Branchen arbejder hen over sommeren

Da det igen blev muligt at producere efter sundhedsmyndighedernes regler, er der i løbet af juni måned kommet gang i fiktionsproduktioner, ligesom tv og reklamefilm er starter op. En del amerikanske reklameproduktioner laves nu i Danmark, fordi COVID-19 restriktionerne i USA er meget begrænsende.

Der bliver arbejdet hen over sommeren uden de normale feriepauser. På fiktionsområdet er der kommet et stort pres på, som forventes at øge i august måned når mange større seriefiktionsproduktioner går i gang.

Shows på tv-området er ikke kommet op på niveauet fra før Corona nedlukningen og publikumsbegrænsninger til større begivenheder kan godt komme til at forlænge denne pause.

Fiktionsoverenskomsten bliver nu for alvor implementeret og der har ikke været nogen væsentlige problemer – men send din kontrakt ind til gennemsyn, ligesom mange af dine kollegaer. Vi finder ofte noget, som kan forbedre din aftale.

 Frygten for COVID-19 smitten påvirker stemningen på de fleste produktioner. Alle ved, at tages der ikke ordentlig hensyn kan denne ekstremt smitsomme sygdom lægge produktionen ned. En enkelt smittet kollega kan ændre stemningen totalt.

 

FAF har en aftale med Producentforeningen om at evaluere vores fælles aftale om COVID-19 den 15.8.2020. En aftale der kun gælder, hvis en hel produktion stoppes. Noget ingen håber på kommer til at ske.

 

Unge i FAF – en intro rabat ved medlemskab

FAF har mange unge medlemmer, specielt elever på skolerne og i FTP lære. Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder har fået gang i virksomhedernes rekruttering af FTP-elever og FAF vil gerne støtte op om alle unge under 30 år, som har brug for et medlemskab af FAF.

Unge der på indmeldingstidspunktet er under 30 år kan frem til den 30. september 2020 derfor blive gratis medlem af FAF frem til den 31.12.2020, hvorefter der skal betales normalt kontingent til FAF.

 

Lærergruppens situation på Filmskolen

FAF har set sig nødsaget til endnu engang at skrive til Kulturministeriet om forholdene på Filmskolen. Denne gang omhandler det lærergruppens situation, hvor tillidsmandens ansættelseskontrakt ikke er blevet forlænget og ingen af de øvrige ansatte ønsker at være tillidsmand i den nuværende situation. FAF overtager dermed rollen som kontaktperson, idet FAF har organisationsaftalen for lærerne på Filmskolen. Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

Lærernes situation er uholdbar efter en tumultarisk 3-årig periode med 3 forskellige studieordninger og mange korttidsansættelser, hvor en del snart løber ud. FAF har jf. vedlagte brev bedt Kulturministeriet handle hurtigt i sagen. 

PDF – Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

 

Kort og dokumentarfilms overenskomsten – lønningerne

FAF har i samarbejde med Producentforeningen fået afklaret, hvilke lønninger som er aftalt for dem som arbejder under Kort- og dokumentarfilmsoverenskomsten, der ikke er blevet forhandlet på siden aftalen i  2006.

Lønningerne for kortfilm og New Danish Screen produktioner følger lønningerne i Fiktionsoverenskomsten, jf. Fiktionsoverenskomstens § 1 stk. 4. Lønningerne for dokumentarfilm er senest aftalt i 2006 og desværre ikke reguleret op siden 2006. Til orientering har den generelle lønudvikling på det danske kulturområde fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2020 samlet været 23,5%, jf. Danmarks Statistik.

FAF har anmodet Producentforeningen om at aftale 2020 lønninger på dokumentarfilmsområdet. Indtil der er aftalt nutidige lønninger, må filmarbejderne anvende overenskomsten mulighed for at forhandle et løntillæg når kontrakten indgås med Producenten. Se nærmere her: https://www.filmtv.dk/loen/kort-og-dokumentarfilm/

 

Ferie i FAF´s sekretariatet

FAF´s sekretariat holder åbent i juli måned, men med nedsat bemanding. Du kan fortsat ringe til FAF og skrive til FAF. Der vil være juridisk hjælp og øvrig støtte, men du må forvente en lidt længere sagsbehandlingstid.

 

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×