fbpx

Vejledning til regningsskrivere – banebrydende nybrud på plads

Vejledning til regningsskrivere – banebrydende nybrud på plads

 

Selvstændige kan nu bevare deres rettigheder. Det er resultatet af, at vi nu – efter en langvarig dialog med TV 2 – har fået en Copydan rettighedstekst på plads. Dermed kan FAFs regningsskrivere få fast Copydanforbehold i deres kontrakter/fakturaer, når de arbejder for TV 2.

 

Det er et banebrydende fremskridt, som vi i FAF er meget glade for.

 

TV 2 vil fremover – efter anmodning – acceptere følgende forbeholdstekst indskrevet i regningsskrivers kontrakt, såfremt funktionen er scenograf, spillefilmsklipper eller omfattet af freelance-erklæringen (dvs. journalister, billedmixere, producere, assisterende producere, cartførere, grafikere, lydteknikere, fotografer, redigeringsteknikere, linkoperatører, lysteknikere, tekstere, bibliotekarer og nyhedssekretærer):

Forbeholdstekst:

”TV 2 accepterer, at denne individuelle aftale om erhvervelse af samtlige udnyttelsesrettigheder ikke præjudicerer producentens adgang til at oppebære vederlag gennem Copydans forvaltningsstrukturer.”    

 

Som regningsskriver skal du sætte denne Copydan-forbeholdstekst ind i din kontrakt eller faktura. Kontrakten/fakturaen med rettighedsforbeholdet skal efterfølgende lægges ind i FAF´s rettighedssystem, som dokumentation. Bemærk, at TV 2 bruger betegnelsen ”producent” om alle de funktioner, TV 2 har godkendt som rettighedshavere.

 

Alle FAF´s regningsskrivere, der arbejder for TV 2 i en af de nævnte funktioner, kan bruge forbeholdsteksten til at sikre sig sine Copydan-rettigheder. FAF´s rettighedstekst kan også bruges af regningsskrivere selvom de ikke er medlem af FAF. På denne måde opnår rettighedshaverne også den størst mulige udbredelse af teksten.

 

FAF´s ambition er, at denne eller lignende rettighedstekster kan anvendes af regningsskrivere, også når de arbejder andre steder i branchen end TV 2.

 

Opfordring fra FAF

FAF opfordrer alle regningsskrivere, der er rettighedshavere til at anvende rettighedsteksten og udbrede den mest muligt.

 

Aftalen for regningsskrivere, hvor regningsskriveren betegnes som producent i TV 2 sprog, er identisk med den tilsvarende aftale, der er for freelancere på TV 2 som modtager løn – nu bare med brug af ordet producent.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×