Kort og dokumentarfilm

Lønsatserne blev i 2006 reguleret efter lønningerne fra Spillefilmsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen. Lønningerne følger nu fiktionsoverenskomsten af 2020.

 

Minimumslønsatser og pensionsbidrag  2006

Kort-og-Dokumentar_gruppe-1_A-fotografer

 

 

 

 

Optagelsesovertid.
Research på lørdag/søndag betales med research-ugeløn : 5 uden tillæg eller afspadseres efter aftale mellem producent og filmarbejder. Såfremt der i researchperioden indgår prøveoptagelser, aflønnes sådanne optage dage med optagelsesløn.

Kort-og-Dokumentar_gruppe-1_Produktionsleder

 

 

 

 

 

Ugelønnen inkluderer alt overarbejde.
Produktionslederens samlede research og præproduktionsperiode aflønnes med researchløn i første halvdel af perioden og præproduktionsløn i anden halvdel af perioden, dog er produktionslederen garanteret præproduktionsløn i minimum 1 uge. Produktionslederens efterarbejdsperiode aflønnes med kr. 7.516 i første halvdel af perioden og kr. 12.597 i anden halvdel af perioden.
For såvel research/præproduktionsperiode som efterarbejdsperiode gælder, at såfremt perioderne udgør et ulige ugeantal, udløser den ulige uge kr. 12.597.
Research betales på lørdag/søndage med researchugeløn : 5 uden tillæg eller afspadseres efter aftale mellem producent og filmarbejder.

Kort-og-Dokumentar_gruppe-2_scenograf

 

 

 

 

 

 

Overtagelsesovertid. Der ydes overtidstillæg ved overtid forårsaget af uforudsete ændringer i produktionsplanen. Research på lørdag/søndage betales med research-ugeløn : 5 uden tillæg eller afspadseres efter aftale mellem producent og filmarbejder.
Fra håndværkerstart, dog senest 4 uger før optagestart, aflønnes scenografen med optagelsesløn.
Ved korte fiktionsfilm nedsættes de 4 uger til 2 uger før optagestart.

Kort-og-Dokumentar_gruppe-2_klip

 

 

 

 

 

 

Ugelønnen inkluderer alt overarbejde.
Produktionsassistenten oppebærer forskudttidstillæg og lørdag/søndagsbetaling i henhold til overenskomstens § 5

Kort-og-Dokumentar_gruppe-3_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort-og-Dokumentar_gruppe-4_01

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort-og-Dokumentar_gruppe-5_01

 

 

 

 

 

 

 

Kort-og-Dokumentar_gruppe-6_01

 

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×