Pressekort

Pressekort udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

 

Pressekort udstedes efter Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 og er oprindeligt primært et redskab til brug for journalisters arbejde med rets- og politireportage:

 

Kort udstedes af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer.
Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ) Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen.

 

Alle medlemmer af FAF kan få udstedt et pressekort til legitimation ifm. af deres arbejde.

Ønsker du pressekort: klik her
Ønsker du fornyelse af pressekort: klik her

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×