Kort- og dokumentarfilm

Kort- og dokumentarfilmsoverenskomsten blev sidst forhandlet af FAF og Producentforeningen for 2006, hvor lønningerne blev justeret efter lønstigningen i Spillefilmsoverenskomsten. Lønningerne for kortfilm og New Danish Screen følger fra 2020 lønninger i Fiktionsoverenskomsten, se her.

Dokumentarfilmslønningerne er ikke blevet forhandlet siden 2006, hvorfor filmarbejderne kan anvende overenskomstens mulighed for at forhandle et løntillæg når kontrakten indgås med Producenten. Det er endnu ikke lykkedes FAF at forhandle 2020 lønninger hjem på dokumentarfilmsområdet med Producentforeningen.

Til orientering har den generelle lønudvikling på det danske kulturområde fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2020 samlet været 23,5 %, jf. Danmarks Statistik.

 

Dokumentarfilm aftalt løn 2006

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×