fbpx

Forebyggelse af krænkelser og chikane på arbejdspladsen

Torsdag den 12. januar 2023

Kl. 18-21

Forebyggelse af krænkelser og chikane på arbejdspladsen

Krænkelser og chikane på arbejdspladsen – herunder seksuel chikane – kan være et svært og tabubelagt emne at tale om. Det kan være forskelligt fra person til person, situation til situation og arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som krænkelser og chikane. Derfor kan det i nogle tilfælde også være svært at identificere, hvornår der er tale om krænkelser.

Det betyder i praksis, at det skal være OK at tale om og sige fra, hvis man føler, at ens grænser bliver overtrådt, eller hvis man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser. Ved at gøre det nemmere at sige fra, kan man sammen forebygge chikane og krænkende handlinger og være med til at opbygge en kultur, hvor den slags ting ikke finder sted.

Hos FAF vil vi gerne være med til at kaste lys på dette område, og derfor inviterer vi medlemmer af FAF til en oplysende aften, hvor FAF’s chefjurist, Noomi Rappeport, vil fortælle meget mere om krænkelser og chikane på arbejdspladsen.

Hun vil bl.a. gennemgå:

  • arbejdsgiveres forpligtelser i forhold til at sikre et chikanefrit miljø,
  • hvornår en adfærd er krænkende,
  • hvordan en henvendelse om krænkende adfærd og chikane fra en medarbejder eller kollega kan håndteres,
  • generelt om forebyggelse af krænkende adfærd og chikane.

Hun vil også fortælle om, hvordan FAF som fagforening håndterer de sager, vi får ind, og komme ind på det juridiske retsgrundlag, herunder relevante bekendtgørelser, vejledninger og trepartsaftaler.

Målgruppe

Kurset er for alle, hvad end man er arbejdsgiver eller ansat. Vi anbefaler særligt kurset til talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og Sted

Torsdag den 12. januar 2023 kl. 18 – 21 i FAF’s lokaler på Kgs. Nytorv 21 B, 3. sal, 1050 København K

Undervisere

Chefjurist Noomi Rappeport. Noomi har mange års erfaring som jurist i fagforeningsverdenen.

Pris 

Kurset er gratis, og er kun for medlemmer af FAF.

Der vil være forplejning i form af sandwiches og drikkevarer.

Deltagerbegrænsning 

Max 24 deltagere efter først-til-mølle princippet.

Tilmeld dig på faf@filmtv.dk med navn og medlemsnummer senest den 10. januar.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×