FAF indgår organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 forhold på fiktionsproduktioner

FAF er endelig blevet enig med Producentforeningen om en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten ”§ 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten”, som skyldes COVID-19 forhold. Alle overenskomstforhold der ikke er omfattet af denne dispensation, fortsætter uændret.

Det har været ekstremt svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor FAF sikrer alle medlemmer der arbejder på området og producenterne føler sig sikre nok til at igangsætte produktionerne i en uforudsigelig COVID-19 tid.

FAF´s har kæmpet for at finde en balance mellem at bevare trygheden i ansættelsen for alle, uanset om de er på regning eller a-løn under overenskomsten. Det har vi skulle gøre samtidigt med, at producenterne kan have nok ro i maven til at opstarte produktionerne, når det forhåbentligt snart bliver muligt.

Organisationsaftalen er blevet det muliges kunst, hvor FAF har insisteret på, at alle skal have mulighed for at få en kompensation fra dag 1 ved hjemsendelse eller øjeblikkelig opsigelse, hvis de arbejder indenfor Fiktionsoverenskomstens område.

Resultatet er blevet en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Producenten kan ophæve en aftale om engagement i op til en uge før engagementets påbegyndelsesdato, imod 4 uger i dag. Derefter skal der betales overenskomstens normale opsigelseskompensation.
 • Organisationsaftalen giver mulighed for, at filmarbejder som er regningsskrivere kan ændre deres kontrakter til a-løns ansættelse på produktionen og de kan så indgå særlige aftaler om evt. udstyr.
 • Sættes produktionen i bero i op til 5 arbejdsdage p.gr.a. COVID-19 forhold, må ansatte som er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget melde sig ledige fra dag 1 og modtage dagpenge.
 • Overenskomstansatte på a-løn der er blevet medlemmer af en a-kasse før den 1.6.2020, men som ikke er dagpengeberettiget kan modtage en kompensation fra FAF på 800 kr. pr. dag i op til 5 arbejdsdage i hjemsendelsesperioden.
 • Udsættes produktionen i mere end 5 arbejdsdage betaler producenten 50% af Fiktionsoverenskomstens normalløn i op til 2 uger. De ansatte kan i denne periode vælge at fratræde uden yderligere kompensation og evt. påtage sig andet arbejde. Efter 3 ugers hjemsendelse fritstilles alle uden yderligere kompensation.
 • Ved øjeblikkelig afbrydelse af en produktion modtager de overenskomstansatte en uges normalløn i kompensation gældende fra den efterfølgende dag.
 • Hjemsendte der får konstateret COVID-19 smitte på en testprøve indenfor de første 9 dage efter hjemsendelsen modtager altid 2 ugers fuld løn eller løn svarende til resten af ansættelsesforholdet, hvis der er kortere end 2 uger.
 • Organisationsaftalen evalueres den 15.8.2020 og løber til den 30. november 2020.

Hvad skal ansatte på fiktionsområdet tage højde for:

 • Regningsskrivere kan sikre sig ved at gå på a-løn og følge overenskomsten. På den måde undgår de at miste jobs uden overenskomstens kompensation, fordi de kommer ind under de generelle vilkår i overenskomsten, som sjældent er med i deres kontrakter.
 • Regningsskrivere der har ændret deres kontrakt til at følge overenskomsten, er sikret kompensationen fra denne organisationsaftale. Har de meldt sig ind i en a-kasse senest den 1.6.2020 modtager de også kompensation i de første 5 dage ved hjemsendelse.
 • Overenskomstansatte der ikke er medlem af en a-kasse, men som melder sig ind inden den 1.6.2020 vil kunne modtage en kompensation fra FAF på 800 kr. pr. dag i de første 5 dage af en hjemsendelse, hvor produktionen er stillet i bero.
 • Overenskomstansatte som er dagpengeberettiget i en a-kasse, og som hjemsendes ved at produktionen sættes i bero, skal melde sig ledig fra dag 1 i a-kassen for at få dagpenge. De ansatte der kan modtage dagpenge i de første 5 dage af en hjemsendelse kan ikke modtage kompensationen fra FAF på 800 kr. pr. dag i denne periode.
 • Overenskomstansatte der er hjemsendt i mere end 5 dage modtager 50% af Fiktionsoverenskomstens normalløn fra producenten i op til 2 uger.
 • Overenskomstansatte der opsiges, fordi produktionen lukkes ned med øjeblikkelig virkning grundet COVID-19 modtager en uges normalløn
 • Overenskomstansatte der får konstateret COVID-19 smitte på en testprøve indenfor de første 9 dage efter hjemsendelse modtager lønkompensation i op til 2 uger.

Bestyrelsen i FAF håber, at rigtig mange af jer snart vil blive hyret til genopstart af afbrudte produktioner og opstart af nye produktioner.

Organisationsaftale Producentforeningen og FAF maj 2020 underskrevet

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×