fbpx

SKU-Puljen for fotografer i FAF

FAFs SKU-Pulje har til formål at støtte foreningens fotografer og fotografassistenter med at videreudvikle faglige færdigheder og styrke medlemmernes rettigheder, ved at yde tilskud til efteruddannelse og deltagelse i faglige relevante arrangementer.

Der kræves minimum et års medlemskab af FAF, eller at du har modtaget rettighedsmidler for fotografiske værker inden for det seneste år, for at kunne søge støtte i SKU-puljen.

Derudover stilles der krav om afrapportering ved enten en seriøs rapport / artikel, med billeder, eller en opdatering på FAF´s Facebook-side, om det kursus eller arrangement som puljen har bevilliget støtte til. Opslaget skal indeholde billeder og/eller video.

Du ansøger ved at udfylde den nedenstående elektroniske ansøgningsformular. Ansøgninger som kan komme i betragtning til midler fra SKU-Puljen, skal indeholde en kort beskrivelse af det der ansøges om, samt et budget og et CV (ved ansøgninger der vedrører kurser af en dags varighed, er det nok at vedhæfte et CV)

Send din ansøgning til FAF mindst 14 dage før du ønsker støtten udbetalt.

Udfyld nedenstående ansøgningsformular:

  • Maks. filstørrelse: 20 MB.
  • Maks. filstørrelse: 100 MB.
  • Maks. filstørrelse: 100 MB.
    De oplysninger, som FAF behandler om mig, og som jeg hermed giver samtykke til, er følgende: • Oplysninger om mit medlemskab af FAF. • Mit navn og mine kontaktoplysninger. • De oplysninger, der fremgår af min ansøgning om støtte fra SKU-Puljen, herunder den angivne begrundelse for ansøgningen, oplysninger om min deltagelse i det pågældende kursus/faglige arrangement, projektbeskrivelsen og oplysninger om det søgte beløb. • Mit kontonummer. • Eventuelle tidligere bevillinger. • Oplysning om mine ansættelsesforhold. Hvis jeg modtager støtte fra SKU-Puljen, kan Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) derudover – på FAF’s hjemmeside eller ved et opslag på FAF’s Facebook-side (som jeg selv foretager) – offentliggøre oplysninger om mit navn, min deltagelse i det pågældende kursus/faglige arrangement, samt oplyse at jeg er medlem af FAF. Jeg er opmærksom på, at jeg til enhver tid har ret til at trække mit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at rette henvendelse på de kontaktoplysninger til FAF, som fremgår nedenfor. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen. Jeg er også opmærksom på, at hvis jeg tilbagetrækker mit samtykke, vil FAF efter omstændighederne kunne fortsætte behandlingen af mine personoplysninger på trods heraf, jf. bl.a. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, som er nødvendig bl.a. af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om overholdelse en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×