FAF infomail 3. december 2020
FAF forlænger COVID-19 aftalen med Producentforeningen på Fiktionsproduktioner

FAF har i dag underskrevet en forlængelse af COVID-19 aftalen med Producentforeningen. Der er en række tilføjelser i forhold til den tidligere aftale der blev indgået for, at producenterne turde genopstarte produktionerne. Se her

Vi er alle blevet klogere på, hvordan COVID-19 har gjort mange dele af den audiovisuelle branche skrøbelig, fordi smittefaren har skabt usikkerhed om arbejdsmiljøet. Det er noget som kun kan håndteres i et samarbejde på produktionerne og derfor skal der være en overordnede ramme, som alle kan agere efter.

Den forlængede organisationsaftale gælder nu kun for produktioner i Danmark og der er tilføjet følgende:

  • Den COVID-19 ansvarlige skal have en relevant sundhedsfaglig baggrund og en formel beslutningskompetence
  • På ugeprogrammøder og arbejdsmiljøgruppemøder skal der finde en gennemgang sted af om COVID-19 foranstaltningerne overholdes
  • Kompensationen for overenskomstansatte der ikke er a-kasse medlemmer er i den første hjemsendelsesuge forhøjet fra 800 kr. til 850 kr.
  • Bliver du syg af COVID-19 får du den aftalte løn under evt. nedlukning
  • COVID-19 test følger lovgivningen og der tages højde for, at en positiv test ikke får negativ indflydelse på dit ansættelsesforhold
  • Karantæne og isolering som følge af COVID-19 er også aftalt i forhold til lønkompensationen

Aftalen udløber den 28. februar 2021, men er fortsat gældende for alle aftaler om ansættelse, som er indgået før udløbet af aftalen.

Lad os arbejde for, at de nye rammer for COVID-19 håndteringen på fiktionsproduktioner betyder, at aftalen aldrig kommer i brug.

Husk, at lønningerne i Fiktionsoverenskomsten stiger med 2% i 2021.

Arbejdsmiljøet i COVID-19 tiden

FAF får flere henvendelser end normalt om, at medlemmerne oplever et øget pres i COVID-19 tiden.

Det gælder stort set alle, uanset om medlemmet har fået mindre at lave på grund af nedlukningerne eller er på produktioner, hvor tempoet er skruet urealistisk op.

FAF får alle typer af henvendelser om arbejdsmiljøet, ikke bare det psykiske, herunder vedr. krænkelser og magtmisbrug, men også om, at der foretages optagelser, hvor den fysiske sikkerhed ikke er i orden.

Det er svært at sige fra for den enkelte når man er midt i det. Derfor kontakt din tillidsmand/talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat. De oplysninger FAF modtager reagerer vi på efter aftale med dig, og de udgør en samlet viden vi kan bruge i forhandlingerne med producenterne.

Nye bestyrelsesmedlemmer i FAF 2021

På FAF´s generalforsamling 2020 blev følgende valgt til bestyrelsen i 2021:

  • Roar Skau Olsen, Tonemester
  • Catrine le Dous, Tonemester
  • Malene Immerkær, Sminke
  • Daniel Schultz Madsen, TV-fotograf

Christian Ballund, Animationsinstruktør, blev valgt som suppleant.

Da Jeppe K. Frostholm har valgt at udtræde af bestyrelsen med udgangen af 2020, fordi Jeppe starter egen virksomhed, indtræder Christian Ballund som bestyrelsesmedlem fra 2021.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×