FAF medlemsinformation 15. april 2021

FAF´s COVID-19-organisationsaftale med Producentforeningen udløber

Udfasningen af COVID-19-restriktionerne i Danmark fortsætter og regeringen afvikler støtteordningerne senest den 30. juni 2021. Dansk økonomi og branchen har mulighed for at komme godt igen i løbet af sommeren.

FAF´s COVID-19 organisationsaftale med Producentforeningen udløber for indgåelse af kontrakter den 30. april 2021. Indgået kontrakter til og med den 30. april 2021 er omfattet af organisationsaftalen frem til og med den 31. juli 2021.

Derefter er det kun organisationsaftalens afsnit om COVID test af holdet samt Karantæne og isolering som følge af COVID-19 der fortsat gælder for de kontrakter der indgås i Fiktionsoverenskomstens løbeperiode. Se aftalen her:

https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

 

Arbejdsmiljøet og sikkerheden

Arbejdsmiljøet i branchen har i mange år trængt til en kulturændring. Du har muligvis gjort mange opmærksom på det, men nu har Folketinget afsat 105 mill. kr. til at gøre noget ved det.

Producenterne kan derfor søge økonomisk støtte på op til 500.000 kr. så de kan gøre en ekstra indsats for at forbedre din arbejdsplads. Producentforeningen gør heldigvis selv deres medlemmer opmærksom på det, se mere her:

https://pro-f.dk/nyheder/80-procent .

Gør selv din virksomhed opmærksom på det eller kontakt FAF, hvis du ønsker hjælp.

Producentforeningen afholder det næste lovpligtige arbejdsmiljøkursus den 26.-28. maj 2021. Kurset er målrettet film- og tv-produktion, så du får et grundlæggende kendskab til reglerne, hvis du vælges som arbejdsmiljørepræsentant på produktionerne.

https://pro-f.dk/kalender/arbejdsmilj%C3%B8kursus-maj-2021 .

Husk, at du modtager 500 kr. om ugen, hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på fiktionsproduktioner.

Betaler din producent for kurset, men modtager du ikke løn mens du er på kurset, udbetaler FAF 1.650 kr. pr. dag til FAF medlemmer når vi modtager en kopi af dit kursusbevis.

 

Husk indberetning af støtte fra regeringens corona-hjælpepakker

Husk, hvis du har modtaget økonomisk støtte fra regeringens corona-hjælpepakker, skal du senest den 31. maj 2021, indberette dokumentation for din faktiske omsætning i perioden. Erhvervsstyrelsen foretager en slutafregning, der afgør, om du har fået udbetalt den korrekte kompensation.

Læs mere her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?pk_campaign=Corona&pk_source=redirect&pk_medium=VG

 

Positiv ændring af Lov om ophavsret er på vej

FAF har lobbyet forud for, at Folketinget den 13. april 2021 første gangs behandler lovforslaget L 205, som fremtidssikrer den danske rettighedsmodel, nu også vedr. streamingtjenesterne.

Kunstnere med rettigheder kan, når lovgivningen er endeligt vedtaget og gennemført, få betaling via Copydan når tv-distributører benytter deres indhold – også fra streamingtjenesterne, uanset om det er danske eller internationale.  Se mere her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l205/20201_l205_som_fremsat.pdf

 

Medlemsfordele i FAF

FAF´s  bestyrelse vil i den kommende tid undersøge om der er behov for flere aftaler om medlemsfordele  https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ .

Du er meget velkommen til at sende ønsker og forslag vedr. eventuelle nye medlemsfordele til faf@filmtv.dk

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Filmbranchens Mentorprogram har ny ansøgningsrunde i foråret med deadline 1. april

Mentorprogrammet – ny runde i foråret med ansøgningsfrist efter påske

Filmbranchens Mentorprogram har ny ansøgningsrunde her i foråret med deadline 1. april – hvilket i praksis bliver efter påske, da 1. april er Skærtorsdag.

Se mere her:  https://www.facebook.com/producentforeningen/posts/10158871276115053

Archives by Month

Archives by Subject

Gratis webinarer fra PFA for medlemmer i FAF “Tilbage på arbejdspladsen…”

Som medlem af FAF kan du deltage i to gratis webinarer med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen, målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og ansatte, om udfordringerne ved at komme tilbage til arbejdspladsen efter nedlukning.

 

’Tilbage på arbejdspladsen – sådan sikrer du din mentale trivsel’ med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen

Det har været et udfordrende år, og den mentale sundhed er under pres. Tiden med corona har drænet vores energidepoter, og det kan få konsekvenser for vores trivsel og sundhed såvel som vores motivation og performance.

På dette webinar vil du få indblik i, hvordan nedlukning og isolation gennem længere tid kan påvirke os som mennesker – og hvad det betyder for både din trivsel og performance. Vi ser også på, hvad du skal være opmærksom på, når du vender tilbage til arbejdspladsen.

 

Torsdag den 25. marts kl. 16-17 (dansk) og kl. 17.15-18.15 (engelsk)

Læs mere og tilmeld dig det danske webinar her

Læs mere og tilmeld dig det engelske webinar her

 

’Tilbage på arbejdspladsen – hvad skal du være opmærksom på som leder eller tillidsrepræsentant ift. den mentale sundhed?’ med Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen

Det har været et udfordrende år, og den mentale sundhed er under pres. Tiden med corona har drænet vores energidepoter, og antallet af mennesker der oplever mistrivsel eller psykiske lidelser er stigende. Det kan få konsekvenser for både virksomhed, ledere og medarbejdere.

På dette webinar vil du få indblik i, hvordan nedlukning og isolation gennem længere tid kan påvirke os. Vi ser også på, hvordan du i din rolle som leder kan skabe læring og udvikling, som du og dit team kan tage med videre i hverdagen.

 

Fredag den 19. marts kl. 8-9 (dansk) og kl. 9.30-10.30 (engelsk)

Læs mere og tilmeld dig det danske webinar her

Læs mere og tilmeld dig det engelske webinar her

 

Vigtigt: Brug Google Chrome eller Microsoft Edge som browser, når I tilgår tilmeldingssiderne.

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF forlænger COVID-19-aftalen med Producentforeningen på Fiktionsproduktioner

FAF har den 4. marts 2021 underskrevet en forlængelse af COVID-19 aftalen med Producentforeningen der gælder frem til og med den 30.4.2021.

Alle indgåede ansættelsesaftaler til og med den 30. april 2021 er omfattet af aftalens fravigelser af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten, der gælder frem til den 31. juli 2021, hvorefter aftalen bortfalder.

COVID-19 aftalens afsnit om COVID-19 test af holdet samt Karantæne og isolation, som følge af COVID-19, gælder frem til at Fiktionsoverenskomsten udløber.

Se aftalen her https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-FAF-PF-COVID-19-aftale-1.-marts-2021.pdf

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation 2. marts 2021

Forlængelse af COVID-19-aftalen forhandles fortsat

FAF´s COVID-19-aftale med Producentforeningen udløb den 28. februar 2021. Producentforeningen har ønsket aftalen forlænget i to måneder mere, frem til den 30. april 2021.

FAF kan godt forstå Producentforeningens ønske, da situationen omkring Corona-smitten fortsat er meget usikker.

FAF har samtidigt stillet modkrav om, at forlængelsen skal indbefatte, at alle de indgåede kontrakter, der henviser til en COVID-19-aftale, skal udløbe i løbet af sommeren 2021.

Uden en ny COVID-19-aftale med Producentforeningen, kan der ikke indgås nye kontrakter med henvisning til en COVID-19-aftale.

FAF har i de tidligere aftaler sikret, at der skal være en COVID-19-ansvarlig med en sundhedsfaglig baggrund på produktionen og at tvivlsspørgsmål omkring nedlukning, karantæner,

vacciner og isolering håndteres, så alle ansatte er sikret. Det er noget FAF vil holde fast i skal være proceduren på produktionerne, uanset om der er en COVID-19-aftale med Producentforeningen.

 

Fiktionsoverenskomsten skal genforhandles i 2021

FAF´s Fiktionsoverenskomst skal genforhandles med Producentforeningen inden udgangen af 2021. FAF´s bestyrelse er på baggrund af et møde med repræsentantskabet, og samtaler med mange medlemmer, kommet frem til hovedkravene i den kommende forhandling.

17% af grundlønnen ved overdragelsen af rettighederne til streamingtjenester. En aftale, der også sikrede, at scenografer, klippere og fotograferne fik anerkendt retten til vederlag fra stand alone tjenester, som de ikke havde før.

 

Lærernes organisationsaftale på Filmskolen

FAF forhandler for tiden med Kulturministeriet om, at lærerne på Filmskolen også skal kunne fastansættes. Kulturministeriet har bevæget sig i forhandlingen og er kommet med et forslag, der peger i den retning. FAF og lærerne ønsker imidlertid, at fastansættelse skal være en mulighed på linje med korttidsansættelser i de relevante stillinger. Så forhandlingerne fortsætter.

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×