Arbejdsgiver

Freelance erklæring i forbindelse med enkeltstående arbejdsforhold

Mange film og tv-arbejdere arbejder på projekter i kortere tid. Det er ikke altid let at få en kontrakt inden arbejdet påbegyndes, og mange gange får man det heller ikke når arbejdet er udført.

Derfor har FAF udarbejdet en freelanceerklæring, som i relation til a-kasse forhold træder i stedet for en kontrakt. Freelanceerklæringen skal udfyldes inden arbejdet udføres, og underskrives af arbejdsgiveren. Derved kan du over for a-kassen dokumentere hvor og hvornår du har arbejdet, og hvad du har fået for det. Freelanceerklæringen træder ikke i stedet for en lønseddel, og den skal derfor sendes med dit dagpengekort til a-kassen.

 

Arbejdsgiverserklaering

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×