FAF´s anbefalinger til filmaftalen 2019-22

Et stærkere film- og animationsmiljø i balance
FAF ønsker, at Folketingets partier har fokus på følgende 3 forhold, så det danske
film- og animationsmiljø kan styrkes og komme i en bedre balance i den kommende filmaftale.

 

1. Mangfoldighed
Den danske filmbranche og de danske film skal afspejle hele befolkningen, hvad angår
geografi, køn, ophav, sociale baggrund etc. Det er vigtigt for at inkludere alle danskere
i fortællingerne om livet i Danmark.
FAF anbefaler derfor, at
• DFI fortsætter sit arbejde med at videreudvikle mangfoldighed i filmbranchen med alle
relevante aktører og at der igangsættes konkrete projekter, som både støtter
udviklingen og giver konkret viden.
• Den geografiske dimension i udviklingen af dansk film med regionale filmpenge skal
understøttes med midler fra DFI til meromkostninger som transport, ophold mv. for at kunne
styrke muligheden for at flytte noget af filmmiljøet ud fra hovedstadsområdet til resten af landet.

 

2. Ordnede forhold i film- og animationsbranchen
Den danske film- og animationsbranche er præget af et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som
sætter de ansatte i branchen under pres. Uanset forskellige initiativer i branchen er nøglen til en
løsning, at der kommer organiseret løn- og arbejdsvilkår, som på det øvrige danske arbejdsmarked.
FAF anbefaler derfor, at
• Ordnede løn- og arbejdsvilkår i form af overenskomst eller tilsvarende vilkår samt aftaler om brug
af aftalelicens og rettigheder skal være en forudsætning for at kunne få offentlig filmstøtte.
Overholdelsen af aftalerne skal dokumenteres i ansøgningerne.
• Streamingtjenesternes investeringer i dansk indhold skal foregå på de samme vilkår, som de
øvrige midler der fordeles til dansk filmproduktion gennem DFI´s støtteordninger. Det skal sikre lige
konkurrence i dansk filmproduktion og undgå dumping af markedet. Streamingtjenesternes investeringer
i danske produktioner skal derfor både følge de aftalte løn og arbejdsvilkår, samt aftaler
om aftalelicens og rettigheder.
• I DFI´s støttevilkår skal det fremgå tydeligt, at danske midler skal bruges til produktioner i
Danmark med dansk arbejdskraft.

 

3. Bevillingssystemet
Det er de bedste film og animationsproduktioner der skal støttes, så der kan komme nærværende
fortællinger ud til danskerne, som kan konkurrere med udenlandske produktioner og skabe både
talentudvikling og en bedre økonomi i en branche der mangler penge.
FAF anbefaler derfor, at
• Der skal ikke være kvoter på fx lavbudget- eller store film, men at filmene indgår i en konkurrence, der
godt kan få støtte på 11-12 millioner kr. pr. film, så der er plads til ambitiøse film.
• Dansk animation og særligt computerspil, der tager udgangspunkt i dansk kultur og historiefortælling,
skal styrkes for at blive videreudviklet og samtidigt kunne understøtte den digitale udvikling i dansk filmproduktion.

 

Foto: Christoffer Regild

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×