fbpx

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får min løn?

Hvis din løn ikke kommer, skal du straks henvende dig til din arbejdsgiver.

Det er ikke altid tilstrækkeligt, at du kun henvender dig til fx produktionslederen. Du skal rette henvendelsen direkte til arbejdsgiveren/produktionsselskabet, og det er meget vigtigt, at du har det på skrift (fx på en mail), så du senere kan dokumentere, at du har reageret.

Og hvorfor så det? Hvis producenten/arbejdsgiveren går konkurs, kræver Lønmodtagernes Garantifond i nogle tilfælde, at du kan dokumentere, at du over for din arbejdsgiver handlede med det samme.

Hvis producenten/arbejdsgiveren trods din henvendelse ikke udbetaler lønnen, skal du hurtigst muligt kontakte FAF, som vil rejse kravet på dine vegne.

Får du ikke udbetalt din løn eller er du i tvivl om dine lønforhold er i orden?

Som ansat på Film, TV, Spil og Animationsområdet er der mange ting at holde styr på: diæter, overarbejdstid, tillæg og pensionsbidrag. Som medlem af FAF rådgiver vi dig omkring alle dine arbejds-, løn- og kontraktforhold.

Kontakt os på hverdage ml. kl. 10-15 på tlf.: 33 14 33 55.

Opstår der en akut situation på set uden for arbejdstid, kan du også få fat på os på akuttelefonen: 20 97 44 94.

Er du endnu ikke medlem af FAF, kan du blive medlem her:

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×