fbpx

FAF: 2. medlemsinfo marts 2023

 

FAF indgår samarbejde med PFA – sådan gavner det dig

FAF har for år tilbage valgt at indgå et samarbejde med PFA som pensionsselskab. Det betyder, at FAFs medlemmer får gode vilkår, når de anvender PFA til pension. Fx får du en række forsikringer tilknyttet din pensionsordninger, fx kritisk sygdom eller nedsats arbejdsevne. Og derudover kan medlemmer af FAF tegne en billig helbredsforsikring med adgang til bl.a. psykologhjælp og genoptræning inkl. for dine børn op til 21 år.

Herudover har vi i FAF sammen med Skuespillerforbundet drøftet et forslag fra PFA om at ensarte PFA´s administration af vores 2 forbunds PFA-ordninger. Som en del af en eventuel aftale vil PFA stille et professionelt sundhedsfagligt personale af sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter til rådighed. Personalet vil kunne rådgive dig om alt fra forebyggelse og håndtering af stress – til hjælp med livsstilsændringer. FAF ser positivt på forslaget og vil undersøge det nærmere i løbet af foråret.


 

FAF støtter Dansk Filmklipperselskab (DFKS)

FAF har i en høring fra Copydan svaret, at FAF støtter Filmklipperselskabets optagelse i Copydan. FAF ser således vældig meget frem til at kunne byde DFKS velkommen i Copydanforeningerne – og ønsker at samarbejde med DFKS om en økonomisk forsvarlig uddeling af klippernes rettighedsmidler.


 

Til kamp mod stress og underskud

Stress og følelsen af at være i konstant underskud er kun blevet mere udbredt i branchen. Det var én af indsigterne, da FAFs talspersoner og arbejdsmiljø-repræsentanter holdt pizzaaften tidligere på måneden.

De fleste produktioner er underfinansierede og det sætter sig lynhurtigt i holdet, når pengene mangler til at opfylde de kreative ambitioner. Underfinansiering har været et stort problem i mange år, men desværre er det kun blevet værre, siger FAF´s repræsentanter.

FAF har nu indkaldt arbejdsmiljøudvalget til en første drøftelse og tager vores repræsentanters oplevelser med ind i drøftelserne.


 

4 gode grunde til at værne om fortroligheden i FAF

På det seneste har enkelte FAF-medlemmer spurgt til mere indsigt i bestyrelsesarbejdet. Derfor besluttede bestyrelsen allerede tilbage i februar fremadrettet at ville offentliggøre beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne. Dette for at imødekomme særligt interesseredes nysgerrighed på, hvad vi i bestyrelsen arbejder med.

Det er dog ikke alt, som referaterne kan indeholde, og det er der 4 gode grunde til:

  1. For at stå stærkt i overenskomstforhandlinger FAFs bestyrelse har oplevet, at referater fra bestyrelsesmøder, hvor FAFs forhandlingsposition til overenskomst-forhandlinger blev behandlet, er blevet videregivet til udenforstående – til stor skade for FAFs evne til at navigere i overenskomstforhandlinger. Bestyrelsens muligheder for at varetage medlemmernes interesse afhænger altså af, at fx information om vores forhandlingsposition ikke bliver videregivet.
  2. For at respektere ansvarsfordelingen I FAF – som i enhver anden fagforening – uddelegeres ansvaret for centrale beslutninger ved vores generalforsamling, hvor medlemmerne vælger de personer til bestyrelsen, som skal varetage foreningens formål. Det påhviler således bestyrelsen at behandle og foretage centrale beslutninger – store som små. Eventuel utilfredshed med disse beslutninger kan formidles ved generalforsamling og evt. føre til valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
  3. For at opdyrke intern fortrolighed At bestyrelsen er velfungerende og tilpasningsdygtig afhænger af intern tillid og et fortroligt rum, hvor overvejelser frit kan bringes på banen. Det svarer til, hvad der kendetegner en sund arbejdskultur i enhver anden organisation. Hvis alt blev lagt til frit skue ville det skade den interne fortrolighed.
  4. Beslutningsdygtighed og mobilitet Det er vigtigt for foreningen at kunne agere effektivt og handlekraftigt, når det påkræves. Det er netop derfor, at de løbende driftsbeslutninger træffes af den medlemsvalgte bestyrelse – og ikke fx sendes til høring hos medlemmerne.

Det er bestyrelsens ønske at vedholde denne effektivitet – og medfølgende respekt for de forskellige beslutnings- og vidensniveauer.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×