fbpx

FAF medlemsinfo september 2022

FAF MEDLEMSINFORMATION – september 2022

Generalforsamling i FAF torsdag den 24. november 2022 og faggruppemøder

Der indkaldes til generalforsamling i FAF den 24. november 2022. Forud for generalforsamlingen afholdes der faggruppemøder, hvor de fremmødte vil blive orienteret om FAF´s arbejde. Her kan faggrupperne drøfte egne forhold, og det er også her, at faggrupperne skal opstille deres kandidater til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

Faggrupperne indkaldes på følgende tidspunkter:

  • Onsdag 12.10.2022 kl. 18:00: production design, regi, kostume, sminke og øvrig produktion
  • Torsdag 13.10.2022 kl. 18:00: lineproducere, produktionsledere, instruktion & manuskript, casting, instruktionsassistenter og indspilningsledere
  • Mandag 24.10.2022 kl. 18:00: foto, lys & grip, stillfoto & continuity, og elever
  • Tirsdag 25.10.2022 kl. 18:00: klip, tone, animation & multimedier

Sidste frist for at opstille kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet er den 2.11.2022.


Reklamefilmsoverenskomst – ny forhandling?

FAF er blevet inviteret til et møde af Producentforeningen den 10. oktober 2022 om reklamefilmsoverenskomsten. Reklamefilmsoverenskomsten blev aldrig godkendt af Producentforeningens medlemmer tilbage i 2009, og der har siden været anvendt en hensigtserklæring II, som grundlag for branchestandarden vedr. løn og arbejdsvilkår.

FAF ser det som positivt, at reklamefilmsproducenterne er interesseret i at indgå en fast aftale med FAF om løn og arbejdsvilkår på reklamefilmsområdet. Der er mange FAF´ere, som arbejder inden for reklamefilmsområdet, og derfor vil FAF gerne kortlægge nogle forskellige forhold på reklamefilmsområdet, hvorfor der forberedes en mindre spørgeskemaundersøgelse til udsendelse blandt medlemmerne.

Så jer FAF’ere, der laver ”reklame”, vær klar ved tasterne, når undersøgelsen sendes ud. På den måde har vi det bedst mulige grundlag at gå til forhandling på.


Filmbranchen er en hård cocktail

Corona-restriktionerne var lige blevet ophævet, da problemerne omkring rettighedsbetaling fra streamingtjenesterne begyndte. Dette har så udviklet sig til et produktionsstop. Et produktionsstop, som berører stadigvæk flere og flere produktioner på den ene eller anden måde.

Diskussionen om den manglende arbejdskraft på fiktionsproduktionerne er aftaget. Imens afventer alle intenst på, om der kan blive indgået en rammeaftale mellem Create Denmark og streamingtjenesterne såsom TV2, Viaplay og Netflix. Ellers vil det betyde færre investeringer i dansk produktion, og de øvrige streamingtjenester vil nok heller ikke engagere sig i Danmark, fordi vilkårene er for usikre.

Den positive udvikling, der ellers var godt i gang med lange ansættelser på TV-serier, ordnede vilkår og et generelt løft af hele branchen, er ved at blive sat over styr. Der hviler derfor et stort ansvar hos alle involverede parter for hurtigst muligt at indgå varige aftaler.

FAF deltager desværre ikke i Create Denmarks forhandlinger med streamingtjenesterne, fordi FAF er associeret medlem af Create Denmark – ikke ordinært medlem.


Kommende kurser i FAF

FAF har på ny igangsat kurser med fysisk tilstedeværelse, efter at Corona-restriktionerne ellers umuliggjorde dette i en periode. Henover sensommeren afholdt FAF 2 meget succesfulde kurser:

Et lys-kursus i brugen af DMX og et patineringskursus.

Efterårets kursusprogram byder på hele 4 gratis kursus-arrangementer for FAF-medlemmer.

  • Torsdag 27/10 kl. 18-21: Krænkelser og chikane på arbejdspladsen – hvordan håndterer vi sagerne?
  • Torsdag 3/11 kl. 18-21: Opstart af egen virksomhed (m/ FTFa og revisorfirmaet Markman & Bechlund)
  • Fredag 11/11 kl. 18-21: Pizza-aften for talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter
  • Tirsdag 15/11 kl. 18-21: Kend din overenskomst og forstå din kontrakt

Der sættes bl.a. fokus på arbejdsmiljøet med en vigtig snak om krænkelser og chikane på arbejdspladsen. Her vil chefjurist Noomi Rappeport bl.a. gennemgå arbejdsgiveres forpligtelser i forhold til at sikre et chikanefrit miljø, hvornår en adfærd er krænkende, og hvordan en henvendelse om krænkende adfærd og chikane fra en medarbejder eller kollega kan håndteres. Dette sker torsdag den 27. oktober.

Du vil også kunne lære at forstå dine kontrakter og overenskomst bedre, når vi den 15. november gennemgår typiske kontrakt- og overenskomstmæssige forhold, man bør være opmærksom på.

Derudover inviterer FAF både valgte og interesserede talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter på pizza og fyraftensøl fredag den 11. november. Her vil man blive klædt godt på til tillidshvervet og bl.a. få præsenteret Talspersonshåndbogen – et vigtigt arbejdsredskab for alle, der arbejder på fiktionsproduktioner.

Sidst men ikke mindst vender det klassiske FAF-kursus for selvstændige tilbage. Kurset er for dem, som ønsker at starte egen virksomhed (eller netop har kastet sig ud i det), og byder på oplæg fra A-kassen FTFa om at navigere i dagpengesystemet og revisionsfirmaet Markman & Bechlund om alt fra regnskab, bogføring, momsregistrering og skatteregler.

Så tag en kollega under armen og tilmeld dig på faf@filmtv.dk.

Du kan læse mere om kurserne på FAF’s hjemmeside: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/kursus-oversigt/


Picture This_22

Slutteligt vil FAF gerne promovere Filmskolens årlige konference Picture This_22.

PICTURE THIS_ har siden 2017 samlet den danske film-, tv- og spilbranche til en samtale om, hvilken betydning ny teknologi og virtuelle produktionsmetoder har for fremtidens filmiske fortællinger.

Den 13. oktober 2022 vender endagskonferencen tilbage på Filmskolen og stiller skarpt på den uafhængige filmbranche i Norden og Europa – under overskriften ’Exploring Virtual Production for Europe: From Novelty to Reality’. Læs mere på Filmskolens hjemmeside og køb din billet her.

Som medlem af FAF kan du købe billet til konferencen til halv pris med kampagnekoden: FAF.


Ny medarbejder

Den 15. august 2022 bød vi også en ny FAF-medarbejder velkommen i rollen som koordinator: Lara Iversen.

Lara har både administrativ erfaring og en akademisk baggrund som nyuddannet cand.mag. i Sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Hun er desuden firesproget og en ørn til kommunikation.

Fun fact: Hun arbejdede som ekspedient i Blockbuster, dengang man stadig skulle ned og leje film fysisk i butikken. Det var tider!

Hun sidder klar på telefon og mail alle hverdage mellem kl. 10-15.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×