fbpx

FAF medlemsinfo september 2021

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er præget af alt for lange dage, for højt arbejdspres og dårlig ad hoc planlægning, der presser FAFs medlemmer. Dette er uanset om medlemmerne laver TV, reklame, fiktion eller animation. Svarene i FAFs medlemsundersøgelse om arbejdsmiljøet med  200 besvarelser er barsk læsning.

FAFernes svar stemmer meget godt overens med det brev, som blev fremsendt til Producentforeningen fra mange hundrede i Film- og TV branchen. Det er ikke et bæredygtigt arbejdsmiljø. FAF tager det med til forhandlingsbordet med Producentforeningen.

Til alle jer der presses på produktionerne: Tal sammen, ring til FAF og sig fra før det bliver for meget.

Husk! 11 timers reglen gælder også for dig. Læs venligst tekstforklaringen om 11 timers reglen på https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/hviletid-og-fridoegn/ , hvis du ønsker at vide mere. Mange arbejder alt for lange dage og går fra produktion til produktion, så de til sidst er nedslidt.

FAF har holdt møde med scenografer og regi på fiktionsområdet. De er meget udsatte, især pga. dårlig planlægning. Dette er viderebragt til Producentforeningen, der erkender, at der er et problem. I løbet af efteråret vil alle faggrupperne blive indkaldt til møder forud for generalforsamlingen den 24. november 2021.

 

FAF og rettighedsområdet

I sidste fiktionsoverenskomst fyldte rettighedsområdet meget og i den kommende forhandling har det også en central rolle. Der er stor konkurrence mellem foreningerne om at tilkæmpe sig rettighedsmidler for sine medlemmer, fordi det giver loyalitet og midler til at drive sekretariatets rettighedsområde.

Der har været en længere strid med FAFs søsterorganisationer i branchen på dette område, som FAF håber på snart kan bilægges. Det er kun til fordel for arbejdsgiverne, at der er interne spændinger. Det reducerer muligheden for at sikre et godt resultat på rettighedsområdet og ikke mindst i forhold til forbedrede arbejdsvilkår for FAFs medlemmer.

DFF, Danske Scenografer, Dansk Filmklipperselskab og DJ har direkte fremsat ønske om at få forhandlingsretten for fotografer, scenografer og klippere. Med de erfaringer FAF har fra forhandlinger med Producentforeningen vil det være meget usandsynligt at de kan opnå en overenskomst, der varetager løn og arbejdsvilkår.

Det er alt for let for producenterne at henvise til, at disse grupper arbejder på klump, og så er det alles kamp mod alle. Det går også ud over FAFs medlemmer i disse faggrupper, hvis producenterne splitter fotografer, klippere og scenografer op. Derudover mister alle på settet den solidaritet der er mellem faggrupperne, der nu arbejder efter den samme fiktionsoverenskomst.

 

Der mangler arbejdskraft i Danmark og ikke mindst på fiktionsområdet

Højkonjunkturen i fiktionsbranchen betyder øget efterspørgsel på arbejdskraft og producenterne presser de ansatte til usunde arbejdsvilkår. Det er nu blevet mere normalt at sige fra, når arbejdsgiveren ikke påtager sig det lovpligtige arbejdsmiljøansvar. Tempoet skal ikke være så højt, at der tales grimt til hinanden på settet.

Lovgivningen siger, at du ikke må arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer om ugen i 4 måneder. Det er også meget. Men går du fra produktion til produktion, kan det være svært at danne sig et overblik over det. Derfor prøv at holde dig til normalarbejdstiden. Husk, at du ifølge fiktionsoverenskomsten kan sige fra efter 10 overarbejdstimer om ugen på fiktionsproduktioner.

Kontakt gerne FAF, hvis du planlægger at sige fra overfor for meget overarbejde og aftal det med kollegaerne, så I gør det sammen. Ellers kan det ende med, at producenten bare belaster de øvrige i stedet for, at hyre ekstra arbejdskraft.

 

Budgetter og ambitioner – kampen om sandheden

Medie- og Filmforligene skal revideres, og FAF taler hele tiden med relevante politikere og udtaler sig i pressen. FAF påpeger konstant, at budgetterne og ambitionerne ikke hænger sammen. DFI giver for lidt i støtte til den enkelte produktion og ønsker at gøre New Danish Screen produktioner til en ny form for low budget, der kan sætte en standard.

Producenterne underbyder hinanden når de siger ja til en produktion og sender regningen videre til FAFs medlemmer, der skal producere mere på kortere tid. Det har fået arbejdsmiljøet til at knække sammen mange steder, og FAF har aldrig før haft så mange henvendelser om stress. Det kommer lige pludseligt til den enkelte og kan ramme alle.

Den vigtigste kur imod det dårlige arbejdsmiljø er realistiske budgetter og først derefter, at der uddannes og efteruddannes ansatte i branchen. Nye i branchen bliver der ikke længe, når de mødes af et urealistisk arbejdspres og mangel på work life balance.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×