Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Der er kommet en række hjælpepakker fra staten, som kan være svære at finde rundt i. Her kommer et overblik over dem, med henvisning til, hvor du kan få mere hjælp til at søge støtte.

Bemærk, at du kan kun modtage støtte som enten selvstændig, freelancer, ledig eller studerende.

Selvstændige med CVR nummer

Kan du ikke som selvstændig med CVR nummer finde svar på dine spørgsmål på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

  • Få hjælp til din virksomheds faste udgifter
  • Få hjælp til tabt omsætning

Freelancere med B-indkomst

Har du været aflønnet med B-indkomst, så kan du få hjælp til tabt omsætning på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

  • Freelancere og selvstændige uden CVR-nr. kan få dækket 75% af det af det forventede indkomsttab, dog maximalt 23.000 kr. pr. måned
  • Det forventede indkomsttab på mindst 30% dækkes i perioden 9.3.-8.6.2020
  • Freelanceren skal have en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019

Ledige:

Medlemmer af en a-kasse som har optjent dagpengeret

  • Dagpengeperiode fra den 1.3.-31.5.2020 tælles ikke med i den lediges dagpengeperiode. For at modtage dagpenge skal du være medlem af en a-kasse og betale kontingent.
  • Har du modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder og er sygedagpengemodtager den 1.3.2020, kan retten til sygedagpenge forlænges i 3 måneder.

Ledige uden dagpengeret

Du er henvist til at søge kontanthjælp hos din kommune. https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-30-eller-derover

Elever og studerende på ungdomsuddannelser:

  • Ret til ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned, hvilket er 2 mdr. ekstra SU-lån

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen

Den midlertidige aftale FAF har indgået med Producentforeningen om hjemsendelser (afskedigelser) gælder frem til den 17.4.2020 for alle som arbejder under FAF´s overenskomster, ligegyldigt om du modtager løn eller har en enkeltmandsvirksomhed.

Aftalen gælder for dem som arbejder under FAF´s Fiktionsoverenskomst og kort- og dokumentarfilms overenskomsten og TV-overenskomst.

Organisationsaftalen gælder for alle medlemmer af Producentforeningen. På TV-området er der producentmedlemmer som er associeret medlemmer og som dermed er frit stillet til om de vil følge TV-overenskomsten. FAF vil nu mene, at den aftale vi har indgået, gælder for alle Producentforeningens medlemsvirksomheder, uanset medlemskabstype.

 

FAF hjælper dig med efteruddannelse – også under Corona krisen

Corona krisen forhindrer afholdelsen af kurser, hvor medlemmerne er samlet. Derfor opfordres du til at tage et online kursus https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/ eller at søge om midler til efteruddannelse https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×