FAFs Bestyrelse 2017

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, der forestår foreningens daglige drift under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer som værende valgt for et år.  Suppleanter vælges hvert år.

 

 

 

Bestyrelsesformand:
Stine Monty Freddie

Freelance scripter. Født 1958 og uddannet på Nordisk Film i gammeldags mesterlære fra 1979-81. Derefter arbejdet som scripter/continuity på over 100 spillefilm, novellefilm og Tv-serier. Siddet i FAF’s bestyrelse siden 2014 og som formand siden 2015.

 

 

 

 

Næstformand:
Rasmus Christoffersen
– Location Manager

 

 

 

 

 

 

Næstformand:
Fie Ørnsø
– Producer

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Michael Rosenløv
– Film Fotograf

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Peter Utzon
– TV Fotograf

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Michael Wils
– Belysningsmester

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Sofie de Mylius
– Sminkør / Kostumier

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Karin Trolle
– Produktionsleder

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Andreas Winding
– Grip

 

 

 

 

 

 

Suppleant: Jens BidstrupKlipper

Suppleant: Peter SørensenTonemester

 

 

 

 

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen 2016 og tiltrådte 1. januar 2017.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×