SKU-fonden for FAFs og DFFs fotografer

 

FAF & DFFs SKU-fond har til formål at støtte foreningernes fotografer og fotografassistenter med at videreudvikle faglige færdigheder og styrke medlemmernes rettigheder, ved at yde tilskud til efteruddannelse og deltagelse i faglige relevante arrangementer.

Der kræves minimum et års medlemskab af af mindst en af de to foreninger, for at kunne søge støtte i SKU-fonden.

Derudover stilles der krav om afrapportering ved enten en seriøs rapport / artikel, med billeder, eller en opdatering på FAF´s Facebook-side, om det kursus eller arrangement som fonden har bevilliget støtte til. Opslaget skal indeholde billeder og/eller video.

Du ansøger ved at udfylde den nedenstående elektroniske ansøgningsformular. Ansøgninger som kan komme i betragtning til midler fra SKU-fonden, skal indeholde en kort beskrivelse af det der ansøges om, samt et budget og et CV (ved ansøgninger der vedrører kurser af en dags varighed, er det nok at vedhæfte et CV)

Send din ansøgning til udvalget mindst 10 dage før du ønsker støtten udbetalt.

Udfyld nedenstående ansøgningsformular:

    Ansøgninger til SKU-fonden behandles af en forvaltningsgruppe som er valgt af fotograferne i FAF og DFF. Forvaltningsgruppen består af fotografmedlemmer fra FAF og DFF og godkendt af bestyrelserne hos FAF og DFF. Personlige oplysninger i denne ansøgning vil blive behandlet fortroligt og kun til formålet. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×