Lønberegner

Overenskomsten mellem FAF og Producentforeningen om spillefilm og kortere fiktion, er opsagt og udløbet d. 31.1.2016.

FAF  har indarbejdet  vores anbefalinger til vejledende lønninger for 2019, som tager udgangspunkt i branchens lønniveau og lønstigningerne i den private sektor siden 2015. Derudover er der tilføjet en vejledende pensionssats på 10%.

Den ugentlige arbejdstid følger aftalerne i den udløbne spillefilmsoverenskomst. I lønberegneren er der tilføjet 5 nye stillingskategorier, hvor lønningerne er for en 39 times arbejdsuge. Det er lineproducer, 1. AD, stylist, location scout og statist koordinator.

Ved brug af lønberegneren skal du være opmærksom på følgende:

  • På 5 dages ugen er der mulighed for at ændre 7 timers dagen fra fredag til en anden hverdag, hvormed overarbejdet udregnes efter 7 timer på den valgte dag.
  • Lønberegneren regner med varsling af overarbejde, som indebærer, at de 2 første overtimer udløser 2 x 50 %.
  • Uvarslet overarbejde, som udløser 100 % allerede fra 2. overarbejdstime, skal skrives i kommentarfeltet.
  • Lønberegneren indeholder ikke transportgodtgørelse og rejsetid. Det skal ligeledes tilføjes i kommentarfeltet på lønsedlen.
  • I yderste højre kolonne, kan man tilføje tillæg for manglende pauser. 25 % er for en manglende 15 minutters pause, indenfor normaltiden. 75 % er for en manglende 45 minutters pause i overtiden.
VEJLEDENDE LØNNINGER FIKTION 2019 – SPILLEFILMSOVERENSKOMST UDLØBET

Stilling

{{$select.selected.title}}

Periode

{{$select.selected.title}}

Aflønning

{{$select.selected.title}}

Grundløn

Indtast beløb ved anden aftalt løn

Beløbet må ikke være under

Tillæg

Produktion (valgfrit)

Filmarbejder navn

Produktionsnavn

Produktionsnummer

Bemærkninger

t
Normal time
Tillæg udover grundløn
Overarbejde, 50%
Overarbejde, 75%
Overarbejde, 100%
Forskudt tillæg
Weekend arbejde, 75%
Weekend arbejde, 100%
Helligdage, 100%
Diæt
For sen frokost
Pause tillæg
Løn total, ex. pension
Pension, 10%

Rejsetid, uvarslet overtid etc.

FAF fralægger sig ansvaret for eventuelle udregningsfejl og trykfejl.

Kan ikke beregnes, da din grundløn er mindre end

Henter data

Stilling

Aflønning

Type:

Grundløn:

Tillæg:

Produktion

Filmarbejder:

Navn:

Nummer:

Bemærkninger

Dag
Start
Slut
I alt ex. frokost
Normalløn
50% Overarb.
100% Overarb.
Forskudt tillæg 50%
Forskudt tillæg kunstnerisk
Diæter
For sen frokost
Pausetillæg
Total
{{day.date}}
{{day.time.start.current.title}}
{{day.time.end.current.title}}
{{app.calc.week.days[$index].result.hours.regular + app.calc.week.days[$index].result.hours.overtime.fifty + app.calc.week.days[$index].result.hours.overtime.seventyfive + app.calc.week.days[$index].result.hours.overtime.hundred}}
Normal time
Tillæg udover grundløn
Overarbejde, 50%
Overarbejde, 75%
Overarbejde, 100%
Forskudt tillæg
Weekend arbejde, 75%
Weekend arbejde, 100%
Helligdage, 100%
Diæt
For sen frokost
Pause tillæg
Total
Pension, 10%

Rejsetid, uvarslet overtid etc.FAF fralægger sig ansvaret for eventuelle udregningsfejl og trykfejl.


Som medlem af FAF kan du altid kontakte os og få rådgivning Vi kender branchen og har mange års erfaring med at rådgive freelancere.
Er du ikke allerede medlem, kan du melde dig ind her.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×