fbpx

FAF medlemsinfo februar 2023

1.176.969 kr. – FAF sætter ny rekord i inddrevne midler til medlemmerne

2022 blev året, hvor FAF kom over 1 million kr. der blev hentet hjem til medlemmerne for manglende betaling af løn og pension, udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, betaling af godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, betaling af erstatning for tort og betaling af fratrædelsesgodtgørelse.

Husk, at det betaler sig at henvender sig til juridisk service i FAF – også selvom du måtte være regningsskriver.


Bestyrelsens konstituering mv.

FAF´s nykonstituerede bestyrelse oplevede i sidste uge, at de 3 udtrådte bestyrelsesmedlemmers påstande i deres meddelelse til bestyrelsen er blevet spredt i dele af pressen.

FAF´s forpersonskab finder, at noget af omtalen i medierne er på grænsen af de presseetiske standarder. 1 ud af de 3 udtrådte bestyrelsesmedlemmer har valgt at stå frem i en artikel med postulater til offentligheden, der er skadelige for FAF som helhed. Det drejer sig om injurier om sekretariatschefens ageren og usande udsagn om, at bestyrelsesmedlemmer er nødt til at lave sekretariatsarbejde.

Det har netop været et centralt element i den siddende bestyrelses arbejde, at fastholde forskellen på bestyrelsens og sekretariatets opgaver. Bestyrelsens opgave er, at den som den politiske ledelse træffer de overordnede beslutninger, varetager politiske kontakter og deltager i forhandlingsmøder etc.. Sekretariatet opgave er at støtte op om bestyrelsens beslutninger og udfører de administrative opgaver.


Lønningerne på reklamefilmsområdet

FAF´s sidste møde med Producentforeningen sluttede med, at vi gav hinanden i opgave at komme med så præcise lønniveauer som muligt fra 2022, til næste forhandlingsmøde. Det gælder i sær for assistentfunktioner, b-funktioner og a-funktioner.

Mange medlemmer har givet os et godt grundlag at arbejdet ud fra ved at besvare lønundersøgelsen i efteråret 2022 vedr. reklamefilmsområdet. Den undersøgelses oplysninger vil vi nu gerne følge op på omkring lønniveauet.

Husk, at det er fuldt ud lovligt for freelancere at tale om lønninger, tillæg og pension på settet med sine kollegaer og ring meget gerne til FAF´s sekretariat, hvis du vil tale om lønninger på reklamefilmsområdet.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×