Kulturministeren giver endeligt hjælp til film- og tv-produktioner der var Corona ramt

FAF har sammen med de øvrige kunstnerorganisationer og Producentforeningen presset på, så de film og tv-produktioner der måtte lukke ned som følge af Corona-krisen får en kompensation.

Kulturministeriet har nu endeligt oprettet en særlig pulje på 20 millioner kroner målrettet de Film og tv-produktioner, der har været hårdt ramt af økonomiske tab ved nedlukningen. Det er meget positivt, at FAF og de andre foreningers anstrengelser har resulteret i en støtteordning, om end den godt kunne have været større.

Se Kulturministeriets pressemeddelelse her.

 

Trepartsaftale for elever og lærlinge samt virksomheder i lyset af COVID-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at bruge opsparede midler fra AUB til en midlertidige løntilskudsordning til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020.

Mange virksomheder der har FTP-elever er blevet hårdt ramt, hvorfor det er en hjælpende hånd i en svær tid. Ved at virksomhederne modtager løntilskud sikrer det eleverne og giver mulighed for at der kan oprettes flere lærepladser.

Se hele aftalen i vedlagte pdf fil.

 

Opstart af produktioner og COVID-19

En del produktioner er gået i optagelser den 8. juni 2020 og flere er planlagt. Fra FAF´s deltagelse på holdmøder og samtaler med medlemmer og producenterne tyder alt på, at der tages højde for smittefaren ved COVID-19.

Det er et fælles ansvar, at alle følger retningslinjerne vedr. COVID-19, som er udarbejdet til de enkelte produktioner. Retningslinjerne for produktionerne kan ikke gælde de ansattes adfærd i privatlivet, hvorfor arbejdsgiveren fx ikke kan indføre obligatoriske test vedr. COVID-19. Ansattes privatliv er heller ikke noget som nogen behøver at oplyse om til arbejdsgiveren. På produktionerne som i privatlivet gælder de retningslinjer som, gælder for alle danskere.

 

DR overenskomstforhandlingen

DR forhandler i denne periode i forligsinstitutionen med DJ, MDR og Dansk Metal efter, at DR lock outede de ansatte, og de faglige organisationer har efterfølgende sendt et strejkevarsel til DR.

I den forbindelse har DR henvendt sig til alle ansatte på DR for at vide om de vil være omfattet af en evt. konflikt. Det er kun de ansatte der er medlem af en af de overenskomstbærende organisationer, der skal deltage i en konflikt.

FAF-medlemmer skal ikke konflikte i tilfælde af, at der ikke indgås en ny overenskomst og der opstår en konflikt. FAF har desværre ikke fået forhandlingsret på DR, selvom der er rigtig mange FAF´ere, der arbejder på DR, ikke mindst i DR Drama. Derfor må medlemmerne afvente udviklingen, og håbe på, at der opnås en aftale i forligsinstitutionen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×