fbpx

Urafstemning vedr. forslag til vedtægtsændringer – stem fra 13. marts til og med 26. marts

På generalforsamlingen 2022 blev der fremsat 5 medlemsforslag, som betyder en ændring af vedtægterne.

Jf. FAF’s vedtægter § 18 og 19 skal disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne, som til hvert enkelt medlemsforslag kan stemme JA, NEJ eller blankt.

Urafstemningerne vil foregå elektronisk og alle medlemmer af FAF vil modtage en e-mail fra Assembly Voting mandag den 13. marts med link til den elektroniske stemmeseddel .

Afstemningen er åben fra mandag den 13. marts til og med søndag den 26. marts kl. 23.59.

Læs mere her.

Archives by Month

Archives by Subject

Dansk Kunstnerråd

Kunstnernes Beskatning 2023 er udkommet

Nu er det snart tid til at tjekke årsopgørelsen for 2022 – og så er det godt at have Kunstnernes Beskatning ved hånden.

Dansk Kunstnerråds skattevejledning Kunstnernes Beskatning 2023 er fuld af gode råd og eksempler, som er rettet mod kunstnerøkonomier. Pjecen er skrevet af skatteadvokat Peter Hansen i samarbejde med Dansk Kunstnerråds skatteudvalg.

Læs mere om Kunstnernes Beskatning 2023 her


Gratis tilbud: et mere bæredygtigt arbejdsliv

Er du kunst- og kulturarbejder? Har du svært ved at få enderne til at mødes? Så bliv en del af udviklingsprojektet GRO, hvor du får viden og ideer til at skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv. Du bliver en del af en gruppe med op til otte kunstnere fra samme branche, der mødes fire-seks gange i løbet af foråret.

Dansk Kunstnerråd har indgået partnerskab med Aron – center for bæredygtigt arbejdsliv om projekt GRO.

Læs mere og tilmeld dig Projekt Gro her


Dansk Kunstnerråd møder ny kulturminister

Brug energi- og inflationskrisen til noget positivt og skab ordninger, der sætter fart på den grønne omstilling i kunst- og kulturlivet.

Det var budskabet fra Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer til kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et dialogmøde i januar om energikrise og inflation.

Læs mere om Dansk Kunstnerråds møde med kulturministeren her


En styrke at samle kunstarterne

I en ny portrætserie kan du møde Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer og blive klogere på visionerne for samarbejdet i kunstnerrådet. I det nyeste interview i serien siger Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening, bl.a.:

”Dansk Kunstnerråds styrke viser sig, når rådet formår at arbejde konkret med ting af reel værdi på tværs af kunstarterne. Det gælder f.eks. Kunstnernes Beskatning og de forskellige dataundersøgelser, som kan være guld værd som forbedret vidensgrundlag.”

Læs interviewet med Morten Visby her

Archives by Month

Archives by Subject

Lineproducerens værktøjskasse – kursusforløb på Filmskolen

Ledelse, produktionsplanlægning og kommunikation – for dig, der vil skærpe og styrke dit ledelsesmæssige overblik som lineproducer, dine faglige og personlige kompetencer og dit netværk.

Behovet for at styrke ledelseskompetencer i film- og tv-branchen er steget i kraft af flere store tv-serier og en generel større forventning til et bæredygtigt arbejdsliv.

Med udgangspunkt i lineproducerens centrale rolle og filmens/tv-seriens processer frem til optagelserne afsluttes, fokuserer dette kursus på Filmskolen på at give deltagerne en overordnet forståelse og indsigt i optimal planlægning, produktionskonceptualisering og det ledelsesmæssige ansvar, samt strategier og metoder til kommunikation med hold og de kreative.

Kurset ledes af producer Maja Dyekjær og er tilrettelagt af lineproducer og producer Marianne Christensen og lineproducer Claus Willadsen. På kurset vil du bl.a. møde gæsteundervisere som psykolog Thea Mikkelsen, dramaturg Vinca Wiedemann, advokat Kathrine Schlüter, skuespiller Charlotte Fich samt udviklingsproducer og tidligere dramachef på DR Christian Rank.

Udbytte af kurset

Blandt andet kendskab til og indsigt i:

Mellem første og andet modul tilbydes en individuel online session med Thea Mikkelsen i forbindelse med det personlige lederskab.

De 4 moduler er:

25.3.-26.3, kl. 9-17: Vision, konceptuering og budget
15.4.-16.4, kl. 9-17: Jura, rettigheder og forpligtelser samt det personlige lederskab
13.5.-14.5, kl. 9-17: Produktionsplanlægning
17.6.-18.6, kl. 9-17: Optagelserne

Man tilmelder sig samlet alle 4 moduler.

Kursisten skal for at kunne deltage have:

Materialer, som bliver fremsendt inden kurset:

Ansøgning

Send en halv sides motiveret ansøgning sammen med et CV med relevant erhvervserfaring til Emma Molander Martello på eom@filmskolen.dk.

Bemærk ansøgningsfristen 10. marts 2023.

De 16 deltagere på kurset vil blive udvalgt af kursusleder Maja Dyekjær, Marianne Christensen, Claus Willadsen og Ene Katrine Rasmussen.

Betaling opkræves via Billetto, når deltagerne er blevet udvalgt.

Som medlem af FAF får du kurset til 8.000 kr.

Udviklingen af kurset er støttet af Producentforeningen og i samarbejde med Filmstationen.

Læs mere om kurset her.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo februar 2023

1.176.969 kr. – FAF sætter ny rekord i inddrevne midler til medlemmerne

2022 blev året, hvor FAF kom over 1 million kr. der blev hentet hjem til medlemmerne for manglende betaling af løn og pension, udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, betaling af godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, betaling af erstatning for tort og betaling af fratrædelsesgodtgørelse.

Husk, at det betaler sig at henvender sig til juridisk service i FAF – også selvom du måtte være regningsskriver.


Bestyrelsens konstituering mv.

FAF´s nykonstituerede bestyrelse oplevede i sidste uge, at de 3 udtrådte bestyrelsesmedlemmers påstande i deres meddelelse til bestyrelsen er blevet spredt i dele af pressen.

FAF´s forpersonskab finder, at noget af omtalen i medierne er på grænsen af de presseetiske standarder. 1 ud af de 3 udtrådte bestyrelsesmedlemmer har valgt at stå frem i en artikel med postulater til offentligheden, der er skadelige for FAF som helhed. Det drejer sig om injurier om sekretariatschefens ageren og usande udsagn om, at bestyrelsesmedlemmer er nødt til at lave sekretariatsarbejde.

Det har netop været et centralt element i den siddende bestyrelses arbejde, at fastholde forskellen på bestyrelsens og sekretariatets opgaver. Bestyrelsens opgave er, at den som den politiske ledelse træffer de overordnede beslutninger, varetager politiske kontakter og deltager i forhandlingsmøder etc.. Sekretariatet opgave er at støtte op om bestyrelsens beslutninger og udfører de administrative opgaver.


Lønningerne på reklamefilmsområdet

FAF´s sidste møde med Producentforeningen sluttede med, at vi gav hinanden i opgave at komme med så præcise lønniveauer som muligt fra 2022, til næste forhandlingsmøde. Det gælder i sær for assistentfunktioner, b-funktioner og a-funktioner.

Mange medlemmer har givet os et godt grundlag at arbejdet ud fra ved at besvare lønundersøgelsen i efteråret 2022 vedr. reklamefilmsområdet. Den undersøgelses oplysninger vil vi nu gerne følge op på omkring lønniveauet.

Husk, at det er fuldt ud lovligt for freelancere at tale om lønninger, tillæg og pension på settet med sine kollegaer og ring meget gerne til FAF´s sekretariat, hvis du vil tale om lønninger på reklamefilmsområdet.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo januar 2023

Bestyrelsen og repræsentantskabet

Bestyrelsen i FAF konstituerede sig den 10. januar 2023 og forpersonskabet består foreløbigt af to personer, Roar Skau Olsen og Kristine Maj de Neergaard. På det kommende bestyrelsesmøde vælges den tredje forperson.

FAF´s repræsentantskab mødtes den 24. januar 2023 for at drøfte arbejdet i 2023. En del var med over zoom. Ikke desto mindre var der god og livlig debat og flere af faggruppernes repræsentanter ønsker at igangsætte aktiviteter for deres faggrupper, så netværkerne kan styrkes.

Læs mere om bestyrelsen og repræsentantskabet.


Produktionsrabatter og øget filmstøtte

Produktionsrabatter til filmproduktion er nu så udbredt i Europa, at det kun er Danmark og Luxembourg der ikke yder produktionsrabatter til udenlandske film og TV-serier, som produceres nationalt.

Det stiller Danmark i en meget svær situation, da vi ikke kan konkurrere med de lavere produktionsomkostninger i udlandet og mange jobs som følge deraf eksporteres til andre lande. Mange politikere ser desværre kun rabatordningen som en udgift, uden at tænke på den omsætning filmproduktioner også skaber, herunder indtægter som den danske statskasse ville få del i ved at indføre en rabatordning til produktioner i Danmark.

FAF slår fortsat et slag for produktionsrabatter, når vi løbende taler med politikerne på Christiansborg. Vi mener, at det er vigtigt, at der ud over en øget filmstøtte i Danmark er incitament til, at udenlandske produktioner lægger vej forbi Danmark til gavn for både filmbranchen og dansk økonomi.


Tiden efter produktionsstop og Corona

Branchen er ved at vende tilbage til normalen, men det kniber fortsat med at få gang i fiktionsområdet.

Selvom FAF har deltaget på 6 holdmøder i januar måned, har ”Den som dræber” hos MISO Film og ”Valdes jul” hos Cosmo film været de eneste stort anlagte serier.

Produktioner som ”Sommerdal” og ”Badehotellet” starter op i foråret, men større Netflix-produktioner lader vente på sig. Vi skal nok et stykke hen i 2023, før produktionsvolumen på fiktionsområdet er tilbage på et niveau, der forhåbentlig ligner det vi kendte fra før produktionsstoppet.


Reklamefilmsoverenskomsten – status

FAF har nu afholdt 5 møder med Producentforeningen, siden vi startede forhandlingerne op i oktober 2022. Forhandlingerne skrider frem i en god atmosfære og konturerne af en overenskomst er ved at tegne sig med udgangspunkt i ”Hensigtserklæring II”, der har været den vejledende standard siden reklamefilmsforhandlingerne endte resultatløse tilbage i 2009.

Begge foreninger stiller med kompetente delegationer, som er fokuserede på at nå et resultat, der skaber ordnede forhold og forudsigelighed for begge parter.

FAF er fortsat fortrøstningsfuld og ser frem til de videre forhandlinger.


Store Bededag

Regeringen foreslår Store Bededag afskaffet, hvilket også får betydning for mange af FAF´s medlemmer, uanset om de er fastansatte eller freelancere.

FAF’s hovedorganisation FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er kommet med en opfordring til alle medlemsorganisationer om at skrive under på en protestskrivelse. Her kan alle, som måtte være interesserede, skrive under på, at Store Bededag skal bevares som fri- og helligdag.

FH arrangerer også en demonstration søndag den 5. februar fra kl. 14-16.


Kurser

Som medlem af FAF er der mange muligheder for at efteruddanne sig og deltage i fagkurser. I øjeblikket kan FAF-medlemmer deltage i:

fx afholder Kenneth Sorento et 2-dages VJ-kursus den 28. og 29. januar

– ønsker du en af de sidste pladser, skriv da til faf@filmtv.dk.

Læs mere om de enkelte kurser og hold dig opdateret via kursus-oversigten.


Medlemsfordele

Som medlem af FAF får du adgang til en lang række medlemsfordele, herunder mulighed for at tegne forsikringer hos Runa – en del af LB Forsikring – som i 2022 endnu engang er blevet kåret til ”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk.

Du får både gode private forsikringer hos Runa og en rigtig god kundeservice. Du bliver også en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor omdrejningspunktet er deres medlemmer. Og nu kan du også få Gratis Online Lægehjælp.

Læs mere om hvordan du som FAF-medlem kan blive forsikret hos Runa.


Bonus til FAF’s medlemmer

FAF-medlemmer har også mulighed for at være med i Forbrugsforeningen.

I 2022 handlede FAF’s medlemmer for 428.437 kr. og de i alt 32 aktive medlemmer optjente 24.042 kr. i bonus, svarende til en bonus på 751 kr. pr. medlem i snit.

Vil du også have en bid af den kage, så læs mere her.


Båndkopimidler – ansøgningsfrist 1. februar 2023

Har du et kreativt projekt, som fortjener at se dagens lys?

De to fagforbund, Film- og TV-arbejderforeningen og Danske Scenografer, fordeler deres andel af de kollektive båndkopimidler i februar måned.

Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2023, så du kan stadig nå at fortælle os, hvorfor netop DIT kreative projekt skal støttes. Din ansøgning må max fylde 5 sider og skal som minimum indeholde en projektbeskrivelse og et budget.

Læs mere om ansøgningskriterierne og udfyld formularen her

– senest den 1. februar 2023.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo december 2022

Et tilbageblik på 2022: Et krævende år

2022 startede, som vi alle nok husker, ud med corona-restriktioner. Vi navigerede os igennem med ansigtsmasker, håndsprit og de aftalte corona-retningslinjer. I takt med forårets kommen svandt restriktionerne heldigvis og mere almindelige arbejdsforhold kunne igen indfinde sig. Specielt i fiktionsbranchen blev der igen åbnet op for jobs.

Mens jobmarkedet normaliserede sig henover sommeren, betød konflikten mellem streamingtjenesterne og rettighedshaverne i Create Denmark dog, at produktioner ikke blev igangsat om efteråret. Som vi alle ved, var konflikten længerevarende med store konsekvenser og bekymringer for mange i branchen.

Vinteren bragte dog gode nyheder med sig. Med flere aftaler i hus, bl.a. med TV2, Viaplay og senest Netflix, tyder det på, at vi går lysere tider i møde. 2023 vil forhåbentlig udvikle sig til et mere stabilt år, hvad angår job- og indtægtsmuligheder, særligt på fiktionsområdet, når streamingtjenesterne nu igen kan producere i Danmark


Medieforlig og Danmarks nye regering

Danmark har nu fået en rød-blå SVM flertalsregering, og det har stor betydning for hele mediebranchen. Folketingets Medieforlig, som blev indgået med et snævert flertal, står til at blive genforhandlet. Genforhandlingen omfatter kulturbidraget på 6%, der er en afgift på streamingtjenesternes abonnementsindtægter. Indtægten skal gå til at understøtte hele filmbranchens finansiering.

FAF var tilfreds med den vedtagne medieaftale, men må også forholde sig til, at SMV regeringen går i forhandling med de tidligere forligspartier for at ændre den.

For FAF er det vigtigste fortsat, at medieaftalen sikrer ordnede forhold, som følger overenskomsterne og at der kommer penge til hele den danske filmbranche. Finansieringen skal sikre, at der kan arbejdes med den kunstneriske udvikling, så Danmark har et unikt udtryk, der også kan inspirere i den internationale filmindustri. En filmindustri, som er med til at skabe gode jobs og en professionalisering af hele branchen.

Forhandlingerne om implementeringen af streamingtjenesternes bidrag til branchen er i gang, og FAF arbejder sammen med branchens øvrige organisationer for at sikre ordnede forhold og gode jobs i Danmark. Vi vil ikke havne i en nedlukningssituation igen!


Udenlandsk arbejdskraft og dens ansættelsesvilkår

FAF har gennem de seneste måneder fået henvendelser om, at der på danske co-produktioner er udenlandsk arbejdskraft, som efter sigende ikke arbejder efter FAF´s overenskomst med Producentforeningen. FAF har undersøgt henvendelserne, og har i den forbindelse bl.a. bedt DFI om aktindsigt i finansieringen af produktionerne ”Kongens Land” (Zentropa) og ”Den grænseløse” (Nordisk Film).

I de finansielle oplysninger, som DFI har fremsendt til FAF, var alle de interessante tal overstreget og dermed ulæselige. FAF har klaget over manglen på gennemsigtighed til DFI, som DFI har videresendt til Kulturministeriet, der endnu ikke har svaret


Fotografernes arbejdsmiljø ved fodboldkampe

I 2022 er tilskuernes adfærd i forbindelse med fodboldkampe i Danmark blevet stadigvæk mere voldsomme. FAF har fotografmedlemmer, som rammes af kasteskyts under kampene, når de er på arbejde i Parken.

FAF har derfor siden sommeren 2022 haft møder med divisionsforeningen og Parken. Det er helt uforståeligt, at Parken endnu ikke har sikret ordentlige arbejdsforhold og sat bure op for at beskytte fotograferne, når de er på arbejde. FAF vil forfølge sagen i 2023.


Reklamefilmsoverenskomst

FAF´s forhandling med Producentforeningen om en reklamefilmsoverenskomst, der skal erstatte Hensigtserklæring II fra 2009, går fremad. Der er blevet afholdt 3 opstartsmøder, hvor vi sammen har kortlagt praksis i forhold til Hensigtserklæring II.

Der har de svar, som FAF’s medlemmer kom med i spørgeskemaundersøgelsen på reklamefilmsområdet været meget nyttige for vores forhandlingsgruppe. Tak for det.

FAF´s mål er at indgå en reklamefilmsoverenskomst 2023


Kurser og efteruddannelse

Som medlem af FAF er der mange muligheder for at efteruddanne sig. Du kan benytte dig af AOF’s online kursusportal og du kan søge støtte til efteruddannelse gennem FAF-puljen og SKU-midlerne.

FAF tilbyder desuden løbende gratis kurser til medlemmer. Læs mere om de enkelte kurser i kursus-oversigten eller på vores facebook-side – og tilmeld dig på faf@filmtv.dk.


Filmskolens kurser

Den Danske Filmskole tilbyder også en masse spændende kurser og masterclasses i den kommende tid.

Som medlem af FAF kan du tilmelde dig følgende kurser til halv pris:

Storyworlds 2.0.

Tag ordet – med gennemslagskraft

Third Ear og fortælling med lyd

Narrative dokumentariske podcasts

Læs mere om de enkelte kurser og kontakt FAF på faf@filmtv.dk for at få tilsendt rabatkoden.


Medlemsfordele

Vidste du, at du som medlem af FAF får rabat på en lang række ting – lige fra forsikringer og delebilsordninger til online yoga og masterclasses på Filmskolen.

Under Medlemsfordele og Kurser kan du læse mere om de kontante fordele, der er ved at være medlem af FAF.

De nyeste medlemsfordele inkluderer bl.a. online yoga til halv pris, gear til den kolde vinter hos Nordic Heat med 12% rabat og besøg hos Tivoli Friheden i Århus med 50 kr. i rabat på entréen.

Læs mere under Medlemsrabatter. Listen opdateres løbende.


FAF’s hjemmeside

I FAF arbejder vi løbende på at opdatere hjemmesiden. I løbet af 2023 får den et visuelt løft og gennemgår en optimering af brugerfladen.

Er der noget, DU savner på hjemmesiden eller har du en god idé til, hvad der ville gøre den bedre eller mere brugervenlig, så hører vi meget gerne fra dig!

Skriv til FAF på faf@filmtv.dk.


Lønninger 2023

Husk, at lønningerne i fiktionsoverenskomsten stiger med 2,5 % i 2023.

Du kan nu finde fiktionslønningerne for 2023 på FAF’s hjemmeside her.


Talspersonhåndbog

I samarbejde med bestyrelsen og medlemmer af FAF har FAF udarbejdet en Talspersonhåndbog – et redskab til at navigere i Fiktionsoverenskomstens regler og paragraffer.

Talspersonhåndbogen bliver gennemgået på kurset ”Faglig fredag – Pizza-aften for talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter” den 20. januar 2023, hvor vi håber, at alle, som måtte være nysgerrige på Fiktionsoverenskomsten og arbejdsforhold generelt, vil være med på en hyggelig og informativ fyraften.

Talspersonhåndbogen er også at finde på FAF’s hjemmeside, hvor alle kan downloade og bruge den som opslagsværk.

Har du forslag, kommentarer eller anden feedback til Talspersonhåndbogen – hører vi meget gerne fra dig! Håndbogen skal gerne være så brugervenlig og forståelig som muligt, og vi vil derfor meget gerne have tilbagemeldinger på den.

Skriv til FAF på faf@filmtv.dk.


Freelancernes Julefrokost

Lørdag den 3. december blev Freelancernes Julefrokost afholdt med stor succes. FAF var glade for at kunne støtte op om afholdelsen af Freelancernes Julefrokost med et sponsorat og en mandelgave.

Årets mandelgave, som bestod af et års gratis medlemskab af FAF og en flaske champagne, gik i år til:

Costume Designer Rikke Simonsen

Stort tillykke!


Lukket mellem jul og nytår

Sekretariatet i FAF holder lukket mellem jul og nytår.

Vi kan kontaktes på hovednummeret 33 14 33 55 ml. kl. 10-15 til og med den 23. december 2022 – og vi er tilbage på kontoret igen fra mandag den 2. januar 2023.

Akuttelefonen er dog altid åben 24/7 på tlf.: 20 97 44 94.

Bemærk, at akuttelefonen kun er til nødstilfælde uden for almindelig arbejdstid

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo november 2022

FAF’s generalforsamling og produktionsstoppet

Den 24. november 2022 løb FAF’s årlige generalforsamling endelig af stablen!

Vi havde glædet os til at byde jer allesammen velkommen, og vi håber, at de fremmødte nød godt af vin, tapas og kollegialt selskab. Vi synes selv, at det var en spændende og informationsrig aften med mange vigtige drøftelser.

Beretninger og regnskaber blev gennemgået og godkendt, og en lang række medlemsforslag blev drøftet indgående af de mange fremmødte. Ifølge FAF´s vedtægter skal medlemsforslag omhandlende vedtægtsændringer sendes til urafstemning, hvis forslagsstiller ikke tilbagetrækker forslaget.

Forslagsstillerne fastholdt 5 ud af de 8 indkomne forslag. En del forslag til vedtægtsændringer bar præg af, at forslagene tidligere har været drøftet i bestyrelsen, hvilket flere fremmødte påpegede. Ikke desto mindre var drøftelserne vigtige.

Det blev endvidere vedtaget på generalforsamlingen, at FAF forpligter sig til at arbejde for, at lysfunktionen ”lysbordsoperatør” (board operator) kommer med i fiktionsoverenskomsten ved næste forhandling.

Forud for generalforsamlingen havde vi gæstetaler Benjamin Boe (forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark) på besøg. Han fortalte om den fastlåste forhandlingssituation mellem Create Denmark og streamingtjenesterne. De alvorlige følger med produktionsstop og manglende arbejde i fiktionsbranchen blev vendt og drejet.

Nu kan vi så glæde os over, at der endelig er indgået en midlertidig aftale med Netflix frem til og med 2024. FAF vil fortsat presse på, for at Netflix-, TV2- og Viaplay-produktioner sættes i gang hurtigst muligt. Produktionsstoppet har varet længe nok!


Bestyrelsesvalget 2022

FAF har oplevet et rekordstort antal stemmer til bestyrelsesvalget i år – tak til alle de medlemmer, der har gjort brug af deres stemmeret.

På generalforsamlingen blev resultatet af den elektroniske afstemning så endelig afsløret, og vi byder dermed 2 eksisterende og 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkomne. Derudover blev der også valgt 2 suppleanter til bestyrelsen i 2023.

Stort tillykke til:

Louise De Mylius / TV Line Producer (bestyrelse)

Roar Skau Olsen / Tonemester (bestyrelse)

Mette Meinicke / Kostumier (bestyrelse)

Kenneth Sand / TV-fotograf (bestyrelse)

Allan Legarth / D.I.T (Digital Imaging Technician) (suppleant)

Christina Desirée Jensen / Scripter (suppleant)

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Bestyrelsen mødes og konstitueres i januar 2023.


Reklamefilmsoverenskomst

FAF er blevet inviteret til forhandlinger om en overenskomst på reklamefilmsområdet. I løbet af december måned vil indledende forhandlinger med Producentforeningen begynde.

I den forbindelse har FAF udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle FAF-medlemmer for at afdække de reelle løn- og arbejdsforhold på reklamefilmsområdet. Vi har modtaget rigtig mange besvarelser, som kan bruges som grundlag for forhandlingerne.

Tusind tak til alle jer, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Vi sætter stor pris på, at I gav jer tid til det. Jeres anonyme besvarelser vil blive brugt aktivt i forhandlingerne og vil dermed være med til at fremtidssikre de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår på reklamefilmsområdet.


Kurser

FAF har genopstartet kursusaktiviteten i 2022 efter corona-nedlukningerne med stor succes. Kurserne udbydes ganske gratis og er kun for medlemmer af FAF.

I 2023 er der foreløbig planlagt følgende kurser:

Torsdag den 12. januar 2023 udbydes et vigtigt kursus i forebyggelse af krænkelses- og tavshedskultur. Hos FAF vil vi gerne kaste lys på dette emne og chefjurist Noomi Rappeport vil bl.a. gennemgå arbejdsgivers forpligtelser i forhold til at sikre et krænkelses- og chikanefrit miljø, hvornår en adfærd er krænkende og hvad man kan gøre, hvis man selv oplever krænkende adfærd eller modtager en henvendelse om krænkende adfærd fra en medarbejder eller kollega.

Meld dig til allerede nu – og vær en del af en forandringskultur.

Fredag den 20. januar 2023 er der pizza-aften for alle nuværende og fremtidige talspersoner eller arbejdsmiljørepræsentanter. Vil du gerne tage aktivt del i trivslen på din arbejdsplads og være en betroet kollega, der kan hjælpe når det er svært? Ønsker du at være bindeled mellem kollegaer og ledelse, eller medvirke til at arbejdsforholdene er ordentlige og forsvarlige? Hvad end du overvejer at stille op – eller allerede er blevet valgt som talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant – kan du komme med, når FAF den 20. januar drøfter de vigtige tillidshverv og arbejdsforhold.

Vil du også holde faglig fyraften med os (der er pizza!) – så tilmeld dig nu!

Lørdag den 28. og søndag den 29. januar 2023 afholder Kenneth Sorento et VJ-kursus for fotografer. Medbring dit eget kamera eller lån et Sony FX6 af os, når du skal prøve kræfter med arbejdet som VJ (Video Journalist). Bliv en dygtigere historiefortæller og dermed en dygtigere fotograf på dette hands-on kursus. Du lærer nogle enkle dramaturgiske og journalistiske greb, som du kan bruge i dit daglige arbejde som fotograf, uanset hvilke formater du producerer til. På dette VJ-kursus bliver du en bedre sparringspartner for tilrettelæggeren, bliver bedre til at stille spørgsmål, når journalisten ikke kan være tilstede, og går du med tanker om at instruere din egen dokumentar eller kortfilm – får du inspiration og kunnen til det!

Kurset er for erfarne fotografer. Der er kun 6 pladser, så tilmeld dig allerede nu! Pladserne uddeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmeld dig på faf@filmtv.dk og læs mere om de enkelte kurser på FAF’s hjemmeside. Kursus-oversigten opdateres løbende.


Efteruddannelse

Som FAF-medlem har du også fortsat mulighed for at benytte dig ganske gratis af AOF’s online-portal, samt søge støtte til efteruddannelse gennem FAF-puljen og SKU-midlerne.


Helligdagsbetaling

Nu nærmer vi os jo afslutningen af året og dermed også en ny periode med helligdage.

Hvis du har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i en periode med helligdage, kan du få udbetalt helligdagspenge fra FAF’s Helligdagsforening.

Bemærk, at de helligdage, som kan udløse kompensation, er helligdage som falder på en mandag til fredag (altså inden for den normalarbejdstid, som står beskrevet i fiktionsoverenskomsten).

Den sidste helligdag af den art i 2022 er den 26. december.

Er du berettiget til helligdagsudbetaling skal du underskrive og indsende helligdagserklæringen med dokumentation i form af lønsedler og kontrakter til:

bogholderi@filmtv.dk

Læs mere om helligdagsudbetaling og find helligdagserklæringen her.


Julehygge i FAF

Afslutningen af året kræver selvfølgelig også bjældeklang, gløgg og pebernødder. Derfor holder FAF åbent hus torsdag den 8. december 2022 ml. kl. 14-16.

Alle medlemmer er velkomne – men vi håber, at alle som måtte være nysgerrige på, hvad FAF er for en størrelse, vil komme forbi og få en kop varm gløgg.

Sæt kryds i kalenderen, tag din kollega under armen og kom og hils på sekretariatet – om du ender med en rød næse eller ej er op til dig.

Archives by Month

Archives by Subject

Medlemsrabatter

Vidste du, at du som medlem af FAF får rabat på en lang række ting – lige fra forsikringer og delebilsordninger til masterclasses på Filmskolen.

Under Medlemsfordele og Kurser kan du læse mere om de kontante fordele, der er ved at være medlem af FAF.

Lige nu kan du fx dyrke online yoga til halv pris, købe grej til den kolde vinter hos Nordic Heat med 12% rabat og besøge Tivoli Friheden i Århus med gode rabatter på entré og turpas.

Læs mere under Medlemsrabatter. Listen opdateres løbende.

Archives by Month

Archives by Subject

Generalforsamling & Bestyrelsesvalg den 24. november 2022

FAF afholder generalforsamling den 24. november 2022.
Tid og sted: Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal. kl. 18.30

 

Tilmeld dig ved at sende en mail på faf@filmtv.dk

 

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30.

Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

 

Bestyrelsesvalg 2022

FAF’s bestyrelse består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. I år skal der på generalforsamlingen den 24. november 2022 vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. De fire kandidater, der får flest stemmer, bliver medlem af bestyrelsen i en 2-årig periode, og de kandidater, der får 5. og 6. flest stemmer, bliver suppleanter i en 1-årig periode.

Øvrige kandidater opnår ikke valg.

Bestyrelsen tiltræder og konstitueres i januar 2023.

 


At sidde i bestyrelsen i FAF er en mulighed for at sætte præg på branchen indefra. Det giver stor indsigt i, hvad der rører sig i branchen – bl.a. på overenskomst- og lønområdet – og er en mulighed for at påvirke den generelle udvikling, herunder alle faggruppers mærkesager og arbejdsvilkår.

Det er derfor vigtigt, at du som medlem af FAF udøver din ret til at stemme på den eller dem, som du vil have repræsenterer dig i bestyrelsen.


 

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 udsendes en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen den 4. november 2022 …og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Den elektroniske afstemning løber frem til og med den 23. november.

 


 

Kandidaterne

De opstillede kandidater er:

 

Daniel Schultz Madsen
TV-fotograf
Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres, og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

 

Mette Meinicke
Kostumier
Jeg har arbejdet som kostumier siden 2001 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i FAF. Nu hvor mine børn er lidt større, er jeg endnu engang klar! Jeg vil arbejde for bedre (og flere) overenskomster, at få flere medlemmer ind i FAF, samt mere efteruddannelse og flere relevante kurser.

 

Roar Skau Olsen
Tonemester
FAF er en foranderlig størrelse, hvor medlemmerne sætter retningen for udviklingen. Jeg vil arbejde på at bringe FAF ind i en fremtid med tidssvarende lønninger og gode arbejdsvilkår for alle i vores branche. Vi skal øge vores synlighed, vores politiske indflydelse og sikre os en plads, præcis der hvor de store beslutninger tages. Jeg vil samarbejde indadtil og udadtil.

 

Christina Desirée Jensen
Scripter
Jeg vil arbejde for bedre vilkår i en tid, hvor vi arbejder hurtigere og hurtigere, og arbejdspresset på den enkelte filmarbejder stiger – noget jeg selv tydeligt mærker til i min afdeling. Derudover vil jeg gerne sikre gode og lige vilkår for de mange filmarbejdere, der – som jeg selv – er bosat i “provinsen”.

 

Sophie Højvang Wood
Scripter/Continuity
Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi arbejder under ordentlige forhold, hvad end det handler om overtid, løn under overenskomsten eller det generelt hårde fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Afdelingernes erfaringer og oplevelser skal tages seriøst, og FAF’s rolle skal være tydeligere ude på produktionerne, så vi tør tale mere åbent om det pres vi står i som filmarbejdere.

 

Kenneth Sand
TV-fotograf
Efter 30+ år i branchen har jeg nu siddet næsten et år i FAF-bestyrelsen. Konklusionen efter 1 år er klar: Der skal helt andre boller på suppen! FAF skal være langt mere aktiv både politisk og i sit fagforeningsarbejde, og den opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Men hvis du ikke vil have forandring, skal du ikke stemme på mig.

 

Allan Legarth
D.I.T (Digital Imaging Technician)
Jeg mener, at FAF skal gøre sig mere relevant og interessant – specielt for yngre filmarbejdere. FAF skal være til stede… og en anelse mere agressive i deres tilgang ;-) FAF skal være meget mere inde over sikkerhed og håndhæve den!

 

Louise de Mylius
TV Line Producer
Jeg har produceret TV i over 30 år, og jeg elsker mit fag og vores branche på godt og ondt. Men vi trænger til et øget fokus på, at alle i branchen trives og har gode arbejdsvilkår. En ny yngre generation er på vej ind i branchen og vi skal bane vejen for ordentlige rammer til dem. Alt for mange går ned med stress – sådan skal det ikke være.

 

Download kandidatlisten som pdf

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo oktober 2022

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2022 kl. 18:30

FAF afholder den årlige generalforsamling den 24. november 2022 kl. 18:30 i FAF´s lokaler på Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal.

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30. Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

Vi byder derefter på lidt at spise og drikke, når generalforsamlingen formelt igangsættes kl. 18.30.

Sæt derfor X i kalenderen den 24. november 2022 og tilmeld dig på faf@filmtv.dk:

– Gæstetaler Benjamin Boe Rasmussen om produktionsstoppet kl. 17.30

– Generalforsamling inkl. spisning kl. 18.30

Bemærk, at seneste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2022.

Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk.


Bestyrelsesvalg 2023

Faggruppemøderne er nu vel overståede – tak til alle jer, der mødte op og deltog i dialogen!

Vi er glade for, at mange valgte at stille op til FAF-bestyrelsen anno 2023. Der er nu 8 kandidater på valg til 4 ledige pladser i bestyrelsen og 2 suppleantpladser.

Kandidaterne er:

Daniel Schultz Madsen TV-Fotograf

Mette Meinicke Kostumier

Roar Skau Olsen Tonemester

Christina Desirée Jensen Scripter

Sophie Højvang Woode Scripter/Continuity

Kenneth Sand TV-fotograf

Allan Legarth D.I.T (Digital Imaging Technician)

Louise De Mylius TV-lineproducer


Hvordan kan jeg stemme?

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 vil der blive udsendt en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

I mailen vil der være en rød knap med direkte link til afstemningen. Du skal blot trykke på knappen, hvor der står “Stem her”, og dernæst indtaste din fødselsdato (DDMMÅÅ) for at få adgang til valg-platformen og derefter kan du sætte dine max 3 krydser på stemmesedlen.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen senest den 5. november 2022!

…og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Afstemningen er åben til og med den 23. november 2022.


Produktionsstoppet i Fiktionsbranchen

FAF’s medlemmer, der er blevet ramt af produktionsstoppet i den danske fiktionsbranche, bliver stadig ikke ringet op om jobs på greenlightede produktioner, på trods af at der nu er indgået en aftale mellem Create Denmark og TV2 samt Viaplay.

FAF-medlemmer er dermed i høj grad fortsat ramt af arbejdskonflikten mellem Create Denmark og streamingtjenesterne. Netflix og andre streamingtjenester har fortsat ikke indgået nogen aftale med Create Denmark, og det kan mærkes på såvel rettighedshavere som ikke-rettighedshavere i den danske filmbranche.

Kommer de internationale streamingtjenester ikke snart tilbage, betyder det ikke kun mistet omsætning og arbejdspladser. Det betyder også, at Danmark sættes af i det globale professionaliseringsræs på fiktionsområdet. Mulighederne for at modernisere arbejdsmiljøet til internationale standarder forsvinder og væk er det globale udstillingsvindue til dansk fiktion.

Det tager vi en drøftelse om med Forperson for Dansk Skuespillerforbund og Create Denmark, Benjamin Boe, den 24. november 2022 kl. 17.30.


FAF-kurser

Torsdag den 03.11.2022 afholdes det klassiske kursus ”Opstart af egen virksomhed”, hvor dem som tænker på at starte selvstændig virksomhed eller som allerede er startet op, kan få gode råd og vejledning fra A-kassen FTFa og revisionsfirmaet Markman & Bechlund.

Fredag den 11.11.2022 er der pizza-aften for alle, som har været talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant, i 2022. Her kan i møde jeres kollegaer, der har stået med samme tillidshverv som jer selv, og vi vil gennemgå Talspersonhåndbogen for at klæde jer godt på til jeres fremadrettede opgaver.

Tirsdag den 15.11.2022 afholdes kurset ”Kend din overenskomst og forstå din kontrakt”. Kurset tilbyder overskuelig hjælp til alle, der ønsker at blive klogere på deres ansættelsesforhold og overenskomstregler samt få viden og gode råd til, hvordan de får den løn, de er berettiget til.

Og glem ikke, at kurset om forebyggelse af krænkelser og krænkelseskultur har fået ny dato: 12.1.2023. Tilmeld dig begivenheden på facebook.

Som FAF-medlem kan du tilmelde dig kurserne gratis på faf@filmtv.dk.

Der er stadig ledige pladser på flere af FAF’s kurser og arrangementer i 2022… og der er spændende kurser på vej i 2023.

Hold øje med kursus-oversigten på FAF’s hjemmeside…


P.S.

Pssst… Vi har en ny medlemsfordel til alle FAF-medlemmer. Kan du lide at dyrke yoga, har du nu mulighed for at dyrke det online via YogaStream til kun 65 kr./mnd. (halv pris) det første år inkl. en 7 dages gratis prøveperiode. Skriv til faf@filmtv.dk for at få udleveret koden.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×