FAFs Bestyrelse 2020

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, der forestår foreningens daglige drift under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer, som værende valgt for et år. Suppleanter vælges hvert år.

 


Formand:
Jeppe Koudal Frostholm
Rekvisitør

Født 1991. Startede som freelance runner på forskellige spillefilm og tv-serier. Siden har jeg arbejdet som rekvisitør på diverse spillefilm men
hovedsageligt tv-serier.
Jeg blev valgt til FAFs repræsentantskab i 2017 og sidder nu i bestyrelsen fra 2018.

 

Næstformand:
Fie Ørnsø
Line producer/ produktionsleder indenfor animation/post

Har siden 2001 været vidt omkring i div. produktions- og post-roller på kødfilm, animations-film og tv-serier, vfx, cgi, reklame og kortfilm. Markedsføringsøkonom m. speciale i Filmbranchen 2005-2007. Super16 #6: 2009-2012. Valgt til repræsentantskabet i 2013 for post og animation, som suppleant i bestyrelsen fra 2014, valgt ind i 2015 og som næstformand fra januar 2017.

 

Næstformand:
Janus Hajslund
Belysningsmester

 

Bestyrelse:
Michael Rosenløv
Filmfotograf

 

Bestyrelse:
Sofie de Mylius
Sminkør / Kostumier

Født 1975. Har arbejdet i den danske film og tv branche siden 1998, på spillefilm, tv-serier, tv-shows og reklamefilm. Har siddet i FAF’s bestyrelse siden 2017.

 

Bestyrelse:
Søren Gam
Scenograf

 

Bestyrelse:
Roar Skau Olsen
Tonemester

 

Bestyrelse:
Anders Knudsen
Belyser

Jeg har arbejdet i filmbranchen i 5 år. Jeg sidder i bestyrelsen for lysafdelingen. Jeg er altid på set, så jeg ser det som en styrke, at jeg ser hvad der foregår på set og kan tage det med til bestyrelsen.

 

Bestyrelse:
Stine Monty Freddie
Freelance scripter

Født 1958 og uddannet på Nordisk Film i gammeldags mesterlære fra 1979-81. Derefter arbejdet som scripter/continuity på over 100 spillefilm, novellefilm og Tv-serier. Siddet i FAF’s bestyrelse siden 2014 og som formand fra 2015 til januar 2020


 

Suppleant: Daniel Schultz Madsen / TV-fotograf

 


 

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen 2019 og tiltrådte 1. januar 2020.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×