Information til rettighedshavere i FAF

Vi oplever, at der fortsat er fokus på, hvad der sker på rettighedsområdet, selvom hele produktionsmiljøet er optaget af COVID-19 udviklingens påvirkning af produktionerne. Derfor sender vi denne orientering ud.

Husk, at du altid er meget velkommen til at kontakte FAF for yderligere information.

FAF´s overenskomster sikrer dig ud over en aftale om løn og arbejdsvilkår, at du ikke skal kæmpe for at få rettighedsforbeholdet til Copydan midler skrevet rigtigt ind i din kontrakt. Det virker som om, at regningsskrivere også får de rigtige forbehold i deres kontrakter eller på faktura, uanset om de ikke er omfattet af en overenskomst.

Fiktionsområdet fyldte meget i 2019 da FAF forhandlede overenskomsten på plads og desværre forgæves forsøgte at få rettighederne til streaming af seriefiktion i Netflix og HBO etc. trukket ud af forhandlingen. FAF ville jo gerne have, at FAF forhandlede det via Create Denmark.

FAF blev smidt ud af forhandlingsrummet flere gange for at insistere på, at streamingområdet ikke blev omfattet af overenskomsten:

https://pro-f.dk/nyheder/sammenbrud-i-overenskomstforhandlinger-med-faf

Til sidst endte det med, at FAF indgik en overenskomst på 2 år, som udløber i 2021, for at sikre ordnede forhold for alle. Her sikres, at alle nye og gamle i branchen og dem der arbejder på mindre produktioner, får en rimelig mindsteløn, ligesom arbejdsforholdene er reguleret.

Resultatet på streamingområdet blev, at Producentforeningen anerkendte, at de skal betale for overdragelsen af rettighederne. Rettighedshavende Scenograf, fotograf og klipper modtager derfor et tillæg på 17% af normallønnen oveni deres aftalte løn senest når produktionen lanceres, i mod intet tillæg før overenskomsten blev indgået.

Tillægget på 17% af normallønnen indbetales til FAF som sikrer at beløbet er korrekt, hvorefter FAF udbetaler tillægget til den enkelte rettighedshaver der har været på produktionen, uden at FAF tager noget administrationsgebyr. Aftalen om tillægget på 17% skal ses som et midlertidigt kompromis der var nødvendigt for at lukke hele Fiktionsoverenskomsten. Set i lyset af den nuværende COVID-19 situation var det godt, at alle blev sikret inden pandemien brød ud.

FAF er så småt begyndt at have nye overordnede drøftelser med Producentforeningen om fremtiden på rettighedsområdet, selvom fokus hele tiden er på COVID-19 og hvordan det er muligt at producere i fremtiden.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×