FAF medlemsinformation september 2020

COVID-19 status

Coronasmitten sætter overordnet dagsordenen for det meste inden for hele den audiovisuelle branche.

 

I løbet af sommeren er de fleste områder kommet godt i gang med undtagelse af optagelser til shows,

sport og events. Reklame og fiktionsområdet har arbejdet sommeren igennem med gennemførelse af afbrudte

produktioner fra foråret og har nu travlt med en lang række produktioner til streaming og danske tv-serier.

 

FAF har for nyligt drøftet situationen med Producentforeningen om genopstarten i en Corona-tid. I den

forbindelse gjorde FAF opmærksom på, at eventuelle test af ansatte skal ske af frivillighedens vej og at den

enkeltes privatliv ikke er omfattet af ansættelsen. Husk, at det er vigtigt, at talspersoner og

arbejdsmiljørepræsentanter deltager i drøftelserne om COVID-19 og at alle på produktionen tager

medansvar for at forhindre smitte.

 

Fiktionsoverenskomsten er taget i brug

Medlemmerne sender i stor stil deres kontrakter ind til FAF, og der en del at rette op på. Det drejer sig

specielt om løn og arbejdstid/transport. Vi oplever desværre også producenter, som prøver at forhandle

særlige aftaler igennem, udenom Fiktionsoverenskomsten. Derfor er det vigtigt, at du sender din kontrakt

ind til FAF, så der evt. kan følges hurtigt op.

 

Der er mange som forhandler et personligt tillæg på produktionerne ud over den overenskomst fastsatte normalløn,

fordi de har stor erfaring eller særlige kompetencer. Dette personlige tillæg aftales i en individuel forhandling med

producenten for at lønnen passer til værdien af den enkeltes kompetencer.

 

Det personlige tillæg gives uafhængigt af den aftalte normalløn i overenskomsten. Normallønnen er den mindsteløn,

som du skal modtage i din funktion. I din individuelle forhandling om et personligt tillæg kan det personlige tillæg ikke bruges

til at hæve selve normallønnen, idet normallønnen er fastlåst i overenskomsten.

 

Ugesedler til 4- og 5 dages uger

FAF har fået udarbejdet ugesedler i excel til 4- og 5 dages uger, som tager højde for alle aspekter vedr.

lønregistreringer i Fiktionsoverenskomsten. Ugesedlerne ligger her: https://www.filmtv.dk/loen/ugesedler-fiktionsoverenskomst/

og kan frit anvendes og downloades, så alle let kan opgøre den rigtige løn.

For en sikkerheds skyld hent en ny ugeseddel på hjemmesiden hver gang for at undgå evt. problemer med koderne.

 

Vi ser på om excelarkene kan konverteres til andre formater. Ugesedlerne indeholder mange elementer, så er der noget du mangler at kunne registrere, er du velkommen til at

kontakte FAF med evt. spørgsmål. Et godt råd er, at du ser på om lønnen stemmer, inden du ringer, idet regnearket

laver en del udregninger som ikke er synlige i denne version.

 

Kursus – opstart af egen virksomhed – 30.09.2020

FAF begynder så småt igen at afholde møder og kurser i lokalerne på Kgs. Nytorv.

Det første kursus der udbydes efter Coronakrisens start er klassikeren Opstart af egen virksomhed.

 

Kurset afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 18:30 til 21:00 og er gratis for medlemmerne. Se mere her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×