fbpx

Medlemsinfo november 2021

FAFs generalforsamling

FAF har på generalforsamlingen d. 24.11.2021 valgt nye medlemmer til bestyrelsen. De valgte kan ses her.

Generalforsamlingen vedtog at anbefale en vedtægtsændring der skal til urafstemning blandt medlemmerne. Ændringsforslaget drejer sig om at ændre organiseringen af ledelsen, så det fremover består af et

forpersonskab på 3 medlemmer fra bestyrelsen fremfor, som nu, med 1 formand og 2 næstformænd.

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at strukturen med et forpersonskab er mere agilt. Det har også betydning for, at tiltrække og holde på bestyrelsesmedlemmer, som også er aktive i branchen, idet de ikke

kan stå fuldt til rådighed hele tiden. Gennem det sidste års tid er strukturen med et forpersonskab blevet testet, og medlemmer har delt opgaverne mellem sig og suppleret hinanden. Det har givet en langt

større fleksibilitet i bestyrelsens arbejde og medlemmerne imellem, hvorfor vedtægterne ønskes ændret på dette punkt.

 

Generalforsamlingens udtalelse til FAF´s medlemmer

De fremmødte drøftede specielt branchens voldsomme arbejdsmiljøproblemer, der hovedsagligt skyldes producenternes manglende evne til at skabe en realistisk sammenhæng mellem ambitioner i manus og

budgettet, når produktionen skal realiseres. Alle i branchen kender til dette problem. Arbejdsdagene bliver uendelige for at nå dagsprogrammet og nedslidningen på freelancerne er markant.

Producentforeningen har været uvillig til at gå i realitetsforhandlinger om at ændre på årsagerne til arbejdsmiljøproblemerne. Det bliver derfor meget svært at nå i mål med en ny Fiktionsoverenskomst inden nytår, når

den nuværende udløber til nytår 2021.

 

FAF´s generalforsamling udtaler; Udløber FAF´s fiktionsoverenskomst til nytår 2021 uden en fornyelse opfordres medlemmerne til at arbejde efter følgende retningslinjer i 2022, som et bilag til den nuværende

Fiktionsoverenskomst

 

  • Lønstigningen i 2022 vil være på 5%.

 

  • Overtidsbetalingen på normal arbejdstid hæves til 75% for den første overarbejdstime (9. time) og 100% for den anden overarbejdstime (10 time). Den 11. time og efterfølgende timer koster fortsat 135%, hvilket både gælder

for normalarbejdstid (5 dages uge) og for forskudt særtid (4 dages uge).

 

  • Varsling af overarbejde skal finde sted dagen før, ellers er overarbejdet uvarslet. Overtidstillægget på normal arbejdstid for den første uvarslede overarbejdstime (9. time) hæves til 75% og til 125% for den anden overarbejdstime (10. time).

Den 11. time og efterfølgende timer koster 160%, hvilket både gælder for normaltid (5 dages uge) og for forskudt særtid (4 dages uge).

 

  • Der er et udliggertillæg ved udstationering med overnatning på 1.500 kr. pr. påbegyndt uge.

 

  • Rettighedsbetaling for streaming produktioner forhandles individuelt via FAF.

FAF opfordrer alle der skal indgå kontrakter for arbejde i 2022 til at kræve et personligt tillæg, der sikrer dig imod en fastfrysning af din løn til et 2021 niveau. De øvrige områder skal ændres i 2022, hvis vi ender i

en overenskomstløs periode.

FAF vil informere om status for forhandlingerne i resten af 2021 og melde ud om anbefalingerne for 2022.

 

FAF´s generalforsamling udnævner 2 æresmedlemmer

FAF´s generalforsamling udnævnte Viggo Bentzon og Karen Bentzon til æresmedlemmer af FAF for deres mangeårige virke og store indsats. Viggo (medlem nr. 2 i FAF) sidder fortsat i Scenografernes rettighedsforening

og Karen (medlem nr. 3 i FAF) har været formand for FAF i en længere årrække og deltaget i mange overenskomstforhandlinger.

 

 

Medie- og Filmforliget – FAF´s arbejde for et bedre arbejdsmiljø i hele branchen

FAF´s politiske arbejde med møder i Folketinget med medieordførerne vedr. fornyelsen af Medie og Filmforliget har båret frugt. FAF har haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 4. november 2021,

hvorefter Kulturudvalget stillede spørgsmål til Kulturministeren og Beskæftigelsesministeren om manglende ordnede forhold i branchen.

Kulturudvalgets medlemmer opfordrede FAF til at bede om foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg, som FAF nu skal mødes med den 8. december 2021 for at tale om branchens arbejdsmiljøproblemer.

Folketinget er opmærksom på de store problemer den audiovisuelle industri har med arbejdsmiljøet, og FAF håber på, at Folketinget vil tage politiske skridt til at støtte op om FAF´s arbejde og sikre ordnede forhold

i branchen.

 

COVID-19 problemer

Mange i branchen har fået indhentet dele af de tabte indtægter fra tidligere på året efter der blev lukket op i Danmark. FAF´s COVID-19 aftale med Producentforeningen, som kan læses her, gælder nu kun for afsnittene

om test og karantæne, hvilket desværre igen er blevet aktuelle områder.

Smittetallet stiger og alle pålægges igen restriktioner. Mange påvirkes af, at de skal i isolation efter at have været i kontakt med smittede. Det betyder også meget for medlemmerne, som igen skal tages højde for, at der

mangler hænder på deres arbejdspladser og produktioner.

 

 

 

 

 

T.: +45 33143355

M.: +45 41293382

F.: +45 33143303

www.filmtv.dk

 

Kongens Nytorv 21, baghuset B, 3.sal

1050 København K

P Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×