Medlemsrabatter

Vidste du, at du som medlem af FAF får rabat på en lang række ting – lige fra forsikringer og delebilsordninger til masterclasses på Filmskolen.

Under Medlemsfordele og Kurser kan du læse mere om de kontante fordele, der er ved at være medlem af FAF.

Lige nu kan du fx dyrke online yoga til halv pris, købe grej til den kolde vinter hos Nordic Heat med 12% rabat og besøge Jul i Friheden i Århus med 50 kr. i rabat på entréen.

Læs mere under Medlemsrabatter. Listen opdateres løbende.

Archives by Month

Archives by Subject

Tilmeld dig udvalgte masterclasses og kurser på Filmskolen

Den Danske Filmskole tilbyder en masse spændende kurser og masterclasses i den kommende tid.

Som medlem af FAF kan du tilmelde dig kurserne nedenfor til halv pris:

Kontakt FAF på faf@filmtv.dk for at få tilsendt rabatkoden og læs mere om kurserne på Filmskolens hjemmeside.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Generalforsamling & Bestyrelsesvalg den 24. november 2022

FAF afholder generalforsamling den 24. november 2022.
Tid og sted: Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal. kl. 18.30

 

Tilmeld dig ved at sende en mail på faf@filmtv.dk

 

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30.

Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

 

Bestyrelsesvalg 2022

FAF’s bestyrelse består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. I år skal der på generalforsamlingen den 24. november 2022 vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. De fire kandidater, der får flest stemmer, bliver medlem af bestyrelsen i en 2-årig periode, og de kandidater, der får 5. og 6. flest stemmer, bliver suppleanter i en 1-årig periode.

Øvrige kandidater opnår ikke valg.

Bestyrelsen tiltræder og konstitueres i januar 2023.

 


At sidde i bestyrelsen i FAF er en mulighed for at sætte præg på branchen indefra. Det giver stor indsigt i, hvad der rører sig i branchen – bl.a. på overenskomst- og lønområdet – og er en mulighed for at påvirke den generelle udvikling, herunder alle faggruppers mærkesager og arbejdsvilkår.

Det er derfor vigtigt, at du som medlem af FAF udøver din ret til at stemme på den eller dem, som du vil have repræsenterer dig i bestyrelsen.


 

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 udsendes en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen den 4. november 2022 …og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Den elektroniske afstemning løber frem til og med den 23. november.

 


 

Kandidaterne

De opstillede kandidater er:

 

Daniel Schultz Madsen
TV-fotograf
Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres, og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

 

Mette Meinicke
Kostumier
Jeg har arbejdet som kostumier siden 2001 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i FAF. Nu hvor mine børn er lidt større, er jeg endnu engang klar! Jeg vil arbejde for bedre (og flere) overenskomster, at få flere medlemmer ind i FAF, samt mere efteruddannelse og flere relevante kurser.

 

Roar Skau Olsen
Tonemester
FAF er en foranderlig størrelse, hvor medlemmerne sætter retningen for udviklingen. Jeg vil arbejde på at bringe FAF ind i en fremtid med tidssvarende lønninger og gode arbejdsvilkår for alle i vores branche. Vi skal øge vores synlighed, vores politiske indflydelse og sikre os en plads, præcis der hvor de store beslutninger tages. Jeg vil samarbejde indadtil og udadtil.

 

Christina Desirée Jensen
Scripter
Jeg vil arbejde for bedre vilkår i en tid, hvor vi arbejder hurtigere og hurtigere, og arbejdspresset på den enkelte filmarbejder stiger – noget jeg selv tydeligt mærker til i min afdeling. Derudover vil jeg gerne sikre gode og lige vilkår for de mange filmarbejdere, der – som jeg selv – er bosat i “provinsen”.

 

Sophie Højvang Wood
Scripter/Continuity
Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi arbejder under ordentlige forhold, hvad end det handler om overtid, løn under overenskomsten eller det generelt hårde fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Afdelingernes erfaringer og oplevelser skal tages seriøst, og FAF’s rolle skal være tydeligere ude på produktionerne, så vi tør tale mere åbent om det pres vi står i som filmarbejdere.

 

Kenneth Sand
TV-fotograf
Efter 30+ år i branchen har jeg nu siddet næsten et år i FAF-bestyrelsen. Konklusionen efter 1 år er klar: Der skal helt andre boller på suppen! FAF skal være langt mere aktiv både politisk og i sit fagforeningsarbejde, og den opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Men hvis du ikke vil have forandring, skal du ikke stemme på mig.

 

Allan Legarth
D.I.T (Digital Imaging Technician)
Jeg mener, at FAF skal gøre sig mere relevant og interessant – specielt for yngre filmarbejdere. FAF skal være til stede… og en anelse mere agressive i deres tilgang 😉 FAF skal være meget mere inde over sikkerhed og håndhæve den!

 

Louise de Mylius
TV Line Producer
Jeg har produceret TV i over 30 år, og jeg elsker mit fag og vores branche på godt og ondt. Men vi trænger til et øget fokus på, at alle i branchen trives og har gode arbejdsvilkår. En ny yngre generation er på vej ind i branchen og vi skal bane vejen for ordentlige rammer til dem. Alt for mange går ned med stress – sådan skal det ikke være.

 

Download kandidatlisten som pdf

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo oktober 2022

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2022 kl. 18:30

FAF afholder den årlige generalforsamling den 24. november 2022 kl. 18:30 i FAF´s lokaler på Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal.

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30. Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

Vi byder derefter på lidt at spise og drikke, når generalforsamlingen formelt igangsættes kl. 18.30.

Sæt derfor X i kalenderen den 24. november 2022 og tilmeld dig på faf@filmtv.dk:

– Gæstetaler Benjamin Boe Rasmussen om produktionsstoppet kl. 17.30

– Generalforsamling inkl. spisning kl. 18.30

Bemærk, at seneste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2022.

Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk.


Bestyrelsesvalg 2023

Faggruppemøderne er nu vel overståede – tak til alle jer, der mødte op og deltog i dialogen!

Vi er glade for, at mange valgte at stille op til FAF-bestyrelsen anno 2023. Der er nu 8 kandidater på valg til 4 ledige pladser i bestyrelsen og 2 suppleantpladser.

Kandidaterne er:

Daniel Schultz Madsen TV-Fotograf

Mette Meinicke Kostumier

Roar Skau Olsen Tonemester

Christina Desirée Jensen Scripter

Sophie Højvang Woode Scripter/Continuity

Kenneth Sand TV-fotograf

Allan Legarth D.I.T (Digital Imaging Technician)

Louise De Mylius TV-lineproducer


 

Hvordan kan jeg stemme?

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 vil der blive udsendt en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

I mailen vil der være en rød knap med direkte link til afstemningen. Du skal blot trykke på knappen, hvor der står “Stem her”, og dernæst indtaste din fødselsdato (DDMMÅÅ) for at få adgang til valg-platformen og derefter kan du sætte dine max 3 krydser på stemmesedlen.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen senest den 5. november 2022!

…og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Afstemningen er åben til og med den 23. november 2022.


Produktionsstoppet i Fiktionsbranchen

FAF’s medlemmer, der er blevet ramt af produktionsstoppet i den danske fiktionsbranche, bliver stadig ikke ringet op om jobs på greenlightede produktioner, på trods af at der nu er indgået en aftale mellem Create Denmark og TV2 samt Viaplay.

FAF-medlemmer er dermed i høj grad fortsat ramt af arbejdskonflikten mellem Create Denmark og streamingtjenesterne. Netflix og andre streamingtjenester har fortsat ikke indgået nogen aftale med Create Denmark, og det kan mærkes på såvel rettighedshavere som ikke-rettighedshavere i den danske filmbranche.

Kommer de internationale streamingtjenester ikke snart tilbage, betyder det ikke kun mistet omsætning og arbejdspladser. Det betyder også, at Danmark sættes af i det globale professionaliseringsræs på fiktionsområdet. Mulighederne for at modernisere arbejdsmiljøet til internationale standarder forsvinder og væk er det globale udstillingsvindue til dansk fiktion.

Det tager vi en drøftelse om med Forperson for Dansk Skuespillerforbund og Create Denmark, Benjamin Boe, den 24. november 2022 kl. 17.30.


FAF-kurser

Torsdag den 03.11.2022 afholdes det klassiske kursus ”Opstart af egen virksomhed”, hvor dem som tænker på at starte selvstændig virksomhed eller som allerede er startet op, kan få gode råd og vejledning fra A-kassen FTFa og revisionsfirmaet Markman & Bechlund.

Fredag den 11.11.2022 er der pizza-aften for alle, som har været talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant, i 2022. Her kan i møde jeres kollegaer, der har stået med samme tillidshverv som jer selv, og vi vil gennemgå Talspersonhåndbogen for at klæde jer godt på til jeres fremadrettede opgaver.

Tirsdag den 15.11.2022 afholdes kurset ”Kend din overenskomst og forstå din kontrakt”. Kurset tilbyder overskuelig hjælp til alle, der ønsker at blive klogere på deres ansættelsesforhold og overenskomstregler samt få viden og gode råd til, hvordan de får den løn, de er berettiget til.

Og glem ikke, at kurset om forebyggelse af krænkelser og krænkelseskultur har fået ny dato: 12.1.2023. Tilmeld dig begivenheden på facebook.

Som FAF-medlem kan du tilmelde dig kurserne gratis på faf@filmtv.dk.

Der er stadig ledige pladser på flere af FAF’s kurser og arrangementer i 2022… og der er spændende kurser på vej i 2023.

Hold øje med kursus-oversigten på FAF’s hjemmeside…


P.S.

Pssst… Vi har en ny medlemsfordel til alle FAF-medlemmer. Kan du lide at dyrke yoga, har du nu mulighed for at dyrke det online via YogaStream til kun 65 kr./mnd. (halv pris) det første år inkl. en 7 dages gratis prøveperiode. Skriv til faf@filmtv.dk for at få udleveret koden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo september 2022

FAF MEDLEMSINFORMATION – september 2022

Generalforsamling i FAF torsdag den 24. november 2022 og faggruppemøder

Der indkaldes til generalforsamling i FAF den 24. november 2022. Forud for generalforsamlingen afholdes der faggruppemøder, hvor de fremmødte vil blive orienteret om FAF´s arbejde. Her kan faggrupperne drøfte egne forhold, og det er også her, at faggrupperne skal opstille deres kandidater til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

Faggrupperne indkaldes på følgende tidspunkter:

Sidste frist for at opstille kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet er den 2.11.2022.


Reklamefilmsoverenskomst – ny forhandling?

FAF er blevet inviteret til et møde af Producentforeningen den 10. oktober 2022 om reklamefilmsoverenskomsten. Reklamefilmsoverenskomsten blev aldrig godkendt af Producentforeningens medlemmer tilbage i 2009, og der har siden været anvendt en hensigtserklæring II, som grundlag for branchestandarden vedr. løn og arbejdsvilkår.

FAF ser det som positivt, at reklamefilmsproducenterne er interesseret i at indgå en fast aftale med FAF om løn og arbejdsvilkår på reklamefilmsområdet. Der er mange FAF´ere, som arbejder inden for reklamefilmsområdet, og derfor vil FAF gerne kortlægge nogle forskellige forhold på reklamefilmsområdet, hvorfor der forberedes en mindre spørgeskemaundersøgelse til udsendelse blandt medlemmerne.

Så jer FAF’ere, der laver ”reklame”, vær klar ved tasterne, når undersøgelsen sendes ud. På den måde har vi det bedst mulige grundlag at gå til forhandling på.


Filmbranchen er en hård cocktail

Corona-restriktionerne var lige blevet ophævet, da problemerne omkring rettighedsbetaling fra streamingtjenesterne begyndte. Dette har så udviklet sig til et produktionsstop. Et produktionsstop, som berører stadigvæk flere og flere produktioner på den ene eller anden måde.

Diskussionen om den manglende arbejdskraft på fiktionsproduktionerne er aftaget. Imens afventer alle intenst på, om der kan blive indgået en rammeaftale mellem Create Denmark og streamingtjenesterne såsom TV2, Viaplay og Netflix. Ellers vil det betyde færre investeringer i dansk produktion, og de øvrige streamingtjenester vil nok heller ikke engagere sig i Danmark, fordi vilkårene er for usikre.

Den positive udvikling, der ellers var godt i gang med lange ansættelser på TV-serier, ordnede vilkår og et generelt løft af hele branchen, er ved at blive sat over styr. Der hviler derfor et stort ansvar hos alle involverede parter for hurtigst muligt at indgå varige aftaler.

FAF deltager desværre ikke i Create Denmarks forhandlinger med streamingtjenesterne, fordi FAF er associeret medlem af Create Denmark – ikke ordinært medlem.


Kommende kurser i FAF

FAF har på ny igangsat kurser med fysisk tilstedeværelse, efter at Corona-restriktionerne ellers umuliggjorde dette i en periode. Henover sensommeren afholdt FAF 2 meget succesfulde kurser:

Et lys-kursus i brugen af DMX og et patineringskursus.

Efterårets kursusprogram byder på hele 4 gratis kursus-arrangementer for FAF-medlemmer.

Der sættes bl.a. fokus på arbejdsmiljøet med en vigtig snak om krænkelser og chikane på arbejdspladsen. Her vil chefjurist Noomi Rappeport bl.a. gennemgå arbejdsgiveres forpligtelser i forhold til at sikre et chikanefrit miljø, hvornår en adfærd er krænkende, og hvordan en henvendelse om krænkende adfærd og chikane fra en medarbejder eller kollega kan håndteres. Dette sker torsdag den 27. oktober.

Du vil også kunne lære at forstå dine kontrakter og overenskomst bedre, når vi den 15. november gennemgår typiske kontrakt- og overenskomstmæssige forhold, man bør være opmærksom på.

Derudover inviterer FAF både valgte og interesserede talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter på pizza og fyraftensøl fredag den 11. november. Her vil man blive klædt godt på til tillidshvervet og bl.a. få præsenteret Talspersonshåndbogen – et vigtigt arbejdsredskab for alle, der arbejder på fiktionsproduktioner.

Sidst men ikke mindst vender det klassiske FAF-kursus for selvstændige tilbage. Kurset er for dem, som ønsker at starte egen virksomhed (eller netop har kastet sig ud i det), og byder på oplæg fra A-kassen FTFa om at navigere i dagpengesystemet og revisionsfirmaet Markman & Bechlund om alt fra regnskab, bogføring, momsregistrering og skatteregler.

Så tag en kollega under armen og tilmeld dig på faf@filmtv.dk.

Du kan læse mere om kurserne på FAF’s hjemmeside: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/kursus-oversigt/


Picture This_22

Slutteligt vil FAF gerne promovere Filmskolens årlige konference Picture This_22.

PICTURE THIS_ har siden 2017 samlet den danske film-, tv- og spilbranche til en samtale om, hvilken betydning ny teknologi og virtuelle produktionsmetoder har for fremtidens filmiske fortællinger.

Den 13. oktober 2022 vender endagskonferencen tilbage på Filmskolen og stiller skarpt på den uafhængige filmbranche i Norden og Europa – under overskriften ’Exploring Virtual Production for Europe: From Novelty to Reality’. Læs mere på Filmskolens hjemmeside og køb din billet her.

Som medlem af FAF kan du købe billet til konferencen til halv pris med kampagnekoden: FAF.


Ny medarbejder

Den 15. august 2022 bød vi også en ny FAF-medarbejder velkommen i rollen som koordinator: Lara Iversen.

Lara har både administrativ erfaring og en akademisk baggrund som nyuddannet cand.mag. i Sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Hun er desuden firesproget og en ørn til kommunikation.

Fun fact: Hun arbejdede som ekspedient i Blockbuster, dengang man stadig skulle ned og leje film fysisk i butikken. Det var tider!

Hun sidder klar på telefon og mail alle hverdage mellem kl. 10-15.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo februar 2022

FAF har nu, efter to midlertidige forlængelser af Fiktionsoverenskomsten, indgået en ny aftale med Producentforeningen på Fiktionsområdet, som gælder i en 3 årig periode fra 2022-2024. Fiktionsoverenskomsten omfatter alle funktioner, der er oplistede i overenskomstens §1, og som arbejder på Fiktionsområdet hos producenter, der er medlem af Producentforeningen.

 

Bestyrelsen i FAF sender i dag tirsdag den 15. februar 2022 den nye overenskomst til urafstemning blandt alle FAFs medlemmer. Du kan stemme frem til den 1. marts kl. 23:59. Det er altså op til Jer, FAFs medlemmer, at stemme ja eller nej til den nye Fiktionsoverenskomst. Vi har derfor brug for dig og din kollegas stemme.

 

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen. Således vil der i dag den 15. februar 2022 blive udsendt en mail med instruktioner til alle stemmeberettigede medlemmer, fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Igennem forhandlingerne har det været FAFs primære fokus at sikre bedre rammer for en meningsfuld work/life-balance. Det har det fordi, at vi siden i sommer og sammen med jer, FAFs medlemmer, har kortlagt og analyseret problemerne i branchen med at få liv og arbejde til at gå op.

FAFs bestyrelse mener, at dette fokus er afspejlet i det endelige resultat. Blandt andet ved, at vi har sikret en højere takst for overarbejde samt en skærpet varslingspligt. Derudover har vi sikret, atder maksimalt må varsles 7,5 timers overarbejde i ugeprogrammet. Disse tiltag og andre ændringer har til sigte at regulere producenternes brug af overarbejde, hvilket er afgørende for at kunne planlægge privatlivet.

FAFs bestyrelse finder dermed, at denne overenskomst er et skridt i den rigtige retning til bl.a. at skabe en bedre work/life-balance og sikre medlemmernes lønudvikling. 

FAFs repræsentantskab anbefaler derfor, at medlemmerne stemmer ja til den nye Fiktionsoverenskomst for periode 2022-2024.

 

Konkrete ændringer med det sigte at forbedre work/life-balancen:

 

 

 

Samlet set giver disse ændringer jer, FAFs medlemmer, bedre mulighed for at planlægge jeres privatliv, bl.a. fordi det øger producenternes økonomiske incitament til at begrænse overarbejdet, det er en stor sejr for alle!

 

Lønudvikling

Ses der isoleret på lønnen er det lykkedes at forhandle en samlet lønstigning på i alt 7,5% hjem for overenskomstperioden 2022-2024.

 

Øvrige ændringer

Transportområdet er et andet vigtigt område, der betyder meget for den enkelte filmarbejder.  Der er her lykkedes at lave mere forståelige og ensartede regler, uanset om du er udstationeret eller ikke udstationeret.

Det var også væsentligt for FAF at sikre bedre rammer i forhold til transport på udligger-dage. Dog kom vi ikke helt i mål med vores krav, men vi fik indskærpet i overenskomstens præambel, at det er den enkelte producents ansvar at følge arbejdsmiljølovgivningen. Det skulle gerne præge planlægningen af dagene på produktionerne så sikkerheden forbedres og reducerer freelancernes nedslidning. Vi holder fortsat et vågent øje med om producenten via sit arbejdsgiveransvar her overholder arbejdsmiljølovgivningen, og hører gerne fra jer, hvis dette ikke skulle være tilfældet.

Problemet med assistenternes indplacering på 2 forskellige lønniveauer afhængigt af deres funktion er ændret. Fremover vil der være en indslusningsordning med runnerne og to forskellige lønkategorier for assistenterne afhængig af, om de er uerfarne eller erfarne assistenter. Ingen nuværende assistenter der har arbejdet på Fiktionsoverenskomsten fra 1. januar 2020 sættes ned i løn i forbindelse med denne ændring.

I forhandlingsprocessen er flg. funktioner og deres rettigheder trukket ud af overenskomsten: A-fotograf, Production Designer/Scenograf og Klipper.

De tre faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomstens regler frem til den 30. april 2022. Imens vil deres specialforeninger indlede forhandlinger om en ny overenskomst

på deres område med Producentforeningen. FAF deltager på nuværende tidspunkt ikke i disse forhandlinger, men vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF-medlemmer.

Slutteligt skal lyde en KÆMPE tak for den massive støtte og opbakning vi har oplevet fra jer, medlemmerne af FAF, igennem hele forhandlingsforløbet. Det har ikke været nemt at komme igennem, derfor er vi meget glade for det store sammenhold, I har udvist.

Tak!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i FAF

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF indgår ny Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen

FAF har gennem det sidste stykke tid oplevet, at der er kommet mere fremdrift i de meget intense forhandlinger med Producentforeningen i regi af Forligsinstitutionen.

I dag afholdt FAF det tredje møde i denne uge med Producentforeningen, hvor hele fordelingen af rammen samt en række yderligere ting faldt på plads. Forhandlingen tog 1 år og 2 forlængelser af Fiktionsoverenskomsten.

Det væsentligste for FAF har hele tiden været at sikre en bedre work-life-balance. Det skyldes, at vi siden sommer og sammen med jer, vores medlemmer, har kortlagt, hvor store problemerne der er som følge af bl.a. overarbejde. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at sikre både en højere overtidsbetaling og bedre varslinger. Det er vores forventning, at dette vil bidrage til at regulere producenternes brug af overarbejde. Det er et positivt resultat, som det ikke har været nemt at opnå.

Til dem der skal indgå kontrakter nu, kan vi oplyse, at der er aftalt en lønstigning på 2,5 % i 2022. Detaljer fremlægges i forbindelse med udsendelsen til urafstemning.  Resultatet skal først gennemskrives inden overenskomsten kan godkendes af FAFs bestyrelse tirsdag den 8.2.2022. FAFs repræsentantskab skal så efterfølgende komme med deres anbefaling til medlemmerne, som vedlægges udsendelsen til urafstemningen.

I forhandlingerne har mange emner og områder været taget op, ikke mindst har hele arbejdsmiljødelen med overtidssatser og varslinger været i fokus. FAF har sideløbende med forhandlingen bragt resultaterne fra medlemsundersøgelserne om et bedre arbejdsmiljø i branchen ind til politikerne på Christiansborg. Det har betydet, at regeringen har sat fokus på arbejdsmiljøet i udspillet til en ny medieaftale. Regeringen foreslår, at tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der gælder på området.

FAF er glad for regeringens udmelding, som har givet en moralsk opbakning i forhandlingerne. Regeringens udspil bliver forhåbentligt en del af det vedtagne medieaftale, så aftalen kommer til at gælde for hele branchen. FAF og Producentforeningens forhandlinger har i den sidste fase foregået med regeringens politiske udmelding som baggrundstæppe

Den nuværende Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen fortsætter frem til, at de kompetente organer har godkendt forhandlingsresultatet, hvilket forventes at ske inden for de næste tre uger, hvor FAFs urafstemning blandt medlemmerne er afsluttet.

I forhandlingsprocessen er følgende funktioner blevet skilt ud af overenskomsten sammen med deres rettigheder: A-fotografer, Production designere/Scenografer og Klippere. De tre

faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomsten regler frem til den 31. marts 2022, imens faggruppernes specialforeninger vil indlede forhandlinger om en ny overenskomst på deres område. På nuværende tidspunkt vil FAF ikke deltage i disse forhandlinger, men FAF vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF medlemmer.

Med venlig hilsen

FAFs forpersonskab

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF søger ny medarbejder – Jurist til fingerspidserne i den kreative branche? Jobåbning for arbejdsretsjurist i fagforening for ansatte inden for film, tv, animation, computerspil mv.  

Film- Og TV-Arbejderforeningen (FAF) er en faglig organisation, der bistår freelancere og ansatte, kunstnere og teknikere inden for produktion af fiktionsfilm, tv, animation, computerspil, kort- og dokumentarfilm og multimedier.

Vi har til huse centralt, på Kongens Nytorv, tæt på Metro mv.

Sekretariatet søger lige nu en skarp jurist, der kan hjælpe med rådgivning og sparring af medlemmer i en helt særlig branche. Har du erfaring på det arbejdsretlige område og ambitioner om at arbejde med høj grad af selvstændighed, er du måske vores nye juridiske konsulent.

 

Du vil varetage en række opgaver, selvstændigt og i samarbejde med sekretariatschefen   

 

Vi forventer, at du:

 

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads midt i København i et spændende miljø med udviklingsmuligheder, fx efteruddannelse og mulighed for at præge stillingen. Arbejdsugen er på 37 timer med betalt frokostpause og fleksordning. Du får en sundhedsforsikring og optjener 5 feriefridage under det første års ansættelse. Løn fastsættes individuelt efter kvalifikationer.

 

Ønsket tiltrædelse 1. maj 2022, men vi venter på den rette.

 

Ansøgning:

Din ansøgning sendes til faf@filmtv.dk senest mandag den 16. marts 2022 og gerne i dag, da vi løbende indkalder til samtale.

Nysgerrig? Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef René Høyer Jørgensen på tlf. 41 29 33 82 eller på mail rj@filmtv.dk.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Fremdrift i forhandlingerne om FAFs Fiktionsoverenskomst

Forhandlingerne med Producentforeningen har nu stået på i en måned. Og nu er der endelig fremdrift. Der er stadig meget at forhandle omkring, men fremdriften betyder, at vi vil fortsætte kampen og er derfor indstillet på at forlænge forhandlingsperioden frem til d. 6. februar 2022. Det betyder, at også den midlertidige forlængelse af den nuværende overenskomst inklusiv lønstigningen på 2,5 pct. bliver forlænget til d. 6. februar.

Fra begyndelsen af har det været FAFs udgangspunkt, at en ny overenskomst på fiktionsområdet skal forbedre arbejdsmiljø og -vilkår på de danske produktioner. Det skyldes, at vi ved, at mange af vores medlemmer har svært ved at opretholde en rimelig work/life-balance. Selvom forhandlingerne er hårde – og har trukket ud – er dette stadig et kardinalpunktet for FAF. Vi skal stå sammen og kæmpe for bedre forhold.

Hverken FAF eller Producentforeningen ønsker at stå uden en overenskomst og ordnede forhold. Og den indstilling er vigtig i forhold til de videre forhandlinger.

Da Forligsinstitutionen stiller som krav, at forhandlingerne forløber i tillid og fortrolighed, kan vi ikke fortælle om konkrete nedslag i forhandlingerne. Vi håber, at der snart vil være opnået et resultat, som siden vil blive sendt til urafstemning blandt FAFs medlemmer.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

3 grunde til, at en ny overenskomst også er i producenternes interesse

Lige nu forhandler Producentforeningen og FAF om betingelserne for en ny overenskomst på fiktionsområdet. En ny overenskomst er påkrævet og vil sikre tryghed om de danske produktioner, hvilket også er i producenternes interesse.

Og det er der tre grunde til. En ny overenskomst må og skal:

  1. Modvirke nedslidning i branchen
  2. Fastholde Danmark som et attraktivt sted at producere
  3. Sikre effektivitet på de danske produktioner

 

Sikre effektivitet på de danske produktioner

I FAF mener vi ikke, at Producentforeningen har været imødekommende over for vores forventninger til en overenskomst. Derfor gjorde vi før jul to ting: 1. Vi bad Forligsinstitutionen om at pålægge Producentforeningen (og os) at deltage konstruktivt i forhandlingerne og 2. Vi sikrede os, at vores medlemmer bakker op om, at vi går så langt, som det er påkrævet for at få de arbejdsvilkår og det arbejdsmiljø, vi alle er tjent med.

Siden da har vi forberedt, hvordan vi vil reagere, hvis Producentforeningen ikke udviser større interesse i forhandlingerne og velvilje i forhold til at forbedre arbejdsvilkår og miljø.

Om end vi altså er forberedt på, at det kan blive nødvendigt, vil vi nødig tage skrappe midler i brug. Det skyldes flere forhold: For det første skyldes det, at vi ved, at mange producenter er interesserede i at få styr på vilkårene – og dermed uforvarende er blevet indlejret i Producentforeningens lidet imødekommende kurs. For det andet skyldes det, at pauser og nedbrud på produktionerne hverken er i producenternes eller i FAFs medlemmers interesse. Det er klart, at ingen – på den korte bane – vinder på, at danske fiktionsproduktioner bliver påvirket negativt – og da slet ikke, hvis arbejdet må sættes helt på pause.

Faktum er bare også, at vi som fagforeningen for alle de, der står bag dansk fiktion, ikke kan leve med, at så mange af vores medlemmer har ondt i livet og karrieren. Det er vi stålsat på at gøre noget ved.

Og det er masser af producenter heldigvis også. Nu skal Producentforeningen bare overbevises.

 

Fastholde Danmark som attraktivt sted at producere

Dansk fiktion er verdenskendt og berømmet, hvilket medvirker til, at Danmark bliver set som et attraktivt sted at producere i. Dette billede af Danmark er allerede blevet påvirket negativt af historierne om de dårlige vilkår og kritisabelt arbejdsmiljø, men det vil selvfølgelig blive værre endnu, hvis der også opstår utryghed om, hvorvidt produktionerne overhovedet vil og kan forløbe som planlagt – om der overhovedet er professionelle, der står klar til at løfte arbejdet.

Det er én ting. Noget helt andet er, at tryghed og ordentlige vilkår også er i de udenlandske streamningtjenesters interesse. Som et resultat af flere dårlige #metoo-sager var Netflix blandt de første større virksomheder, der indførte en detaljeret politik på området, der havde den hensigt at beskytte arbejderne på deres produktioner. Et ordentligt arbejdsmiljø ligger selvfølgelig også dem på sinde.

Skal Danmark fortsat være attraktivt sted at placere sine produktioner, så kræver det, at de nuværende vilkår forbedres markant. Det er klart, at hver eneste dårlige historie og oplevelse påvirker negativt lysten til at placere sine produktioner i landet.

 

Nedslidning i branchen

Og sidst men ikke mindst handler en ny overenskomst om at imødegå nedslidning. Det er gået de færrestes næse forbi, at nedslidning som følge af dårlige arbejdsvilkår og -miljø, er et reelt problem i branchen. I sommer tilsluttede mere end 600 af branchens professionelle sig et opråb om et kritisabelt arbejdsmiljø på mange danske produktioner. Foruden fortællinger om mobning, chikane lød det også, at arbejdspresset var blevet for højt og uforudsigeligheden for stor – og at det forplantede sig som stress, angst og depression.

Dette billede blev understreget, da vi i FAF gennemførte en kortlægning af arbejdsmiljøet sammen med vores medlemmer og branchen som helhed. Her var det en gennemgående fortælling, at arbejdsvilkårene var så ringe, at det var svært at få et privatliv med partnere, børn, venner og familie til at hænge sammen. At de uforudsigelige arbejdstider og generelt høje arbejdspres gjorde det svært at kunne lave aftaler i privatlivet – og endsige at overholde disse. Også i vores kortlægning lød mange fortællinger om stress, angst, depression var gennemgående – og flere fortalte, at de enten allerede havde forladt branchen eller overvejede det.

En ny overenskomst handler altså bl.a. om at modvirke nedslidning – og om at tiltrække og fastholde branchens professionelle. Den skal skabe forudsætninger for, at vi passer ordentligt på hinanden – fremfor det modsatte. At branchens professionelle føler stress, angst og depression er hårdt rent menneskeligt, men det er også dyrt for en produktion, når der ikke arbejdes effektivt. Og så er det et tab for hele branchen, når dygtige medarbejdere forlader den – på grund af for dårlige vilkår og miljø.

Der er mange gode grunde til, at ny overenskomst er i alles interesse. Og i bund og grund handler det om, at vi står sammen om at stå bag dansk fiktion.

Så vi også fremover vil bringe hæder og forretning til Danmark. Så vi også fremover kan række langt ud over, hvad vores størrelse berettiger til.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×