttet dine udsendelser.

Husk at tjekke, at det står påført, at du har bevaret dine rettigheder. For, hvis det ikke er påført, så er det vigtigt, at du får selskabet/producenten til at godkende dine rettigheder ved at sende dem en rettighedstekst med et Copydan-forbehold, som de skal godkende med underskrift eller vi e-mail.

Du er velkommen til at kontakte mogens@filmtv.dk, hvis du har mistet din adgang til rettighedssystemet, har spørgsmål eller anden behov for hjælp.

Her er en vejledning til, hvordan du lægger kontrakter, aftaler og fakturaer samt dokumentation ind i systemet.

Og her er ophavsretsoplysningerne.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×