FAF medlemsinformation oktober 2020

Generalforsamling i FAF den 24. november 2020

FAF indkalder til den årlige generalforsamling den 24. november 2020, og i år skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og opstilles kandidater fra faggrupperne til repræsentantskabet. Kandidater til opstilling vælges på faggruppemøderne eller indmeldes til FAF senest den 28. oktober 2020.

Grundet COVID-19 indkaldes der til elektroniske faggruppemøder, hvor der er samlet flere forskellige faggrupper på samme tidspunkt, af hensyn til funktionaliteten. Der er udsendt links til zoom-opkoblingen.

 

Faggruppemøderne afholdes som følger:

21.10.2020 kl. 19:00: Production design og Kostume & Sminke

22.10.2020 kl. 19:00: Klip, tone, Instruktion & Manuskript og Animation & Multimedie

26.10.2020 kl. 19:00: Produktionsleder, Producer, Instruktørassistent og Indspilningsleder og Øvrig produktion & Caster

28.10.2020 kl. 19:00: Foto, Lys & Klip, Stillfoto & Continuity og Elever

 

Krænkelser i medieverdenen og i den danske filmverden

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde. Det startede med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere der IGEN har sat fokus på problemet med krænkelser. Der er siden kommet henvendelser til FAF, som selvfølgelig er blevet behandlet fortroligt og efter ønske fra det enkelte medlem. FAF har siden begyndelsen af MeToo, hele tiden haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF, også uden for vores normale åbningstid, på akut-telefonen 20974494. Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp. FAF betaler psykologhjælp til medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF`s bestyrelse har siden evalueringsmødet med Producentforeningen den 11. september 2020 vedr. vores dispensationsaftale, drøftet Producentforeningens ønske om en forlængelse af aftalen, som gælder, hvis holdet hjemsendes grundet COVID-19.

Dispensationsaftalen, der udløber den 30.november 2020, har heldigvis ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført rigtig mange produktioner. FAF vil i løbet af den kommende tid indgå i drøftelser med Producentforeningen, hvor der er behov for at få konkretiseret reglerne om COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret. FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle, såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×