fbpx

FAF medlemsinfo august 2021

Hensigtserklæringen for reklamefilm 

FAF og Producentforeningens hensigtserklæring for reklamefilm https://www.filmtv.dk/wp-content/uploads/2021/04/hensigtserklaering2.pdf har siden 2009 være styrende for aftaler på reklamefilmsområdet. Hensigtserklæringen var kun tiltrådt af FAF og Producentforeningen i en kortere periode, hvorfor den ikke kan siges at være juridisk gældende i dag.

FAF´s medlemmer har opfordret til, at der gøres noget ved de indbyggede rabatordninger i hensigtserklæringen. Det skyldes, at rabatordningerne reducerer lønnen, som i nogle tilfælde fortsat følger de aftalte minimumslønningerne, der blev fastlagt i 2009.FAF har fuldt op på opfordringen, fordi der ikke er aftalt nye lønninger siden 2009.

FAF har derfor opfordret medlemmerne til at forhandle grundlønnen op for at justere lønsatserne til et tidssvarende lønniveau samt meddelt, at FAF ikke anerkender, at der kan gives rabat ved længere optagelsesperioder.

Denne udmelding har skabt en del usikkerhed om hvad der gælder, både blandt producenter og medlemmer.

FAF´s holdning er fortsat, at der skal ske en officiel regulering af lønnen til et 2021-niveau, og at der skal fastsættes lønninger for de funktioner på produktionerne, som ikke er omfattet af hensigtserklæringen. FAF´s bestyrelse vil derfor drøfte hensigtserklæringen på et møde senere i denne uge, og efterfølgende melde ud, hvad FAF vil gøre på området fremover.

Indtil bestyrelsen melder ud, opfordres medlemmerne til at forhandle grundlønnen op over 2009 lønniveauet. Dette vil afbøde, at din løn ikke sænkes til under eller omkring 2009 niveau, hvis du evt. indgår af aftale om brug af rabatordningerne i den kommende periode.

FAF er endvidere bekymret over, at producentens fordel ved rabatordningen er blevet forstærket, fordi optagelseslængden af mange reklamefilmsproduktioner er øget siden 2009.

 

Arbejdsmiljøet bliver stadigvæk mere presset

FAF skrev ud til medlemmerne før sommerferien https://www.filmtv.dk/nyheder/faf-medlemsinfo-11-juni-2021/ efter, at FAF på et møde med Producentforeningen, var kommet med forslag til forbedringen af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøet er under pres og branchens freelancere har efter sommerferien sendt et brev til Producentforeningen for at få gjort noget ved det.

FAF har samtidigt meddelt Producentforeningen, at arbejdsmiljøet står centralt i vores overenskomstforhandling på fiktionsområdet. FAF vil derfor gerne vide, hvordan du ser på arbejdsmiljøet og vi sender derfor mails med links, hvor du kan tilkendegive din mening om arbejdsmiljøet og andre forhold i branchen.

FAF har hele tiden fokus på arbejdsmiljøet, som desværre er blevet alt for presset af lange arbejdsdage og utilstrækkelig ledelse fra producenterne. Se artiklen i EKKO, hvor FAF udtaler sig https://ekkofilm.dk/artikler/mangel-pa-ledere-i-filmbranchen/ .

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×