Urafstemning vedr. forsalg til vedtægtsændring – stem fra 8. december til og med16. december 2021

I dag den 8. december kl. 12.00 vil alle medlemmer af FAF modtage en elektronisk stemmeseddel.

FAF´s generalforsamling den 24.11.2021 vedtog at anbefale dette forslag til vedtægtsændring, som skal udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Ændringsforslaget drejer sig om, at ledelsen i bestyrelsen fremover skal bestå af et forpersonskab på 3 bestyrelsesmedlemmer, fremfor som nu at bestå af 1 formand og 2 næstformænd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×