FAFs Bestyrelse 2019

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, der forestår foreningens daglige drift under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer som værende valgt for et år.  Suppleanter vælges hvert år.

 


 

Bestyrelsesformand:
Stine Monty Freddie
Freelance scripter

Født 1958 og uddannet på Nordisk Film i gammeldags mesterlære fra 1979-81. Derefter arbejdet som scripter/continuity på over 100 spillefilm, novellefilm og Tv-serier. Siddet i FAF’s bestyrelse siden 2014 og som formand siden 2015.

 

 

Næstformand:
Fie Ørnsø
Line producer/ produktionsleder indenfor animation/post

Har siden 2001 været vidt omkring i div. produktions- og post-roller på kødfilm, animations-film og tv serier, vfx, cgi, reklame og kortfilm. Markedsføringsøkonom m. speciale i Filmbranchen 2005-2007. Super16 #6: 2009-2012. Valgt til repræsentantskabet i 2013 for post og animation, som suppleant i bestyrelsen fra 2014, valgt ind i 2015 og som næstformand fra januar 2017.

 

Næstformand:
Jeppe Koudal Frostholm
Rekvisitør

Født 1991. Startede som freelance runner på forskellige spillefilm og tv-serier. Siden har jeg arbejdet som rekvisitør på diverse spillefilm men
hovedsageligt tv-serier.
Jeg blev valgt til FAFs repræsentantskab i 2017 og sidder nu i bestyrelsen fra 2018.

 

Bestyrelse:
Michael Rosenløv
Film fotograf

 

 

 

 

Bestyrelse:
Janus Hajslund
Belysningsmester

 

 

Bestyrelse:
Sofie de Mylius
Sminkør / Kostumier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Søren Gam
Scenograf

 

 

Bestyrelse:
Andreas Winding
Grip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Roar Skau Olsen
Tonemester

 


 

Suppleant: Ida Maria Schouw Andreasen / CG og Animation
Suppleant: Henrik Lobedanz / TV-fotograf

 

 


 

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen 2018 og tiltrådte 1. januar 2019.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×