Opstart af produktioner i branchen

Samfundet er ved at åbne op og der er lavet overordnede retningslinjer vedr. COVID-19 smitten for audiovisuelle produktioner i branchen mellem FAF, Producentforeningen og branchens øvrige centrale forbund. Vi venter imidlertid stadigvæk på, at regeringen og sundhedsmyndighederne siger vi kan gå i gang for alvor.

FAF har gennem lang tid lagt et stort pres på Kulturministeriet, sammen med de andre kunstnerforeninger og Producentforeningen, for at der skal komme en hjælpepakke til filmbranchen. Det er endnu ikke lykkedes, men vi fortsætter selvfølgelig.

FAF har over en længere periode drøftet en dispensation fra Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen, som følge af COVID-19 smitten og de afledte sundhedsmæssige aspekter. Drøftelserne omhandler kun en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten om ophævelse og opsigelse af kontrakten, når det skyldes COVID-19.

Det har været svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor medlemmerne fortsat sikres rimelige vilkår, hvis en produktion rammes af COVID-19. Det skal gøres samtidigt med, at der tages hensyn til de økonomiske konsekvenser for producenterne, hvis produktionen rammes af COVID-19.

FAF og Producentforeningen er kommet ganske langt i at finde et kompromis. I aften mødes FAF´s bestyrelse for at drøfte et nyt forslag fra Producentforeningen, som blev fremsendt i går.

Produktioner der startes op og som skal have tilladelser

FAF bliver kontaktet af medlemmer, fordi de er på produktioner som ikke kan få tilladelser til fx at optage på offentlig vej, grundet forsamlinger er begrænset 10 personer. Det er ærgerligt, at der ikke nogen fast national procedure for tilladelser til film- og tv optagelser i det offentlige rum. Det er den enkelte producent som skal sikre tilladelserne og Producentforeningen som skal tage den overordnede kontakt til myndighederne. FAF vil gerne samarbejde med Producentforeningen om at finde en løsning.

FAFs digitale kommunikation

Corona krisen har sat tryk på digitaliseringen og FAF har påbegyndt en øget digitaliseret kommunikation. Facebook er det centrale medie, hvor kontakten til medlemmer og ikke medlemmer skabes.

Facebook anvendes til hurtige opslag, kampagner eller live session, som den vi afholdt den 1. maj 2020. Over 600 har været inde og se vores live session, så vi er ved at finde en ny dato for den næste.

Der er for øjeblikket kampagner og en konkurrence på Instagram alle kan deltage i. Gevinsterne er bl.a. medlemskab af FAF, et supergavekort og en taske fra Rooty Creek.

Hjemmesiden er der, hvor den grundige information er, så alle kan slå den op.

LIKE OG DEL VORES OPSLAG SÅ FLEST MULIGT MODTAGER DEM.

PFA pension og forsikringer

Fra 1. maj 2020 er perioden du er dækket med forsikringer i pensionskassen PFA forlænget til 6 måneder, før du skal betale frivilligt ind. PFA er den pensionskasse, hvor producenterne indbetaler din pension.

Forsikringerne har tidligere kun fortsat i 3 måneder efter den sidste måned der blev indbetalt til pensionskassen. Mange medlemmer har ønsket det ændret, så de ikke skulle betale frivilligt ind efter 3 måneder.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×