FAF medlemsinformation 23. november 2020

Generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen i FAF afholdes den 24. november 2020 kl. 19:00 og foregår online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet blev fremsendt den 16. november 2020 og den 23. november 2020 er den sidste dag, hvor der kan stemmes på kandidater til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Der blev den 6. november 2020 udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting. Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke har set mailen.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 udløber den 30. november 2020

FAF vil i den kommende uge forhandle en ny aftale med Producentforeningen vedr. COVID-19 for at holde hånden under de producenter som måtte blive tvunget til at lukke en hel produktion ned. Den nuværende aftale er heldigvis aldrig blevet brugt og alle er blevet klogere på, hvad der skal til for at undgå smitten på produktionerne.

FAF vil have særlig fokus på at få aftalt ensartede regler for udførelsen af test og karantæner på produktionerne. Folketinget har for nyligt vedtaget en lov om at arbejdsgiveren godt kan kræve at den ansatte testes for COVID-19, hvis det er velbegrundet.

 

Framegrabs giver nu rettighedspenge fra Copydan Visda

På FAF´s liste over spin off fra Fiktionsoverenskomsten kan nu tilføjes, at alle Film- og TV fotografer fra 2021 kan få rettighedspenge for framegrabes fra Copydan VISDA.

Det skyldes, at framegrabes er ligestillet med stills I Fiktionsoverenskomsten, hvilket har fået Copydan VISDA til at sige ja til at opkræve penge for brug af framegrabes.

Vederlagstildelingen sker direkte fra VISDA i juni 2021. Fotograferne skal selv lave registreringerne i VISDA´s system, som åbnes for framegrabes i januar 2021.

 

DFF har opsagt fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidler

DFF har valgt at opsige fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidlerne til genforhandling i 2021. Foruden FAF og DFF modtager DJ og Dansk Metal rettighedsmidler.

DFF har i den forbindelse valgt at konflikte FAF ved at opfordre og presse dobbeltmedlemmerne til at melde sig ud af FAF. Jo flere dobbeltmedlemmer af FAF/DFF som melder sig ud af FAF, dets stærkere forhandlingsposition vil DFF have i forhandlingerne omkring fordelingsaftalen.

Den officielle forklaring fra DFF er, at FAF har taget fotografernes rettigheder fra DFF fotograferne ved indgåelse af Fiktionsoverenskomsten. Det er misinformation, fordi rettighederne tilhører den enkelte fotograf og denne konflikt er meget uheldig for samarbejdet mellem foreningerne.

Konflikten sker nemlig samtidigt med, at FAF sammen med DFF og andre kunstnerforbund drøfter en proces om et forhandlingsfællesskab i regi af Create Denmark, forud for den kommende overenskomstforhandling med Producentforeningen. FAF vil se om det er muligt at få DFF til at stoppe sin konfliktende kurs, så samarbejdet mellem kunstnerforbundene kan styrkes. Alle dobbeltmedlemmer opfordres til at tænke sig godt om og ikke lade sig presse til at forlade fællesskabet i FAF.

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18:30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom. Der vil blive udsendt et link til de tilmeldte lige inden kurset. Du kan finde kurset her: https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×