fbpx

Selvstændige

FAF er også for selvstændige

En del af FAFs medlemmer har, udover deres almindelige lønmodtagerarbejde, også en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Erfaringsmæssigt ved vi, at mange af vore medlemmer skifter mellem at være lønmodtagere og selvstændige. Da vi ønsker at kunne tilbyde vore medlemmer en sammenhængende interessevaretagelse optager FAF også selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer.

Hvad skal en selvstændig som minimum kræve i betaling?

På a-løn får du:

  • Løn – se under overenskomster
  • Pension som varierer mellem 7,6% og 9,5% af lønnen
  • Feriepenge på 12,5% som indbetales til feriegiro

Som selvstændig skal du foruden a-lønnen have dækket følgende:

  • Kørselsgodtgørelse
  • Overtidsbetaling og tillæg for forskudt tid
  • Betaling for dit udstyr og værktøj
  • Forsikringer

Vælger du at arbejde som selvstændig fremfor at være på a-løn, er det vigtigt, at du vægter fordele og ulemper op imod hinanden.

Vi kan i forhold til arbejdsløshedsforsikring tilbyde en sammenhængende interessevaretagelse. Dette skyldes, at selvstændige erhvervsdrivende kan optages eller forblive medlemmer i FTFa. Det særlige branchekendskab som FTFa har, kommer nu også vore selvstændige erhvervsdrivende til gode.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×