FAF medlemsinformation

Krænkelser i film- og mediebranchen

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere er der IGEN sat fokus på problemet med krænkelser.

FAF har selv haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden, siden MeToo bølgen startede.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF og uden for åbningstid til akut telefonen 20974494.

Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp.

FAF betaler psykologhjælpen for medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder

når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem

individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle,

såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF havde den 11.9.2020 et evalueringsmøde med Producentforeningen om vores dispensationsaftale, hvis holdet

hjemsendes grundet COVID-19. Heldigvis har aftalen ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført

rigtig mange produktioner. Producentforeningen er interesseret i at forlænge aftalen efter den udløber den 31.11.2020.

FAF er interesseret i at få klare regler omkring COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret.

FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

FAF og Producentforeningen gik ikke ind i nogen videre drøftelser om forlængelse af COVID-19 aftalen, men aftalte at tales ved

inden dens udløb den 30.11.2020.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×