FAF fylder 50 år

FAF 50 år den 1. maj 2020

FAF kan desværre ikke fejres på sædvanlig vis, så i stedet for laver FAF en live stream fredag den 1. maj kl. 13-14, hvor vi svarer på spørgsmål omkring COVID-19. Vi melder mere ud om det på FAF´s Facebook side.

Fejringen af FAF´s fødselsdag vil også ske gennem en kampagne, som meldes ud på FAF´s Facebook side.

 

Hvornår starter vi op?

Ja, det er når statsministeren ophæver karantænen for vores branche. Derfor er det kun enkelte reklamefilmsproduktioner med under 10 ansatte og nogle få tv-selskaber, der har sat noget i produktion. Karantænen vedr. størrelsen på forsamlinger og afstandskravet er de kritiske punkter for audiovisuelle produktioner.

FAF har været i konstant dialog med Producentforeningen siden karantænen begyndte. Vi håber, at vi sammen kan finde en formel for, hvordan der kan startes op på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. FAFs konklusion er, at vi skal kende opstartsbetingelserne før der kan meldes noget ud.

FAF har i den nuværende genåbningsfase udarbejdet udkast til overordnede retningslinjer i forhold til COVID-19 sammen med Producentforeningen. Det har været udfordrende, fordi der konstant kommer nye udmeldinger fra regeringen uden at det giver branchen mulighed for at starte op. Der har også været intense forhandlinger om betingelserne ved genopstart af de produktioner, som blev stoppet i forbindelse med karantænen.

FAF´s konklusion er, at når producenterne har valgt at ligge stille på alle større produktioner, så må FAF afventer det tidspunkt, hvor det er muligt at genstarte produktionerne. Det er selvfølgelig først og fremmest sundhedsmæssigt der skal være klare regler, men risikoen for yderligere tab til producenterne har også en stor betydning for genopstartstidspunktet.

Indtil FAF indgår en aftale med Producentforeningen, anbefales alle som påbegynder arbejde at orientere sig i de norske retningslinjer for audiovisuelle produktioner.

https://rushprint.no/2020/04/bransjen-med-retningslinjer-for-sikker-produksjon/

 

Hjælpepakkerne –  den midlertidige kunststøtteordning åbnes i dag den 27.4.2020.

Oversigt over hjælpepakkerne, der alle er forlænget med en måned til den 8. juli 2020 (doc)

 

Den midlertidige kunststøtteordning som gælder fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020 kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

 

For at søge puljen skal du:

  • kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i personlige skatteoplysninger i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Se mere her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/

 

Arbejdsmiljøet på spilområdet.

FAF arbejder bl.a. sammen med Prosa om at forbedre arbejdsmiljøet i spilbranchen. Se interviewet med Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, hvor han bl.a. siger til DR vedr. fagforeninger som FAF: ”Der er ikke aftalt noget nyt møde. Men når vi er ovre den værste del af coronakrisen, så er de velkomne til at ringe til mig.”

FAF holder derfor kontakten varm til Producentforeningen. Se hele artiklen her:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gaming/overarbejde-lav-loen-og-usikre-forhold-nu-svarer-spilboss-paa-kritikken

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×