Genopstart af branchen

Kulturministeriets udmelding den 22. maj 2020 om, at fiktions- og tv-produktioner mv. kan igangsættes indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer, fik sat gang i branchen.

I retningslinjerne for bl.a. filmproduktion står, at ”Der udarbejdes særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange for de enkelte produktionsformer.

FAF har været i kontakt med en del producenter, som har taget retningslinjerne meget alvorligt i forberedelserne til genopstarten med inddragelse af sygeplejersker og arbejdsmiljøeksperter.

Det er FAF´s indtryk, at der arbejdes på at få en fælles tilgang til COVID-19 sikkerhedsforanstaltningerne mellem producenterne. Det skal imidlertid være muligt, at tilpasse foranstaltningerne til den enkelte produktion afhængigt af om den foregår i et studie, på en location og størrelsen af produktion etc.

Skulle du som medlem føle dig utryg eller have spørgsmål vedr. sikkerhedsforanstaltningerne er du altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

Genansættelser på produktioner der starter op igen.

FAF indgik en aftale med Producentforeningen den 18. marts 2020 om nedlukning af produktionerne i forbindelse med COVID-19 epidemien, hvor alle blev garanteret 2 ugers fratrædelsesgodtgørelse og tilbud om genansættelse.

En del af disse produktioner er lige ved at genopstarte eller er allerede så småt i gang. FAF har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmer, hvor producenten ikke har overholdt aftalen om genansættelse. Skulle du imod forventning komme i en situation, hvor du ikke tilbydes genansættelse, så kontakt FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19.

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen grundet COVID-19, som er en midlertidig fravigelse af opsigelsesreglerne i Fiktionsoverenskomstens § 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten. https://www.filmtv.dk/nyheder/faf-indgaar-organisationsaftale-med-producentforeningen-om-covid-19-forhold-paa-fiktionsproduktioner/ .

Resultatet blev en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Et af de meget kringlede elementer er, at overenskomstansatte der ikke er medlem af en a-kasse, men som melder sig ind inden den 1.6.2020 vil kunne modtage en kompensation fra FAF på 800 kr. pr. dag i de første 5 dage af en hjemsendelse, hvor produktionen er stillet i bero. A-kasse medlemmer der er dagpengeberettiget henvises til at modtage dagpenge i de første 5 dage af hjemsendelsen.

Regningsskrivere er ikke omfattet af overenskomsten og kan sikre sig ved at gå på a-løn og følge overenskomsten. De vil så uanset medlemskab af en a-kasse modtage de øvrige kompensationer som ligger i aftalen, hvis produktionen rammes af COVID-19.

 

Filmskolen, Medieskolerne, Next, Truemax

Skolerne åbner løbende, men det har haft konsekvenser for eleverne. På Filmskolen er det kun 6 animationselever der forventes at dimittere som forventet denne sommer. FTF-eleverne har fået forskudt deres skoleophold og langt fra alle er kommet tilbage på Truemax.

Elever, husk at melde jer ind i en a-kasse inden i dimitterer, så i kan modtage dagpenge når i færdige med uddannelsen.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×