fbpx

11-timers reglen

11-timers reglen – reguleret af bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002

Reglen skal sikre, at ingen, som følge af træthed eller udmattelse, udgør en fare for sig selv eller kollegaerne.

  • Der skal mindst være ét hviledøgn i ugen, dette for at undgå træthed og udmattelse.
  • Der SKAL være 11-timers sammenhængende hvileperiode inden for en periode på 24 timer.
  • Reglen gælder ikke for personer som bl.a. udfører arbejde i en ledelsesfunktion.
  • I særlige tilfælde som fx force majeure, kan den daglige hviletid nedsættes til 8 timer.
  • I tilfælde af at den daglige hvileperiode nedsættes fra den normale hviletid på 11 timer, fx ved dispensation, skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder snarest muligt. Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan karakter, at der ikke kan ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

Hvis 11-timers reglen fraviges, så skal fravigelserne løbende registreres i tilsynsbogen eller i en anden tilsvarende dokumentation. Formålet med registreringen er at give Arbejdstilsynet en mulighed for at undersøge, i hvilket omfang virksomheden overholder bestemmelserne.

Læs mere på www.retsinformation.dk

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×