fbpx

FAF indgår ny Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen

FAF har gennem det sidste stykke tid oplevet, at der er kommet mere fremdrift i de meget intense forhandlinger med Producentforeningen i regi af Forligsinstitutionen.

I dag afholdt FAF det tredje møde i denne uge med Producentforeningen, hvor hele fordelingen af rammen samt en række yderligere ting faldt på plads. Forhandlingen tog 1 år og 2 forlængelser af Fiktionsoverenskomsten.

Det væsentligste for FAF har hele tiden været at sikre en bedre work-life-balance. Det skyldes, at vi siden sommer og sammen med jer, vores medlemmer, har kortlagt, hvor store problemerne der er som følge af bl.a. overarbejde. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at sikre både en højere overtidsbetaling og bedre varslinger. Det er vores forventning, at dette vil bidrage til at regulere producenternes brug af overarbejde. Det er et positivt resultat, som det ikke har været nemt at opnå.

Til dem der skal indgå kontrakter nu, kan vi oplyse, at der er aftalt en lønstigning på 2,5 % i 2022. Detaljer fremlægges i forbindelse med udsendelsen til urafstemning.  Resultatet skal først gennemskrives inden overenskomsten kan godkendes af FAFs bestyrelse tirsdag den 8.2.2022. FAFs repræsentantskab skal så efterfølgende komme med deres anbefaling til medlemmerne, som vedlægges udsendelsen til urafstemningen.

I forhandlingerne har mange emner og områder været taget op, ikke mindst har hele arbejdsmiljødelen med overtidssatser og varslinger været i fokus. FAF har sideløbende med forhandlingen bragt resultaterne fra medlemsundersøgelserne om et bedre arbejdsmiljø i branchen ind til politikerne på Christiansborg. Det har betydet, at regeringen har sat fokus på arbejdsmiljøet i udspillet til en ny medieaftale. Regeringen foreslår, at tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der gælder på området.

FAF er glad for regeringens udmelding, som har givet en moralsk opbakning i forhandlingerne. Regeringens udspil bliver forhåbentligt en del af det vedtagne medieaftale, så aftalen kommer til at gælde for hele branchen. FAF og Producentforeningens forhandlinger har i den sidste fase foregået med regeringens politiske udmelding som baggrundstæppe

Den nuværende Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen fortsætter frem til, at de kompetente organer har godkendt forhandlingsresultatet, hvilket forventes at ske inden for de næste tre uger, hvor FAFs urafstemning blandt medlemmerne er afsluttet.

I forhandlingsprocessen er følgende funktioner blevet skilt ud af overenskomsten sammen med deres rettigheder: A-fotografer, Production designere/Scenografer og Klippere. De tre

faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomsten regler frem til den 31. marts 2022, imens faggruppernes specialforeninger vil indlede forhandlinger om en ny overenskomst på deres område. På nuværende tidspunkt vil FAF ikke deltage i disse forhandlinger, men FAF vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF medlemmer.

Med venlig hilsen

FAFs forpersonskab

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×