FAFs Bestyrelse 2021

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der forestår foreningens daglige drift under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer, som værende valgt for et år. Suppleanter vælges hvert år.

 


 

 

Formand:
Anders Knudsen
Belyser

Jeg har arbejdet med lys i filmbranchen i 6 år. Jeg er altid på set, så jeg ser det som en styrke, at jeg ser hvad der foregår på set og kan tage det med til bestyrelsen.

 

Næstformand:
Fie Ørnsø
Line producer/ produktionsleder indenfor animation/post

Har siden 2001 været vidt omkring i div. produktions- og post-roller på kødfilm, animations-film og tv-serier, vfx, cgi, reklame og kortfilm. Markedsføringsøkonom m. speciale i Filmbranchen 2005-2007. Super16 #6: 2009-2012. Valgt til repræsentantskabet i 2013 for post og animation, som suppleant i bestyrelsen fra 2014, valgt ind i 2015 og som næstformand fra januar 2017.

 

Næstformand:
Daniel Schultz Madsen
TV-fotograf

Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres, og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

 

Bestyrelse:
Michael Rosenløv
Filmfotograf

 

Bestyrelse:
Malene Immerkær
Sminkør 

Jeg vil arbejde for gode og ordnede forhold i en fantastisk branche, der kræver meget af os. Det er vigtigt, at alle kan opretholde gejsten og lysten til faget, samtidig med, at vores privatliv fungerer.

 

Bestyrelse:
Christian Ballund
Animationsinstruktør

Jeg har med min baggrund i animation, spil og Visual FX fulgt, hvordan områderne i stadig højere grad er smeltet sammen. Det er en udvikling, der vil sætte et solidt aftryk I alle dele af film- og tv produktion og vil have indflydelse på den måde, der produceres på. Jeg vil derfor arbejde for, at FAF sikrer efteruddannelse af de eksisterende funktioner – og at nye funktioner organiseres og får ordnede vilkår.

 

Bestyrelse:
Roar Skau Olsen
Tonemester

Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder så alle der arbejder i film og tv branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.

 

Bestyrelse:
Catrine Le Dous
Tonemester

Jeg vil arbejde for et sundt, trygt og godt arbejdsmiljø på set og i posten – hvor der ikke er hierarki eller dårlige forhold. Jeg går ind for en åben diskussion om løn og at der forhandles i trygge rammer.

 

 

 


 

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen 2020

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×